29. september 2020
 
Tidligere forsider20182.april 2018 Brøyting av veien til Sverjesjøen
This text is replaced by the Flash movie.

Brøyting av veien til Sverjesjøen

Her kommer det ei melding fra Trønderenergi:
 
Etter påske vil TrønderEnergi brøyte opp veien inn til Sverjesjøen. Arbeidet starter 3. april.
Veien brøytes for å kunne ferdigstille rehabiliteringsarbeidene ved dam Sverjesjø, som ble påstartet i fjor høst.
Gjenstående arbeider er på oppstrøms side av dammen, vi er derfor avhengig av lav vannstand for nødvendig tilkomst.
BB-Entreprenør vil utføre arbeidet.  Arbeidet vil foregå gjennom hele april måned.
 
Oppbrøytet vei vil holdes stengt for allmenn ferdsel i anleggsperioden.
 
Skiløypa som følger veien vil beklageligvis bli brøytet vekk fra parkeringen ved Bjørklund og
ca. halve distansen inn til Sverjesjøen.
 
Det vil være mulig å benytte den delen av løypa som ikke brøytes vekk.
 
Spørsmål vedrørende dette kan rettes til Per Jostein Lilleindset i TrønderEnergi på mobil 482 04 970.
 

 


Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no