22. oktober 2020
 
Kvikne UtviklingAvduking Litjfossen
This text is replaced by the Flash movie.

 Avduking Litjfossen Minimer

Onsdag 15.05.14 hadde leder i Kvikne Utvikling, Jan Haugan, den store ære av å få lede avdukningen av Kvikne Skoles grunnlovsjubileumsmaleri på Litjfossen. Jan holdt selv en innledning, etterfulgt av en fanfare komponert av Egil Ween. Med god hjelp av Per Bjørsagård ble kunstverket avduket av to elever fra barneskolen. Maleriet inneholdt svært mange detaljer fra kviknebygda.

Etter selve avdukinga sang elevene fra Kvikne skole ”Det går et festtog gjennom landet” og ”Ja vi elsker”. Sangene ble etterfulgt av et felles istemt løfte blant alle de fremmøtte om ”Evig og tro til Dovre faller”.  

Avslutningsvis holdt Knut Strand en liten tale om båndene mellom Kvikne og Innset. Visste du for eksempel at det er en mil fra Kvikne kirke til Litjfossen, og at det er en mil fra Innset kirke og til Litjfossen?     

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no