2. desember 2020
 
NØFFEvaluering av fiskefestivalen 2018
This text is replaced by the Flash movie.

 Evalureing av fiskefestivalen 2018 Minimer

Referat fra evalueringsmøte ifm helga 3.-5. august, sommeren 2018.
(Vollandag, fest med Sie Gubba og fiskefestival)

Tilstede: Kjetil Frengstad (Idrettslaget)
Pål Bjørsagård, Kristoffer F Sørensen og Gjermund Rønning (Fiskefestivalen)
Halldis Hylen, Kari R Storli og Kari Beate B Rønning (Gammeldansklubben)

Saker: 1. Oppsummering fra de ulike gruppene som var med på arrangementene
Helga startet med fiskepub på Vollan fredagskveld. Stranded stod for musikken, og Fotoklubben stilte opp som komite’. Til tross for en del regn kom det ca 60 stk til dette arrangementet. Det ble en trivelig kveld med god stemning i telt, på gårdstunet på Vollan.

Idrettslaget
Hovedlaget stilte med 8 sonevakter til fiskinga lørdag. Dette var dugnad for «festivalhelga».
Hovedlaget stilte også med 20 vakter til festen med Sie Gubba lørdagskveld. Dette fikk idrettslaget 12.000 kr for. Overskudd fra kiosk på Vollan søndag ble på 4000 kr, og fra andeløpet ble det et overskudd på 50.000 kr. For idrettslaget ble det et veldig bra resultat økonomisk, og derfor godt fornøyd med helga. Ei helg som Kjetil påpekte må gjentas.

Fiskefestivalen
På fiskinga lørdag deltok 116 fiskere, og 72 fisk ble resultatet fra 4 soner. Sport 1 på Tynset sponset gevinster for 15.000. Utgiftene for fiskefestivalen ble rundt 40.000. Med inntekter fra sponsorer og påmeldingsavgift ble overskuddet på ca 23.000 kr. Det var hovedsakelig Pål, Kristoffer og Gjermund som var ansvarlig for fiskefestivalen, med god hjelp av Rainer på lørdag. Det har kommet inn mange positive tilbakemeldinger på at det fortsatt ble fiskefestival, at helga ble litt senere på sommeren og at flere arrangement ble lagt til ei helg. Grunneiere, innenbygds og utenbygds har støttet opp om helga. Det kom også tilbakemelding på at informasjon om festivalen og påmelding skulle kommet tidligere. Dette tar vi med oss til neste år..

Vollandag
Bra med besøkende, og bra med boder, men det er plass til flere, gjerne lokalmat. De som hadde bod i år sier de stiller neste år også. Et greit arrangement å gjennomføre da telt allerede var på plass siden fiskepuben. Idrettslag og Kanjana Bekken hadde ansvar for servering. Scena var klar siden fredag og noen av benkene stod igjen også. Benkene som ble brukt på festen ble fraktet til Vollan på søndag. Premieutdeling for fiskefestivalen og Andeløp gikk strålende.

Fest med Sie Gubba
Lørdag ble godt fiskevær og ikke så godt utefest-vær. Til tross for været var det 361 betalende på festen. Det er lenge siden det har vært så mange på fest her, så det er vi godt fornøyd med. Det beviser at det går an her på Kvikne også. Men det skal sies at vi syns vi var maks uheldige med været når sommeren ellers var som den var. Det har kommet mange positive meldinger på festen også, et fint og spesielt arrangement. Sie Gubba trivdes, og vil gjerne komme tilbake. Det ble et lite underskudd på ca 10.000 kr, men da har Gammeldansklubben betalt Idrettslaget 12.000 kr og det er kjøpt inn en del utstyr som kan brukes senere.

Sak 2: Festival-helg sommeren 2019
En egen festivalkomite’ vil planlegge neste års arrangement. Det blir helga 2.-4.august og ønsket er å kunne gjennomføre hele arrangementet på Vollan gård. Informasjon vil komme etter hvert. Sett av helga, for vi håper at like mange vil støtte og stille opp i dugnad neste år også. For ei levende bygd er det avgjørende at vi drar lasset sammen og at vi viser at vi vil få til noe! Tusen takk til alle som bidro denne helga!


Referent
Vollan 24/9-2018, Kari Beate B Rønning


NB. Festivalen minner om at de er åpen for tilbakemeldinger på årets arrangement og evt. ideer for neste år.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no