17. januar 2020
 
Om KvikneEidsfossen
This text is replaced by the Flash movie.

EIDSFOSSEN KRAFTVERK

Den som kjører riksveg 3 over Kvikne har sikkert lagt merke til den gamle damkonstruksjonen i Orkla en halvmil sør for Yset. Dette er det gamle Eidsfossen Kraftverk som nå er blitt pusset opp og gjort tilgjengelig for den som stopper på.

Eidsfossen Kraftstasjon ble bygd i perioden våren 1915 - april 1917. Den skulle forsyne Røstvangen Gruver med elektrisk strøm. Inntil kraftstasjonen stod ferdig hadde Røstvangen vært avhengig av dieselaggregat til å drive taubanen og gi strøm til annen virksomhet.
På det meste var det 60 anleggsarbeidere og to formenn ansatt i byggeperioden ved Eidsfossen. En del av disse kom fra distriktet her, men ettersom det var behov for spesialister, kom også mange utafra. I området rundt anlegget ble det bygd to maskinistboliger, arbeidsbrakker, redskapsboder, ei smie og sementboder.
Vannforsyninga viste seg ustabil, derfor ble det nødvendig å bygge en fem meter høy magasindam ved Børsjøen. I tillegg ble det bygd et fordelings-basseng på oversida av nåværende R3, samt sprengt ut ei 300 meter lang rørgate ned til kraftstasjon lenger nede ved elva.

Da drifta ved Røstvangen Gruver ble stoppet i 1921, og det meste var fjernet eller ødelagt, kjøpte skraphandler Hjalmar Carlson bl.a. det som var igjen av Eidsfossen Kraftstasjon. Carlson solgte det ene av de to aggregatene ved kraftstasjonen, og i 1932 kjøpte noen gardbrukere i Kvikne det som var igjen av anlegget, som nå forsynte Kvikne med strøm fram til slutten av 50-tallet. I 1969 ble konsesjonen nedlagt.

Eierne av det som er igjen av anlegget søkte om nedlegging av kraftverket i 1999. Kraftverkene i Orkla (KVO) sa seg villig til å ivareta inntaksdammen som et teknisk kulturminne. De har ryddet og sikret anlegget og tilrettelagt det slik det står her i dag. Tynset kommune har sørget for tilrettelegging av sti fra parkeringsplassen, samt utarbeidet disse informasjonstavlene.

Vi anbefaler en virtuell tur rundt i den gamle kraftstasjonen HER.

Du kan ellers lese mer om Eidsfossen Kraftverk på kommunens sider,

Les også om Røstvangen Gruver.

(Opplysningene er hentet fra Tynset kommunes hjemmesider.)

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no