8. august 2020
 
Kvikne Utvikling
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til Kvikne Utvikling Minimer

Kvikne Utvikling ble stiftet 29. mars 2012, som "etterkommeren" til Kvikne Utviklingslag BA.

Styret består av:
Leder: Kirsten H. Lund
Nestleder: Kåre Kristen Totlund
Sekretær: Kirsten H. Lund
Styremedlemmer: Stig Jacobsen og Pål Strand
1. vara: John Svergja, 2. vara: Eli Estensgård, 3. vara: Anne Laila Fossum
(Ny styresammensetning for 2020 blir offentligjort etter konstituerende møte)

  
 Referat fra styremøte 1.juli 2020 Minimer

STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
ONSDAG 1. JULI KL 20.00 PÅ ASPLUND


TILSTEDE: Lund, med digital tilbakemelding på sakene fra Totlund, Strand og Jacobsen
Meldt forfall til møtet: Totlund, Strand
Vara tilstede: Estensgård, Fossum


ORIENTERINGSSAKER:
- Epost er sendt til kommunen 22.6. vedr. hytta ved Circle K, og vedr. representanter til utvalg som skal utarbeide ny modell for beregning av "kviknerabatten" på strøm
- Pensjonistforeningen sender henvendelse til kommunen vedr. Enan, og involverer Kvikne Utvikling i saken da den berører hele bygda.


SAKLISTE
17/2020 KONSTITUERING AV STYRET
Leder, valgt på årsmøtet: Kirsten H Lund
Nestleder: Kåre Kristen Totlund
Sekretær: dekkes foreløpig av leder
Styremedlemmer: Pål Strand, Stig Jacobsen


18/2020 MEDLEMSMØTE I SEPTEMBER, OG MØTE MED VÅRE LOKALE POLITIKERE
Det har lenge vært etterlyst bedre kontakt med "medlemsmassen" i Kvikne Utvikling - dvs Kviknes innbyggere. Vi ønsker derfor å arrangere bygdemøter, og håper det kan skape større, og bredere, engasjement enn det vi har hatt i det siste.
På høstens møte inviteres rådmannen og gjerne våre lokale politikere - det er særlig to saker som er viktige: Enan og fiberutbygging. For å komme tidligst mulig inn i forhold til budsjettbehandling foreslås onsdag 9. september. KU innkaller til møte, og våre lokale politikere inviteres til et styremøte i forkant av bygdemøtet.


19/2020 FIBER
Pr juni 2020 angir Frode Eggestad i NØK at Tensio og NØK er enige om overtakelse av fibernettet på Kvikne, men skriftlig avtale foreligger ikke ennå. NØK mener også at strukturen på fibertrekkingen på Kvikne ikke er helt etter deres ønske, og de må omstrukturere/ oppgradere utstyr for å få økt kapasitet så flere kunder kan kobles på nettet. Gudmud Brekko (Eidsiva) skulle i møte med NØK og Tynset kommune i begynnelsen av måneden. Han antydet prosjektstart i august.
Kvikne Utvikling inviterer involverte parter til møte i slutten av august for å klarlegge situasjonen og lage en fremdriftsplan, kommunen bør også være representert.


20/2020 nyby.no
Det har kommet brev fra Pensjonistforeningen som har blitt informert av kommunen om appen Nyby. Nyby er ifølge forsiden deres "samhandlingsplattformen for kommuner og organisasjoner som ønsker å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere." Pensjonistforeningen ønsker en bredere informasjon om appen på Kvikne, og ber om at Kvikne Utvikling tar opp dette på et allmøte.
KU inviterer en kontaktperson for Nyby.no for informasjon på bygdemøtet.


EVENTUELT
- sms sendes til styremedlemmene som påminnelse før neste møte


Ref. Lund

  
 Rapport fra næringsutviklingsgruppa i "Levende Bygder" Minimer

Gruppa som har holdt på med næringsutvikling på Kvikne har nå lagd ferdig sin rapport. Klikk her for å laste ned rapporten (PDF-fil).

  
 Tur med Pønskarlaget og Kvikne Nasjonalparksenter Minimer

Tur over Farmansfjellet

Fra gammel tid har det gått en svært så trafikkert ferdselsveg over fjellet fra Kvikne til Soknedal, som har knyttet Østlandet til Trøndelag. Denne ferdselsvegen er en del av en omfattende led som blant annet har blitt brukt av pilegrimer fram mot reformasjonen i 1537, handelsfolk, lasskjørere og andre som har hatt behov for å reise mellom Østlandet og Trøndelag.

