1. desember 2020
 
NasjonalparksenterFlytting av bautaer
This text is replaced by the Flash movie.

 Flytting av bautaer Minimer


Til rette vedkommende i Tynset kommune


Bautaer over Eidsvollsmenn fra Kvikne plassert ved den nye gangbrua til Vollan!

Som kjent fikk ikke Nord-Østerdalen noen utsending til Eidsvoll i 1814. Men Kvikne fostret to sønner som deltok i grunnlovsforhandlingene, nemlig Anders Rambech, født i 1767 på Graneng og Richard Floer, født i 1767 på Grøntvedt (nå Didrikshaug) Rambech var sorenskriver i Meldal og representerte Søndre Trondhjem amt, mens Ricard Floer var hyttskriver på Røros og kaptein i Røros frivillige jegerkorps og representerte dette korpset. Som seg hør og bør er begge disse hedret med en bauta. Men bautaene, så vel som personene, er nå rimelig ukjente og tilbake trukket. Rambechs bauta står på Graneng. Der står også den gamle stua der han ble født. Floers bauta sto ute på jordet på Didrikshaug, der den gamle garden låg. Steinen ble flyttet og står nå midlertidig ved pumpehuset.

På vegne av flere interessenter på Kvikne ønsker vi å få drøftet muligheten av å flytte og få samlet begge bautaene. Vi meiner å ha funnet fram til en høvelig og ganske snart, temmelig sentral plass. Nemlig ved den nye gangbrua til Vollan, nedunder parkeringsplassen og i nær tilknytning til den nye gang og sykkelvegen. Nå er det anleggsvirksomhet i området, så det hadde vært fint og fått avklart dette så fort som mulig, slik at bautene kunne komme på plass i løpet av sommer / høst, slik at de kan bli en del av 17. mai markeringa på Kvikne i jubileumsåret.

Den nye plasseringa blir på østsida, på Grøntvedts side. Mellom Vollan og Grøntvedt var det kiving om hegemoni. Orkla var ei viktig grense. Graneng var plass under Vollan og det spesielle er at den vesle gutten som ble født i 1767, hadde presten Anders Rambech som fadder og fikk både hans for- og etternavn.

Håper at rette vedkommende tar fatt i dette spørsmålet, slik at det kan avklares raskt.

Mvh

Stiftelsen Vollan gard / Kvikne nasjonalparksenter

Per Hvamstad

styreleder

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no