30. september 2020
 
Kvikne UtviklingBygdafiberHaugan/Krulhaugen Nov 2016
This text is replaced by the Flash movie.

 Haugan boligfelt og Helgesgård fritids- og boligfelt, november 2016 Minimer

Info. 6. november 2016, vedrørende fiber i Haugan boligfelt og Helgesgård fritids- og boligfelt.

Eidsiva har per epost 4. november, underrettet KRK om at det nå ligger klart for å kunne bestilles fiber for alle i Haugan boligfelt og Helgesgård fritids- og boligfelt.
Pga arbeidsmengden ved salgsavdelingen hos Eidsiva, er KRK bedt om å formidle dette videre(!). KRK tok kontakt med Kvikne Utvikling, og vi ble enige om at Kvikne Utvikling tar på seg å varsle videre. Derfor dette.

Navnliste:

Vi har ikke mottatt noen beskjed om annet enn at installasjonsprisen for dere alle er den som er brukt tidligere, dvs kr. 5000,- (muligheten for fratrekk ved egen 'inneinstallasjon' gjelder ikke lenger). Uansett;- spør om prisen når dere ringer!

For å bestille, ringer dere Eidsiva Bredbånd på telefon 03370.

Dere må ha følgende klart: 
  1. Navn, adresse og telefonnummer. 
  2. Gårds- og bruksnummer. 
  3. Hvilken hastighet dere ønsker på bredbåndsforbindelsen.
  4. Om dere også vil ha TV på fiberen.
  5. Om dere også vil ha telefon på fiberen.

Kundebehandleren kan forhåpentligvis gi deg svar på alt du lurer på, men det meste er også å finne på nettsidene til Eidsiva:

Vi håper og tror dere alle ser verdien av å ha fiber til boligen/fritidshuset, og at dere benytter denne anledningen til å bestille. Vi kan ikke garantere at priser og vilkår forøvrig vil bli de samme ved en senere anledning, dessuten kan det bli lenge til 'en senere anledning'!

Frist for bestilling: I løpet av uke 45, dvs senest fredag 11. november 2016 !


    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no