29. september 2020
 
Kvikne UtviklingVedtekter og møtereferatHistorisk møteref. 2012
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne Utvikling

Årsberetning

2012

Avsluttende årsmøte for Kvikne Utviklingslag BA ble avholdt på Kvikne Fjellhotell 29.03.2012.  Samtidig ble det avholdt stiftelsesmøte i Kvikne Utvikling.  Organisasjonen ble den 24.07. 2012 registrert  som forening i Enhetsregisteret med organisasjonsnr: 898  237 222

Formål

 ”Kvikne Utvikling skal arbeide for å fremme bygdas felles interesser, og arbeide for et godt sosialt og kulturelt miljø, være bindeledd mellom privatpersoner, lag, organisasjoner og næringsliv, i den hensikt å gi informasjon, og å være et felles forum for utveksling av tanker og ideer.  Kvikne Utvilkling vil ta vare på bygdas interesser som et hørings-og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser ”

 

Boliger på Krulljordet

Kvikne Utvikling har arbeidet tett sammen med prosjektgruppen ”boliger” i arbeidet med å få regulert Krulljordet til boligligformål.  Samarbeidet med kommunen har vært  konstruktivt.  Reguleringsplanen er godkjent av kommunen, men Fylkeskommunen har innsigelser til deler av planområdet.   I kommunebudsjett for 2013 er det  avsatt  1. mill kroner til  utbygging av  infrastruktur.

 Bussforbindelse Kvikne/Tynset

Høsten 2009  ble Ordfører informert om de dårlige bussforbindelsene mellom Kvikne og Tynset.  Det er på nytt tatt kontakt med ordfører. Tilbakemeldingen er at Tynset  kommune nå samarbeider  med regionrådet , der målet for  er å bedre skysstilbudet i kommunen. Dette inkluderer også subsidiert bruk av drosje.

Jubilumsfeiring 2014.

I hele 2014 skal Norge markere 200 årsjubileet for Grunnloven.  Tynset Kommune ”eier” vår

Jubilumsfeiring., Kvikne Utvikling  koordinerer arrangementene på Kvikne.

Målsetting 1: Synliggjøre Kviknes mange attraksjoner i Jubileumsåret.

Målsetting 2: TV-innslag fra folketoget på Kvikne 17.mai 2014.

Kvikne 15.3. 2013

Kvikne Utvikling

Ivar Mjøen


Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no