20. oktober 2020
 
Kvikne UtviklingBygdafiber
This text is replaced by the Flash movie.

 Bygdafiber Minimer


Info. 6. og 9. november 2016:

-19. oktober var det et møte mellom Kvikne-Rennebu Kraftlag og Kvikne Utvikling. Se referat HER. (Vennligst les gjennom dette før du leser videre her:-))

-Spesielt til bolig- og fritidshuseiere i Haugan boligfelt og Helgesgård fritids- og boligfelt: Klikk HER.

-Interesselista (den uforpliktende) er nå fjernet fra offentligheten.

Påmelding for videre utbygging av fiber på Kvikne:
Alle som ennå ikke har fått fiber, men som er bestemt på at de vil ha, bes nå om å tilkjennegi dette (også om du stod på den uforpliktende interesselista). Dette vil bli betraktet som en bindende påmelding, forbeholdt pris. Installasjon vil koste minimum kr. 5000,-, men i tilfeller som viser seg å bli dyrere, vil det selvsagt bli mulig å trekke seg. Vi må gå så drastisk til verks nå, for at det skal være noe konkret å planlegge videre utbygging ut fra.
Frist for å melde seg er satt til 25. november. 
Klikk HER for å registrere deg.

Jo flere i samme område som bestiller, jo større er sjansen for at nettopp dette området blir prioritert. Så her er det bare å mobilisere:-)

(Dere i Haugan/Helgesgård trenger ikke registrere dere. Dere ringer istedet Eidsiva og bestiller.)




Info. 25. juni 2015:

Nå er det under ei uke til Vitnett slukker sine sendere i Nonshaugen. 
Dessverre ser det ikke ut til at Eidsiva/KRK skal makte å få alle eksisterende Vitnett-kunder over på fiber eller en annen løsning før den tid (en 'annen løsning' er i praksis ADSL, som betinger telefonledning inn i huset, og beliggenhet ikke for langt fra en sentral). 
Pt ser det ut som sju interessenter har bestilt eller kan bestille fiberabonnement. Vi har ellers fått opplyst at 24 andre 'vil kunne realiseres utover året', men får ikke vite hvem dette er, eller når...
Vi hadde jo håpet at dette prosjektet skulle ha sparket i veg noe kjappere enn det har gjort, i og med av vi har hjulpet til med å få alle interesserte inn på ei samlet liste, noe som skulle bidra til en god koordinering av utbyggingen. Det har vi forsåvidt fått tilbakemelding på også, at uten ei slik liste hadde ting tatt ennå lenger tid. 
Det 'alle' jo lurer på, er når fiberen kommer til sitt hus. Fra KRK har vi fått dette:
"Når det gjelder videre dialog om utbygging av fiber på Kvikne vil KRK forholde seg til Eidsiva Bredbånd, da det er Eidsiva som har kunder og ikke KRK. Det er Eidsiva som tar investeringsbeslutning om det skal bygges ut. KRK vil bygge ut fiber i den grad det er økonomisk forsvarlig å gjøre dette i samarbeid med Eidsiva Bredbånd. Derfor skal kundekontakt gå igjennom Eidsiva."
Om du vil vite ståa for deg, så er det iflg dette Eidsiva som skal kontaktes. Enkelte har dessverre opplevd at det kan være en utfordring å få noen i tale der, som kan gi noe konkret svar.
Og det er vel der saken står;- det jobbes, både hos KRK og Eidsiva, men det er vanskelig å få noe mer konkret fra dem. Vi har utfordret dem på å sette opp en tidsplan for hver enkelt, men den har vi ikke fått noe respons på.
Kvikne Utvikling anser nå sin jobb med dette prosjektet som fullført, nemlig å lage denne 'bestillingslista', som skulle gi som resultat 'Fiberbygda'.
Det vil ikke si at vi forlater prosjektet totalt, men det er ikke så mye mer vi kan gjøre, annet enn å utøve litt press på utbyggerne nå og da.
Lista legges nå ut, se lenke til venstre. Denne skal vi forsøke å holde a'jour til enhver tid, ut fra informasjon fra Eidsiva/KRK.

