20. mai 2019
 
idrettTreningsenter / Idrettshall
This text is replaced by the Flash movie.

 Kalender Minimer
Today  View Date:   
     
Select Category to filter events by
 
<< Uke 21 av 20. mai 2019 >>
  
 Informasjon Minimer

I timeplanen over vises KikTrims aktiviteter med instruktør i Treningssenter og Idrettshall. I tillegg kan du trene individuelt i styrkerom/sal med styrkeapparater, frivekter, romaskin, bråsterk eller slynger.
 

Med årskort/månedskort får en tilgang til treningssenteret når som helst, mens med klippekort kan en delta på alle aktiviteter i timeplanen. Les mer... 


Trenings-senteret har en egen side på facebook, og der blir det lagt inn meldinger hvis det er endringer i planen. Les mer...

 

Medlemskap Kvikne IL

Alle som trener på treningssenteret og/eller er med på en eller annen form for aktivitet i regi av KvikTrim skal ha betalt medlemskontingent i Kvikne IL inneværende år. Dette gjelder alt fra spinningtimer, klatring, yoga, kickboksing til egentrening på treningssenteret.

Alle treningssentre drevet av idrettslag som er medlemmer i Norges Idrettsforbund (NIF) er pålagt å stille krav om medlemskap i idrettslaget for alle som benytter seg av aktiviteter tilknyttet treningssenteret. Alle idrettslag får økonomisk støtte gjennom NIF, og private treningsentre mener derfor at sentre drevet av idrettslag har et konkurransefortrinn framfor private. Det er derfor satt krav om at treningssentre drevet av idrettslag må kreve medlemskap av alle som trener der.

Kvikne IL har allerede fått en muntlig advarsel fra Hedmark Idrettskrets om at vi må få orden på medlemslitene og sikre at alle som er med i en eller annen form for aktivitet regi av KvikTrim er medlemmer.

  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no