2. desember 2020
 
Tidligere forsider201722.juni 2017 Åpning av ballbingen
This text is replaced by the Flash movie.

Offesiell åpning av ballbingen

Fredag 23.juni kl. 10.30 vil det bli en offisiell åpning av den nye ballbingen ved Kvikne skole og barnehage.
Ballbingen er finansiert gjennom spillemidler, Tynset kommune og dugnadsarbeid. Dette er blitt et flott nærmiljøanlegg
som vil bli aktivt brukt både i skoletiden og på fritiden.

Skolen vil med dette invitere kommunen, presse, ansatte, barn/elever, dugnadsgjeng og
resten av kviknebygda til en åpningskamp mellom elevene på barneskolen.

 


Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no