Det som forøvrig er viktig nå, er at alle er klar over hvilken kostnad et fiberabonnement utgjør. Det er ingen tvil om at dette er dyrere enn dagens alternativer, men så får man jo også et helt annet produkt (og sannsynligvis blir alternativene borte også, en gang i framtiden).
Når Eidsiva tar kontakt med deg, for å realisere framlegging, må du ha et klart svar på om dette er spiselig rent økonomisk. Det gjelder både installasjonsbeløp og abonnement.
Tidligere har installasjonen kostet 5 000,-, minus 1 000,- om innejobben ble gjort selv. Det kan hende dette blir dyrere i noen tilfeller.
Abonnementspriser finnes på www.eidsiva.net, men de kan være litt utfordrende å finne fram i, derfor lister vi opp noen priser her (per 25/6-2015, med forbehold om feil):
Internett 25/25: Kr. 449,-/mnd
Internett 50/50: Kr. 549,-/mnd
Internett 75/75: Kr. 649,-/mnd
TV, Get START: Kr. 399,-/mnd.
Bredbåndtelefon: Kr. 89,-/mnd. (pluss samtalekostnader)
Trippelrabatten ble tatt bort tidligere i vår.
Altså vil billigste internett (25/25) og TV, bli kostende kr. 848,-/mnd (10 176,-/år).  Vil du ha telefon i tillegg, blir kostnaden kr. 937,-/mnd (11 244,-/år).
Abonnementsprisene er de samme uansett hvor i landet du bor.
Vet du at dette er beløp og kostnader du ikke kan gå for, ber vi om snarlig tilbakemelding (klikk her) på det, slik at ditt navn kan strykes fra lista!




Info. 28. mai 2015:

Kvikne Utvikling sin solidaritetstanke hva angår videre utbygging av fibernettet på Kvikne, dvs at alle skal få fiber til tilnærmet samme pris, har vist  seg å være en hemsko for hele prosjektet. Vi har derfor valgt å ’svelge en kamel’, og la solidaritetsprinsippet vike (noe).

Dette medfører at  KRK/Eidsiva slipper å måtte prisberegne hele utbyggingen i forkant, men kan ta det hele mer fortløpende. Det er dessverre slik, som det er med framlegging av vanlig strømledning, vesentlig forskjell i hvor dyrt dette er til den enkelte abonnent. Når dette er sagt, så vil evt. midler fra offentlige støtteordninger, og evt. andre, gå til å jevne ut påkoblingskostnadene (vi hadde søknad inne på en slik støtteordning nå i mai, men ble prioritert bak andre steder i kommunen).

Vi har nå definert følgende overordnede mål: Flest mulig over til fiber snarest mulig. Og videre at evt eksterne bidrag gis til de ’vanskeligste’.

Vi går så for denne prioriteringen:

  1. Eksisterende Vitnettkunder (som mister dette nettet 1. juli).

  2. ’Enkle’ kunder.

  3. Resten, dvs de mer krevende.

Og at hvert enkeltprosjekt sees isolert på, men selvsagt flere i sammenheng der hvor det er naturlig.

Dugnad fra den enkelte abonnent kan bidra sterkt til å redusere påkoblingsavgiften. Evt. graving og rydding av skog er de mest aktuelle jobbene abonnentene selv kan gjøre. Dette avklares med KRK i hvert enkelt tilfelle.

Ved å gjøre dette grepet, har vi tro på at det blir god fart i den videre utbyggingen av fiber i Kviknebygda.

Er det ennå noen som er interessert som ikke har meldt seg, så gi snarlig tilbakemelding til ku@kvikne.no


Over 60 husstander meldte sist høst (2014) uforpliktende interesse for fibertilknytning, og siden da har Eidsiva bredbånd og KRK jobbet sammen om prosjektering og planlegging av en utbygging.

Strekking av fibertråd ut til husstandene er ikke aktuelt å gjøre på vinterstid, av værmessige årsaker, men så snart det begynner å våres, er det planlagt å starte jobben med strekking.

Områder der det er flest interesserte vil bli prioritert først. Det er mange brikker som skal på plass for å få til en storstilt fiberutbygging og utfordringen i ei bygd hvor bebyggelsen er spredt gjør det ikke noe enklere. Vi kan risikere at det er enkelte husstander som ikke kommer med i denne omgangen på grunn av kapasitetsmessige- eller økonomiske forhold. Det kan også være slik at utbyggingen må strekkes ut over flere sesonger av ulike årsaker.

