1. oktober 2020
 
Tidligere forsider201125.november 2011
This text is replaced by the Flash movie.

Julegave kanskje?
Her har du en god julegave-ide:

     Boka "Østerdøler og andre" ble utgitt i 1919 - skrevet av Anders Fosvold
som var lærer i Kvikne fra 1892 til 1894 og ble gift med Ingeborg Brattbost.
     Senere ble han lærer og bygdebokforfatter i Storelvdal.
 
     Boka handler særlig om personer som var født i Kvikne, eller i lang tid
hadde sitt virke her, i perioden fra rundt 1850 og frem til århundreskiftet.
     Dette er personer som har hatt stor innvirkning på kultur, politikk og
samfunnsliv, både i Kvikne og ellers i landet.
 
     Boka har lenge vært umulig å få kjøpt, men vi har nå fått trykt opp igjen
100 eks. som er tilsalgs på Statoil Kvikne.
     Den er på 212 sider i A5 format og koster kr.200.-
Klikk her for større format av scannet bilde.
Boka starter med en skildring av Kvikne og Kviknedølen.
Vi siterer noen linjer:
Folket har dype røtter baade i ætter og folkeminde. De er derfor ogsaa slegtsstolte og har bevaret mange av fædrenes gode traditioner og egenskaper.
Men ikke stivnet i det forbigagne. En færdselsvei som har været bindeled mellem det Sønden- og Nordenfjeldske Norge, har i umindelige tider gaat gjennem bygden, og den farende strøm efter denne har som en luftluke virket forfriskende baade paa indvaanerne og deres intelligens.
I almindelighet har kviknedølene som fjeldfolk flest ikke hat overflod paa andet end stræv. En rikdom som dog har git evnene anledning til baade at yngle og vokse.
 

 

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no