28. mars 2020
 
idrettKvikne ILÅrsmeldinger
This text is replaced by the Flash movie.

 Årsmelding Minimer

Årsmelding Kvikne IL 2018

 

STYRET                                                                                                      LEDERE UNDERGRUPPER

Leder: Kjetil Frengstad                                                                                 Ski Anne Mette Grøtli

Kasserer: Ingeborg S. Nymoen                                                                    Skiskyting Eystein Bekken

Sekretær :Stig Rune Stai                                                                              Ball Kjetil Moen

Nestleder John Svergja                                                                                Orientering John Svergja

Vara Gunhild Tørhaug                                                                                  KvikTrim Anne Kari Frengstad

 

Det har vært avholdt 5 styremøter med totalt 24 saker behandlet i 2018, Hele styret inkludert gruppeledere har deltatt på alle møter. Det er bra med aktivitet i hele idrettslaget. Alle undergruppene har treningstilbud og aktiviteter nærmest året rundt. Viser til undergruppenes årsmeldinger for nærmere detaljer.
 

I 2018 har vi gått over til KlubbAdmin i all medlemshåndtering, noe vi er pålagt av NIF. Tre personer i styret har vært på kurs i regi av Hedmark Idrettskrets for å lære å bruke administrasjonsprogrammet. Det har vært en arbeidskrevende prosess, og det har vist seg at det har gitt en del utfordringer både med registrering av medlemsdata og med den nye innkrvingsmetoden for medlemskontingent. Vi håper at det meste skal ha gått seg til for 2019. Det er 216 betalende medlemmer i 2018.
 

Idrettslagets økonomi er tilfredsstillende. Tallene vil bli lagt inn i årsmelding på årsmøtet når regnskapet er klart.
 

Dt er forhandlet fram ny samarbeidsavtale med Kraftlaget for perioden 2018-2021 som gir oss 90000 kroner over 3 år. Det er ikke gjort endringer i de andre avtalene i år. Vi prioriterer fortsatt å bruke deler av sponsorinntektene til å gi rabatt på klubbklær til medlemmene. Det gis 30% rabatt på overtrekksjakke og panneband, mens resterende klubbantrekk skal rabatteres med 20% fra Kvikne IL. I 2018 er det supplert med overtrekksjakker og dunjakker fra Trimtex. Vi har i 2018 også arrangert 2 byttedager, begge med ganske dårlig oppmøte. Det er usikkert om vi fortsetter med dette tiltaket.
 

Sammen med inntekter fra samarbeidsavtalene med sponsorer, er det fortsatt inntekter fra dugnader som sikrer Idrettslagets økonomi. Det er lagt ned hundrevis av dugnadstimer i hovedsakelig Femundløpet og Ørettfiskefestivalen (NØFF). Begge arrangementene har bidratt med i overkant av 60000kr hver i inntekt til Idrettslaget. Fra NØFF er det undergruppa Ski og skiskytings andeløp som står for hovedparten av inntektene, mens det resterende er honorar for festvakter.
 

Styret i hovedlaget har også i år koordinert dugnaden med Fysisk aktivitet på skolen. Alle foreldre som har barn som er med på aktivitet i regi av Kvikne IL skal i utgangspunktet bidra med å lede minst en time pr år. Undergruppene får som tidligere storparten av inntektene herfra som tilsammen utgjør.i overkant av 30000 kr.
 

Kvikne IL vil i år sende en spesielt stor takk til Kristoffer Sørensen som har vært sjekkpunktleder for Idrettslaget på Sjekkpunkt Orkelbogen i 3 år. En utmerket utmerket ledelse som har vært med på å gi sjekkpunktet en svært god anseelse i Femundløpet.Idrettslaget er samtidig godt fornøyd med å ha Arne Nymoen på plass som ny sjekkpunktleder fra 2019. 

Det er som tidligere år også utført dugnader på anleggene våre. En stor takk til alle som har bidratt på dugnadene, ikke minst til pensjonistforeninga som klipper fotballbanen på en utmerket måte. Og til slutt en stor hyllest til dere som har representert klubben utad på en utmerket måte.
 

 

Kvikne 19.03.19 Kjetil Frengstad, leder.

 


Årsmelding ski og skiskyting

Årsmelding orientering

Årsberetning KvikTrim

Årsmelding Ball side 1    Årsmelding ball side 2

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no