21. januar 2018
 
Kvikne UtviklingBetalingsterminal

  Mobil betalingsterminal til utleie
Minimer

Utleie av mobil kortbetalingsterminal

Vi takker


for økonomisk støtte!


Alle lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner kan leie utstyr, og dermed kunne ta imot betaling med kort.

Løsningen vi har valgt er iZettle (klikk på navnet for å komme til iZettle sin hjemmside). 


Vi har tre komplette sett som kan leies.
Send en epost til Kvikne Utvikling (klikk på navnet) om du ønsker å leie utstyr, evt. ta en tur innom Statoil og spør om utstyr er ledig.

Bruksanvisning følger med utstyret og opplæring blir gitt.

Leievilkårene:

Leietaker betaler alltid gebyret til iZettle, som er 2,75% av transaksjonsbeløpet.
I tillegg betales 1,25% gebyr til Kvikne Utvikling (endring etter styrevedtak 22/1-2015).
Mao betales det totalt 4% gebyr av transaksjonsbeløpet, ved lån av utstyret.
-Om leietaker har egen iZettleavtale og leier kun selve kortterminal (ikke nettbrettet): 1% av brutto transaksjonsbeløp.
-Om leietaker har egen iZettleavtale og leier helt sett: 2% av brutto transaksjonsbeløp.
-Om leietaker ikke har egen iZettleavtale, dvs at Kvikne Utvikling sin avtale brukes, og leier helt sett: 3% av brutto transaksjonsbeløp.

Altså betales det ingen faste avgifter, bare gebyr av mottatt beløp.
Gebyret til Kvikne Utvikling går utelukkende til å dekke driftsutgifter (mobilregninger etc), samt innkjøp av nytt utstyr når det trengs å fornyes/erstattes.
Kvikne Utvikling skal ikke tjene penger på denne virksomheten!


         


    
  Kalender bruk av Betalingsterminal
Minimer

Vi har 3 terminaler. Kalenderen viser når de forskjellige er utlånt. (T1, T2 og T3)

Ved samtidige arrangement, er det førstemann til mølla som gjelder! Hver tidlig ute.

Send epost til Torgeir Svergja. Han vil da bekrefte bestilling, og legge det inn på kalenderen.
Terminalene skal hentes ut og leveres inn igjen hos Statoil Kvikne, evt annet sted etter avtale.

  
Idag  Vis dato:   
     
desemberjanuar 2018februar
mationtofr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no