22. oktober 2020
 
NasjonalparksenterHistorikk:Tidligere arrangement på VollanÅpent møte 6.april 2017
This text is replaced by the Flash movie.


Hva vil Kvikne med Vollan

-        og hva kan Vollan gi Kvikne!?!


Åpent møte om framtidas drift og aktivitet på Vollan!

 

6. april kl 17-19, på Vollan

 

Vollan gard, med sin lange historie og bebyggelse, har en spesiell plass i Kviknes historie. Det er også arbeidet med bevaring og tilgjengeliggjøring av dette unike gardsanlegget, et arbeid som har pågått sida tidlig 1960-åra i samvirke mellom Kviknesamfunnet og kommunen.

Stiftelsen Vollan Gård ble opprettet 2002 og året etter ble Kvikne Nasjonalparksenter åpnet.

Stiftelsens oppgaver er å gjøre Vollan til et aktivt senter på Kvikne, bidra til næringsutvikling basert på natur og kulturhistorie, utvikle nasjonalparksenteret og sikre Vollans bebyggelse. Dette har vært retningsgivende for styrets arbeid, som i samarbeid med Kvikne-bygda og andre, og med svært begrensede midler, har søkt å løse oppgaver knyttet til

  • Bevaring og vedlikehold

  • Daglig drift, sommersesong

  • Utvikling
  • Arrangement

Drift av Kvikne nasjonalparksenter er avhengig av årlig støtte fra Direktoratet, mens vedlikeholdsarbeidet nå er bedre sikret gjennom midler fra Tynset kommune og familien Munkhaugen.

Bruk og aktivitet på Vollan vil alltid være avhengig av engasjement og innsats fra Kvikne-bygda.

Styret inviterer til åpent møte om drift og virksomhet på Vollan i framtida. Kom på møtet og del dine ideer om hvordan Vollan kan brukes til beste for bygda.

 

Vel møtt!

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no