7. juli 2020
 
idrettKvikne ILÅrsmeldinger
This text is replaced by the Flash movie.

 Årsmelding Minimer

Årsmelding Kvikne IL 2019

 

STYRET:
Leder: Kjetil Frengstad                      Styremedlem Anne Mette Grøtli
Nestleder Marit Mjøen Solem            Styremedlem Eystein Bekken
Kasserer Ingeborg S. Nymoen          Styremedlem Anne Grete Hansæl
Sekretær Stig Rune Stai                    Styremedlem Anne Kari Frengstad
Varamedlem Gunhild Tørhaug
 

Det har vært avholdt 3 styremøter med totalt 23 saker behandlet i 2019, Det er bra med aktivitet i hele idrettslaget. Alle undergruppene har treningstilbud og aktiviteter nærmest året rundt. Viser til undergruppenes årsmeldinger for nærmere detaljer.
 

Alle idrettslag tilsluttet NIF ble i november 2019 pålagt å vedta NIF's lover som idrettslagenes egne lover/vedtekter. Etter bestemmelse fra NIF ble innføring av loven vedtatt på styrenivå og trengte ingen årsmøtebehandling. Den ble vedtatt av styret i Kvikne IL på styremøte 8.12.2019 og er gjeldende fra 1.1.2020. De nye loven er temmelig lik idrettslagets tidligere vedtekter, og medfører i liten grad praktiske endringer for oss.
 

Idrettslagets økonomi er tilfredsstillende. Årsresultat viser 525000 kroner. Hovedårsaken til det store overskuddet er tippemidler til ski- og skiskytterstadion som ble utbetalt i år. I 2019 var det totalt 289 medlemmer. Overgangen til medlemshåndtering i KlubbAdmin er i ferd med å gå seg til, men vi må nok fortsatt regne med at innkjøringsperioden varer ut 2020.
 

Det ble i 2019 framforhandla avtale med ny sponsorbutikk som ble Alvdal Tynset Sport. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1.januar 2020. Den nye avtalen gir KIL's medlemmer totalt sett omtrent samme rabatter på ski og skiutstyr, og den vil generelt gi fast rabatt på et større varesortiment enn vi hadde tidligere. Vi takker Intersport Oppdal for et godt samarbeid i 10 år, og ser fram til det nye samarbeidet med Alvdal Tynset sport. Vi prioriterer fortsatt å bruke deler av sponsorinntektene til å gi rabatt på klubbklær til medlemmene. På vinterklær gis det fortsatt 30% rabatt på overtrekksjakke og panneband, mens resterende klubbantrekk skal rabatteres med 20% fra Kvikne IL. Vi vil fra 2020 også gå ut med tilbud om med rabatt på en klubbtrøye tilpasset sommertemperatur.
 

Sammen med inntekter fra samarbeidsavtalene med sponsorer, er det fortsatt inntekter fra dugnader som sikrer Idrettslagets økonomi. Det er lagt ned hundrevis av dugnadstimer i hovedsakelig Femundløpet og Ørettfiskefestivalen (NØFF). Begge arrangementene ser ut til å komme ut med omtrent samme overskudd som i 2018. Kvikne IL ble i januar også utfordret til å ta hastejobber med å tømme to vogntog som hadde kjørt av veien for varer, noe som gav oss bra med inntekter. I tillegg har styrett også i år koordinert dugnaden med Fysisk aktivitet på skolen. Alle foreldre som har barn som er med på aktivitet i regi av Kvikne IL skal i utgangspunktet bidra med å lede minst en time pr år. Undergruppene får som tidligere storparten av inntektene herfra som tilsammen utgjør i overkant av 30000 kr. Hvis vi også regner med alle dugnadstimer som er lagt ned på for å drifte, vedlikeholde og utvide anlegg vil vi komme fram til en svært høy sum. Det kan ikke sies mange nok ganger hvor viktig det er for Kvikne IL, det er det som er motoren i laget.

 

Og til slutt må en trekke fram våre flotte utøvere og trenere. Barn, unge og voksne som representerer klubben på en enestående måte. Fra grendecupfotball til utøvere på elitenivå som konkurrerer internasjonalt. Vi har all grunn til å være stolte av klubben.

 

Kvikne 4.juni 2020 Kjetil Frengstad, leder.

 


Årsmelding ski og skiskyting

Årsmelding orientering

Årsberetning KvikTrim

Årsmelding Ball side 1   

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no