18. februar 2018
 
idrettKvikne IL, orientering
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne IL, orientering

orientering.kvikne.no
E-post: orientering@kvikne.no

Styret:
Leder: John Svergja (97 97 38 88)
Kasserer: Anne Grete Hansæl
Sekretær: Monika Flaa Sørensen
Bankkonto: 1895 40 26597

Velkommen til Kvikne IL orientering sin nettside på kvikne.no

Bruk idrettslagets hovedsamarbeidspartnere:


 Se også våre sider under Facebook. Her vil mye av informasjon bli lagt ut.


Årsmøte: 26. februar 2018 kl. 19.30 i varmebua i Øia. 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og sekretær.

2. Årsmelding.

3. Regnskap

4. Innkomne saker (til John Svergja innen 18. februar).

5. Valg (frasigelse av verv til Conrad Schärer innen 18. februar).

Etter årsmøtet: Informasjon og diskusjon om aktiviteter kommende sesong.

Enkel bevertning.
Vel møtt!


Disse 11 har deltatt på o-leir på Røros fredag 12 - lørdag 13. mai. Håper det har vært inspirerende :-)Her er gjengen som deltok på årets første Fredagskarusell, 5. mai:


En fin blanding av ungt og gammelt:-)


Oppstart 2017
Vi trosser vinterlige forhold, og starter opp med Fredagskarusellen fredag 5. mai, ved Coop. Start mellom 18.00 og 18.30. John Kasper kommer og informerer om Team 2019, et prosjekt o-regionen har dratt i gang mhp å få med flest mulig deltagere på Hovedløpet 2019, som arrangeres på Tynset. Videre generell informasjon om sesongen, og selvfølgelig mange løyper og poster å finne. Se ellers eget menypunkt for Fredagskarusellen til venstre.
Vel møtt til ny sesong :-)

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er forespurt om å være med, men er det andre som har lyst, ikke nøl med å hive deg med. Ta kontakt med John på 97 97 38 88 innen fredag 1. april. Kurset er gratis:-)

9. mars 2017
Årsmøte avholdt i varmebua. Vanlige årsmøtesaker. Monika Flaa Sørensen ble valgt inn som nytt styremedlem, velkommen til deg. Ellers ingen endringer mhp andre verv.

I menyen til venstre finner du hva som lå på sidene våre tidligere år.

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er foresp

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er foresp

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er forespurt om å være med, men er det andre som har lyst, ikke nøl med å hive deg med. Ta kontakt med John på 97 97 38 88 innen fredag 1. april. Kurset er gratis:-)
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no