20. oktober 2020
 
NasjonalparksenterGaver til Vollan
This text is replaced by the Flash movie.

  Minimer

Tidlig industrispionasje på Kvikne


Gaver til Vollan
Fra Knut Grøtli har Stiftelsen Vollan gard fått tre fine gaver, nemlig den mye omtalte modellen av konsta, ei hestevandring som skulle heise opp malm fra gruva og ei lakterstang, spesialmål brukt i gruver, dessuten ei lita klebersteinsgryte.

 

En handskrevet plakat, skrevet i seinere tid til et arrangement på Kvikne, forteller ei spennende historie. For her dreier det seg om tidlig industrispionasje!.

 

«Den store gebel Konsta»


Dette er modellen av «Konsta» som sto på Nysjakta på Segen Gottes ved Kviknegruva.

 

For å få malmen opp i dagen måtte de her ta den loddrett opp gjennom sjakten. Til det hadde de på den tid ingen hjelpemidler. Men så hadde rykter nådd hit om at det ved Falun gruber i Sverige var en innretning som greide dette. Men så var spørsmålet: Hvordan kunne modellen skaffes? Dette skulle være strengt hemmelig der borte, og at onde makter ville ødelegge de som røpet hemmeligheten.

 

På Monsplassen (nord for nordre Odden)bodde på den tid en kar som het Ivan. Han var villig til å reise til Falun for god betaling og få tak i modellen. Dette ble godkjent av verkets ledelse.

 

Ivar reiste da til Falun hvor han opptrådte som narr. Alle hadde stor moro av han, og han ble betraktet som mindre begavet. Klærne sine hadde han støtt på seg bakvendt. På hesteryggen satt han også støtt vendt bakover. Men Ivan brukte øynene flittig, og i ledige stunder spikket han alle disse delene og gjemte de godt. Ingen hadde mistanke til han. Både oppholdet i Falun og hjemturen til Kvikne gikk etter programmet. Modellen ble så videresendt til Tyskland, utarbeidet og satt sammen der.

 

Til trekk-kraft bruktes 4 hingster fordelt på 3 skift for dagen. 1 ½ skp (235 kg) om gangen ble heist opp av sjakten.

 

Ny sjakta er på i alt 99 lakter eller 300 alen djup»

 

(Etter Ingebrigt Didrikshaugs tekst, står det på baksida av plakaten.)

 

Modellen og lakterstaven kom sikkert til Brandegga med den siste stigeren ved Kvikne gruva. På Brandegga står også ei lita stue, kalt stigerstua, som skal ha vært den siste stigerstua som sto ved Kviknegruva

 
Tekst og foto: Per Hvamstad

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no