28. september 2020
 
Tidligere forsider201224. oktober 2012
This text is replaced by the Flash movie.

Endelig veiforbindelse mellom Plassen og Bygda

Nå er en ny turvei mellom Mosvollan og Vollenget nesten ferdig. Det mangler bare litt
grusing, så er en fin veistrekning klar til bruk for myke trafikanter. Tidligere var det kun en smal
sti langs elva, men nå får spreke turgåere god plass på turen.
Veien er ikke beregnet for motorisert ferdsel.

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no