1. desember 2020
 
idrettKvikne IL, orienteringSesongen 2011NØ-karusell, løp 3 2011
This text is replaced by the Flash movie.

 

Kvikne IL innbyr til

Løp nr. 3 i Ungdoms/Nord-Østerdal-karusellen, tirsdag 7. juni 2011

Arena: Kvikne ski- og skiskytteranlegg. Merket fra Rv3 ved Statoil/Kvikne Fjellhotell. Kort veg fra parkering til arena.

Start: Starttider for ungdomskarusellen ihht oppsatt startliste. Startliste settes også opp for øvrige klasser, men det er ikke obligatorisk å starte ihht denne, selv om vi oppfordrer til det (siste mulige start kl. 19.00)!
Minner om muligheten for flere til å starte/løpe sammen gjennom hele løypa (meld fra ved oppmøte).
Første start kl. 18.00.
Valgfri starttid for N-Åpen i tidsrommet 17.30-19.00
Startsted for alle løyper er på arena.

Kart: Utsnitt av Kaltberget (MNM 2009). Målestokk 1: 7 500.

Klasser og løyper:

4,9 km H 17-20, H 21-, H 35-44
3,9 km D  17-20, D 21-, D 35-44, H 15-16, H 45-54
3,4 km D 15-16, D 45-54, H 55-64
2,7 km D 13-14, D 55-64, D 65-74, D 75-, H 13-14, H 65-74, H 75-
1,6 km D 11-12, D 13-16 C, H 11-12, H 13-16 C
1,1 km N Åpen


Påmelding: Online med ordinær frist søndag 5. juni klokken 24.00, og etteranmelding innen mandag kl. 18.00.
Etteranmelding etter dette innen 1 time før start til tlf 97 97 38 88 eller ved oppmøte
Startkontingent ihht karusellens regler.

Premiering: Ihht karusellens regler, dvs at alle i N Åpen får premie på løpet, de øvrige inngår i sammenlagtpremiering.

Salg av kaffe og kaker.

Se orientering.kvikne.no for siste informasjon, startlister, resultater etc.
Se nooreg.no for reglene for karusellen.

Velkommen til løp på Kvikne!


Resultater
Strekktider per løype

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no