28. oktober 2020
 
idrettKvikne IL, skiskytingÅrsmøte 2014
This text is replaced by the Flash movie.

 Enter Title Minimer

Årsmøte 2015 for Kvikne IL ski & skiskyting torsdag 25.juni kl 20.00 i Varmebua, Øya.


Sakliste.

 1. Godkjenning av sakliste og innkalling. Valg av ordstyrer.
 2. Årsberetning v/leder ski og leder skiskyting.
 3. Regnskap
 4. Valg
 5. Innkomne saker
  1. Ønske om å flytte serierenn fra onsdag til tirsdag, med begrunnelse i at 1. og 2. klassinger har fri på onsdager, og dermed også mange yngre søsken. Bedre for små barn å kunne delta på litt sene arrangement når de har fri dagen etterpå.
Eventuelt: Fremdrift for utvidelse av ski- og skiskytterstadion, flytting av tidtagerbu mm . 

  Kvikne IL ski & skiskyting har nå fungert ett halv år, styret har bestått av tidligere skigruppe- og skiskyttergruppestyremedlemmer. Ved årets valg skal det velges kontaktperson ski og kontaktperson skiskyting, disse skal ha  delt lederansvar. Styret skal ellers bestå av kasserer og sekretær, samt et styremedlem. Det velges i tillegg en vara.

  Innkomne saker må være Mona Hylen eller Anne Mette Grøtli i hende innen 18.juni. 

  Frasigelse av verv må sendes skriftlig til leder av valgkomiteen Kari Rønning innen 18.juni. 

  Kontaktperson skiskyting: Anne Mette Grøtli - på valg

  Kontaktperson ski: Mona Hylen - på valg

  Sekretær Knut Brevad - 1 år igjen

  Kasserer skiskyting Leif Olav Nergaard - 1 år igjen

  Kasserer ski Anne Lise Fossum - 1 år igjen

  Varamedlem ski Kristin Oddlien - på valg

  Varamedlem skiskyting Eysten Bekken - på valg

  Valgkomite Kari Rønning (leder - på valg), Kjetil Frengstad (1 år igjen)  Møtereferat årsmøte Kvikne IL skiskyting 2014.pdf

  Årsmelding skiskyting 2014.pdf


  Mandag 10.nov kl 20.00 i Varmebua, Øya.


  Sakliste.

  1. Godkjenning av sakliste og innkalling. Valg av ordstyrer.
  2. Styrets årsberetning v/leder.
  3. Regnskap
  4. Valg
  5. Innkomne saker
   1. Innføre «treningsavgift» på kr 100-200,- pr løper for å dekke utgifter til forbruksmateriell som skiver, klistrelapper etc.

  Dette er siste årsmøtet for Kvikne IL skiskyting. Det ble i fjor besluttet å slå sammen skiskyttergruppa og skigruppa, og dette ble godkjent av årsmøtet i KIL, hovedlaget.Gruppene kjører felles økonomi fra årsskiftet. Første årsmøte for den sammenslåtte gruppa vil bli til våren, etter endt skisesong (slutten av mai 2015).

  Innkomne saker må være leder Anne Mette Grøtli i hende innen 3.nov. 

  Frasigelse av verv må sendes skriftlig til leder av valgkomiteen Kari Rønning innen 27.oktober. Forslag fra styret i ski- og skiskyttergruppa om at sittende styre fortsetter frem til våren, for å unngå at hele styret kan forsvinne i løpet av et halvt år.

  Leder Anne Mette Grøtli - på valg

  Sekretær Knut Brevad - 1 år igjen

  Kasserer Leif Olav Nergaard - 1 år igjen

  Varamedlem Eysten Bekken - på valg

  Valgkomite Kari Rønning (leder - på valg), Kjetil Frengstad (1 år igjen)      
  Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no