5. desember 2020
 
Kvikne Utmarksråd
This text is replaced by the Flash movie.

 Kvikne Utmarksråd Minimer

Kvikne Utmarksråd er en paraplyorganisasjon for en rekke ulike lag, foreninger og uformelle organisasjoner som til sammen eier om lag 1 million dekar utmark. Naturoppsyn, vilt- og fiskeforvaltning utgjør hovedandelen av arbeidet. Utmarksrådet har ca. 1,5 årsverk fordelt på en fulltidsstilling som daglig leder/fjelloppsyn, en deltidsansatt fjelloppsyn og en som driver vårt settefiskanlegg. I tillegg engasjerer vi ekstra fjelloppsyn i perioder av året med mye aktivitet. Kvikne Utmarksråd har kontor ved Kvikne nasjonalparksenter og i fellesskap med Statens naturoppsyn og Stiftelsen Vollan gård.

Utmarksrådets har også sine egene sider: www.kvikneutmarksrad.no

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no