2. desember 2020
 
Tidligere forsider20155.januar 2015 Folkemøte
This text is replaced by the Flash movie.

Folkemøte

Samfunnshuset var fullt opp på folkemøtet 12.januar.

Arbeidsgruppa LEVENDE BYGDER har konstituert seg på Enan 03.01.2015
Gruppas grunnplanke: åpenhet, informasjon, involvering
Kvikne Utvikling har engasjert samfunnsviter og forsker Karl Johan Johannessen
i prosessen og analysearbeidet. Karl Johan er ansatt ved Høyskolen i
Trøndelag og KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling
Analysen skal være klar til Folkemøtet som avholdes mandag 12. januar, kl 19:30 i samfunnshuset.
Ordfører, partiledere, Helse-/ omsorgsjef og pressen blir invitert.

SISTE:

En foreløpig Kost-Nytte-analyse er utarbeidet.

Denne kan du lese her. (Pdf-fil)

Resultatet fra gruppearbeidet på folkemøtet kan leses her (PDF-fil)Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no