På «Bli kjent festen» 21. mars (2015) skal det informeres om utbyggingen. 

Muligheten til å bestille og tegne forpliktende kontrakt vil det komme informasjon om her på denne siden, så snart dette foreligger.

Er du interessert i fiber, men ennå ikke har meldt tilbake, må det gjøres snarest, som e-post til ku@kvikne.no !


Info./oppsummering av hva som ble sagt på Bli kjent festen 21. mars 2015:

"Kraftlaget (KRK) og Eidsiva jobber sammen om den videre utbyggingen, ut fra lister fra Kvikne Utvikling.

-           Hele prosjektet antas å ta 2-3 år (til alle er koblet på).

-           Satser på å starte opp i vår. Ikke bestemt hvem først, men sannsynligvis de enkleste…

-           Abonnementspriser er fast (’som  i Oslo’). Se nettsidene til Eidsiva.

-           Etableringspris er ikke bestemt ennå. Avhenger av totalkostnad. 

 

Kvikne Utvikling er av formening av alle bør ha lik etableringspris, uansett hvor i bygda de bor (solidaritetsprinsipp).

Undertegnede mener ellers at de som pt har Vitnett (trådløst fra Nonshaugen, som blir tatt ned 1. juli i år), bør prioriteres.

Ellers redegjorde undertegnede om at Kvikne Utvikling kun er en koordinerende aktør i dette prosjektet, som et bindeledd mellom bygdefolket (og hytte/fritidshuseiere) og utbyggerne."

Så mye mer er det ikke å si foreløpig. Vi avventer info. fra utbyggerne (etableringspris og utbyggingsplan), og krysser fingrene for at ting går som planlagt der.

/John Svergja


Eidsiva bredbånd tilbyr per i dag fiber med mulighet for både internett, TV og telefoni (se http://www.eidsiva.net/).

Etableringsbeløpet (engangs) er avhengig av oppslutning og utbyggingskostnader.
Fiberutbyggingen på Kvikne har en intensjon om at alle skal få tilbud om tilknytning til en lik etableringspris. Prisen avhenger av hvor mange av de ca 300 husstandene som velger å bestille og hvordan de som bestiller ligger i forhold til hverandre.

Abonnement internett har flere ulike hastighetsalternativ, se http://www.eidsiva.net/privat/bredband/fiber
Abonnement TV (Get START, inkl Get box Mikro), se http://www.eidsiva.net/privat/digital-tv/kanalpakker (velg START)
Abonnement telefoni (fasttelefon), se http://www.eidsiva.net/privat/telefoni Ringepriser, se http://eidsiva.net/privat/telefoni/32-privat--telefoni/forside16/162-ringepriser 

Eksempelvis vil et abonnement per i dag (2/2-2015) på 50/50 internett, TV (Start) og telefoni koste 549,- + 399,- + 89,- minus trippelrabatt 50,- = 987,- per måned. Samtalekostnader for telefoni kommer i tillegg.


Alternative bredbåndleverandører på Kvikne er:

  • Vitnett, med radiobasert samband (Oppdal-Nonshaugen). Dette vil imidlertid bli avviklet 1. juli i år.
  • Telenor, via ADSL på kobbernettet (fasttelefonledningen). Hastighet opp mot 3-4 Mbit/s. Etablering 299,-, abonnement 299,-/mnd + linjeleie 89,-/mnd.
    Se https://www.telenor.no/privat/minesider/open/abonnement/nyttabonnement/velgHastighet.cms 
    Telenor har tidligere meldt at kobbernettet vil bli lagt ned innen få år, men det siste om det, er at det ikke vil skje. Men det er vel tvilsomt om kobbernettet på Kvikne får noe som slags oppgradering som gir høyere hastighet(?).
  • Mobildata, nett via mobiltelefon, fra ulike tilbydere. Å betrakte som uaktuelt for internettbruk(!?). Se leverandørenes nettsider (OneCall, Chess, Telenor etc).
  • Ice, med bruk av det gamle NMT mobilnettet (Nonshaugen). Hastighet opp mot 9,3 Mbit/s (helst mye lavere). Flere prismodeller, se https://www.ice.no/private/mobile/ 
  • ?
  • ?


Alle beløp er inkl. mva., gjeldende pt, så langt vi har funnet. Alle forbehold om andre alternativer og mulige faktafeil!


    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no