 

 

Lørdag morgen 15. juni møttes 20 ungdommer i alle aldre i Nåvådalen for å gå deler av denne leden. Pønskarlaget arrangerte i samarbeid med Kvikne Nasjonalparksenter nemlig en historisk fjelltur fra den gamle gravplassen ved Nåva via ”Sjustenene” og til sætergrenda Vindstanden i Soknedal. Kjentmennene som ledet oss trygt over fjellet var Ingvar Krokhaug og Hans Erik Gynnild. Ingvar var vegviser fra gravplassen og fram til "Sjustenan", mens Hans Erik tok over ved ”Sjustenan” og ledet oss over Kongsvarden og ned til Vindstaden.

 

 

Turen startet i nedkanten av setervangen ved midtre Nåvseter. Her ligger det en gammel gravplass. Denne er nesten sirkelrund og omkranset av en steinsetting og ”granhekk”. På gravplassen finnes et 20-talls tydelige gravstøtter. Forklaringen på dette er at kristningen av Norge medførte at de døde skulle gravlegges i hellig jord. Å begrave noen i haug eller røys på hedensk vis, var forbudt. Når pilegrimer eller andre døde i sælehus eller på vegen, måtte det sørges for at de ble gravlagt på kristent vis i vigslet jord. (Kilde: Kåre Guldvik i Opplev Forollhogna 2006)

 

 

Ikke lenge etter at vi gikk av vegen som går opp til masta på Storhøa dukket de første steinstøttene opp. I gamle tider var det mange som for i disse fjellområdene, og de fleste av disse var trolig dårlig kjent. For de aller fleste var turen over Farmannsfjellet deres første møte med dette fjellområdet. Selv de som skulle være kjentfolk i disse fjellområdene hadde få hjelpemidler å ty til dersom de kom i uføret. Å sette sin lit til kart og kompass kunne de naturligvis ikke. Selv om vi ikke går lenger tilbake enn hundre år, var kartene for høyfjellet nærmest ubrukelige. Det beste alternativet var derfor å følge stien og vardene langs leden. På veien over fra Nåvårdalen til Vindstaden kan vi finne flere varder og steiner som tydelig er reist som veimerker. (Kilde: Hans Erik Gynhild i bygdabladet for støren, rognes og snøan 2002)

 

 

Ettersom vi kommer høyere i terrenget blir leden og steinstøttene som markerer denne tydeligere. Rett nord-vest for Nørdre Langtjønna kommer vi til et av de mest sagnomsuste og markante kulturminnene på leden, ”Sjustenan”. I følge sagnet var det et brudefølge tilhørende i Soknedalen som var på vei hjem fra vielse i Tylldalen kirke. På turen over Farmannsfjellet møtte de et forrykende uvær, som fikk skjebnesvangre følger for brudefølget. Hele brudefølget skal i følge sagnet ha omkommet i uværet. Brudefølget ble først funnet om våren, og gravlagt på gravplassen i Nåvdalen. De såkalte «Sjustenene», som står langsmed veileia, skal etter tradisjonen være det stedet brudefølget frøs i hjel. (Kilde: Hans Erik Gynhild i bygdabladet for støren, rognes og snøan 2002)

 

 

Kongsvarden ble turens siste stopp før Vindstand. Over dette fjellet gikk en av mange vegleder tidligere, og det blir i dag besøkt av mange ivrige turgåere. Kongsvarden, Risåsen, eller Farmannsfjellet som det også har blitt kalt, er et utmerket utkikkspunkt mot Trøndelag. Da vi kom fram til Vindstanden tok det ikke lang tid før bussen dukket opp for å ta oss tilbake til Kvikne.

 

 

Her kan du lese mer om den gamle leden som går over Kvikne

På gamle stier over Farmannsfjellet.pdf 

Byveien til Folldals Jul.pdf 

  
Klikk her for å se vedtekter og møtereferat.

Følg Kvikne Utvikling på Facebook, klikk her.
 

 Utlån av kortterminal
Bygdafiber 
 
Klikk på bildene for å gå til egen side.

 

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no