8. august 2020
 
Startsiden
This text is replaced by the Flash movie.

 

 Vei og føreforhold Minimer


Kvikneskogen Rv.3

Litjfossen Rv.3

Ulsberg Rv.3/E6

Trafikkmeldinger

fra Hedmark og Sør-Trøndelag.

 
  

 

Dagens tale av 10.klasse ved Kvikne Skole

 

Kviknesongen

 

 

Vintertid
Start Date/Time: 28. oktober 2018 03:00
Recurring Event: Engangshendelse
Importance: Normal Priority
Description:
Vintertid, Still klokka èn time tilbake.
Created by John Svergja

 Tilbake         

 Single     

Klikk "Hva skjer?" øverst på siden for å se ukentlige hendelser.

 

 Diverse informasjon Minimer
Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra eller , som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet.

 Les mer ...

Kvikne Utvikling

Referat fra styremøte 1.juli er lagt ut.

 Les mer ...

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no