9. juli 2020
 
idrettKvikne IL, orienteringSesongen 2013Trimtex/NØ-karusell 13/8-2013
This text is replaced by the Flash movie.

 Trimtex/NØ-karusell, 13. august 2013 Minimer

 

Kvikne IL innbyr til
Løp nr. 5 i Trimtex-/Nord-Østerdal-karusellen, tirsdag 13. august 2013

INNBYDELSE / PM (oppdatert 13/8 kl. 09.45) :

Arena: Merket fra Rv3, 3 km. sør for Kvikne sentrum (Yset). 3 km. å kjøre videre herfra (bomveg kr. 40,-). Parkering ved arena.

Start:
  - Starttider for ungdomskarusellen ihht oppsatt startliste, fra kl. 18.00.
  - For N-Åpen (både Kort og Lang) er det valgfri starttid i tidsrommet 17.30-19.00
  - Øvrige har fri starttid i tidsrommet 18.10-19.00.
Minner om muligheten for flere til å starte/løpe sammen gjennom hele løypa (gi beskjed til arrangøren før start). 
Startsted for alle løyper er på arena.

Startordning: Løpere med tildelt starttid, dvs ungdomsklassene, stiller i kø i nummerrekkefølge, legger brikken på startenheten noen sekunder før sin starttid og løper når starttiden er der. Løpere med fri starttid går fram til startenheten når de ønsker å starte, legger brikken på startenheten noen sekunder og løper (løpere med fri starttid kan bli bedt om å vente om det nettopp har startet en løper i samme løype).
Løpere som ikke har fått utlevert kartet på forhånd, løper til kasse som er merket med løypenummer og klasser og tar kart derfra (det er den enkeltes ansvar å ta kart fra rett kasse), før de løper videre til startpost. Alle skal innom startposten!
Løype 6, 7 og 8 har startpost ca. 20 meter til venstre for start, mens de øvrige løper ca. 100 meter til høyre, nedover vegen, før de tar av til startpost.

Løse postbeskrivelser: Selvbetjening før start. Slippene ligger i bokser påført løypenummeret.
Fair play prinsipp;- ikke sammenlign beskrivelsene med andre løyper eller diskutèr  beskrivelsene med andre løpere før start.

Kart: Utsnitt av Nonshaugen. Målestokk 1: 7 500.
Terreng: Stor sett grasslettebunn, med stedvis noe eine. Større og mindre, stor sett lettløpte myrer. Noen granplantinger som løypene er forsøkt lagt utenom.

Klasser og løypelengder:

 Løype 1 5,9 km. A/B H 17-20, H 21-, H 35-44  
 Løype 2 4,0 km. A/B D 17-20, D 21-, D 35-44,
H 15-16, H 45-54
 
 Løype 3 3,5 km. A/B D 15-16, D 45-54,
H 55-64
 
 Løype 4 3,0 km. B/C D 13-14,
H 13-14 
 
 Løype 5 2,5 km.  A/B  D 55-64, D 65-74, D 75-, 
H 65-74, H 75- 
 
 Løype 6 2,1 km. C D 11-12, D 13-16 C,
H 11-12, H 13-16 C
Kart utlevert på forhånd
 Løype 7 3,7 km. C/N N Åpen Lang  Kart utlevert på forhånd
 Løype 8 1,2 km. N N Åpen Kort Kart utlevert på forhånd, ikke tidtaking

NB: Målringene er ikke med på løpskartet. Det er merket løype fra siste post til mål.

Påmelding:
Online i Eventor, med ordinær frist søndag 11. august klokken 24.00, og etteranmelding innen mandag kl. 18.00.
Etteranmelding etter dette innen kl. 17.00 løpsdagen, til tlf 97 97 38 88 eller ved oppmøte.
Startkontingent ihht karusellens regler.

Premiering: Ihht karusellens regler, dvs at alle i N Åpen Kort får premie på løpet, de øvrige inngår i sammenlagtpremiering.

Salg av kaffe og kaker.

Se nooreg.no for reglene for karusellen.
Se orientering.kvikne.no for siste informasjon om løpet.

Velkommen til o-løp på Kvikne!

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no