1. oktober 2020
 
Tidligere forsider20125.august 2012
This text is replaced by the Flash movie.


Årets Vollandag ble gjennomført med bra besøk og mange aktiviteter, og med oppholdsvær!
Vi lar Ingrid Schärer Østhus og Caspar Schärer representere aktivitetene denne dagen.
Caspar og Ingrid holdt to konserter med tradisjonsmusikk fra Kvikne i kapellet , og vi fikk
i tilegg til musikken høre Caspar fortelle om "historien bak" de melodiene de spilte.
Resultatene av Caspars arbeid med samling av lokal tradisjonsmusikk finner du
nå også etterhvert her på Kvikne-sidene. Noter, bakgrunn og lydfiler kan du finne her.

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no