20. oktober 2020
 
Om KvikneBuer og hytter i fjellet
This text is replaced by the Flash movie.

 Buer og hytter i fjellet Minimer

I Kvikne østfjell er det flere åpne buer og hytter for almenn bruk.
Nedenfor følger en oversikt over disse.

En mer omfattende oversikt over åpne buer for hele Forellhogna-området finner du HER.

HÅRRÅBUA / VEIBUA

Les mer om bua på Utmarksrådets nettside

 

Beliggenhet

Ved nasjonalparkgrensa på Grøntjønnan-vegen.
UTM: 32 V 579492 6939138

Eier Tynset Kommune
Åpen Vintersesongen
Betaling Giro utlagt i bua
Sengeplasser 5
Kokemuligheter Vedovn
 Veibua

TJUVHOLDLÆGRET

 

Les mer om bua på Utmarksrådets nettside

 

Beliggenhet Ved Tjuvholdtjønna
UTM: 32 V 583858 6944894
Eier Tynset Kommune
Åpen Hele året (NOTE 1)
Betaling Giro utlagt i bua (Se nedenfor)
Sengeplasser 4
Kokemuligheter Vedovn + Gassbluss
 

ENMOLÆGRET

Les mer om bua på Utmarksrådets nettside

 

Beliggenhet Mellom Nord-Ya og Midt-Ya
UTM: 32 V 582784 6945580
Eier Tynset Kommune
Åpen Hele året (NOTE 1)
Betaling Giro utlagt i bua (Se nedenfor)
Sengeplasser 4
Kokemuligheter Vedovn + Gassbluss
 

STOR-YTJØNNA

Les mer om bua på Utmarksrådets nettside

 

Beliggenhet Ved Stor-Ytjønna
UTM: 32 V 587228 6947421
Eier Tynset Kommune
Åpen Hele året (NOTE 1)
Betaling Giro utlagt i bua (Se nedenfor)
Sengeplasser 4
Kokemuligheter Vedovn + Gassbluss
 Stor-Ytjønnbua

HIÅSJØEN

 

Les mer på Fjellstyrets nettside

Beliggenhet Ved Lille Hiåsjøen
UTM: 32 V 572166 6949363
Eier Kvikne Fjellstyre
Åpen Hele året
Betaling Giro utlagt i bua.
Sengeplasser 6
Kokemuligheter Vedovn + Gassbluss
 Hiåsjøbua

STORHØA

 

Les mer på Fjellstyrets nettside

Beliggenhet Storhøa (Innset, Rennebu)
UTM: 32 V 563445 6952981
Eier Kvikne Fjellstyre
Åpen Hele året
Betaling Kr. 100,-/person / natt. Familiepris på 300,- pr. natt.
Sengeplasser 4
Kokemuligheter Vedovn
 

GRÅHØBUA

Beliggenhet Sør av Frendstadtjønna på Gråhøa
UTM: 32 V 576408 6933457
Eier Ya-Gryta Grunneierlag
Åpen Hele året
Betaling Gratis
Sengeplasser 4
Kokemuligheter Vedovn + Gassbluss

 Gråhøbua

 

TUNNTJØNNHYTTA

Beliggenhet Tunntjønnan
UTM: 32 V 574650 6927050
Eier Eidsfjellet Grunneierlag
Åpen Hele året
Betaling Kr. 100,- pp/natt. Giro.
Sengeplasser 4
Kokemuligheter Vedovn + Gassbluss
Fiske Båt og garn tilgjengelig for fiske - vanlig fiskekort for Kvikne

STORTJØNNA

 

Beliggenhet

Stortjønna                                                          UTM: 32 V 573755 6930138

Eier Eidsfjellet Grunneierlag
Åpen Hele året
Kokemuligheter Vedovn + Gassbluss
Fiske  Båt og garn tilgjengelig for fiske - vanlig fiskekort for Kvikne

 

NOTE1: Tynset Kommunes buer er ikke tilgjengelig for alminnelig bruk i perioder av jakta.
Sjekk med kommunen. Priser o.l. finner du på kommunens hjemmesider.

 

UTM-kodene (rutetilvisning) er gjort i ht. eksempel på kartblad fra Statens Kartverk.

 

  • Buene er ment for almenn bruk, og skal ikke benyttes som "feriested" over lengre tid.

 

  • Når folk kommer til bua skal det gjøres plass til dem. Alle har lik rett til tak over hodet, selv om andre kom først.

  • Bruk ved og gass med omtanke. Transport koster, og andre kan senere ha god bruk for veden du sløste med. Vis forsiktighet ved bruk av åpen ild.

  • Hold det ryddig og rent. Sett ikke igjen bedervelig mat. Søppel plasseres på dertil anviste steder, eller medbringes til bygds. Ødelegges ting må disse erstattes.

 

 Forlat alltid bua i den stand du selv ønsker å finne den.

 

God tur i fjellet.

      
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no