18. februar 2018
 
Kalender
This text is replaced by the Flash movie.

Kalender for hva som skjer på Kvikne

Ønsker du å ha noe på kalenderen, er det bare å sende en epost til oss. Send den i god tid, så vi får tid til å legge det ut!
Kommersielle aktiviteter må beregne seg å betale for å få inn sin melding her, mens lag og foreninger med veldedig/nullprofittformål får oppføring gratis!

  Kalender
Minimer
Bygdemøte
Start Date/Time: 19. april 2017 19:00
Recurring Event: Engangshendelse
Importance: Normal Priority
Description:

Kvikne Utvikling/ Levende bygder

Invitasjon til bygdemøte på Kvikne Samfunnshus onsdag 19. april kl 1900

Som mange kjenner til søkte Kvikne Utvikling og Levende Bygder for en tid tilbake om midler til å gjennomføre en utredning om framtida for bygdesamfunnet vårt. Politikerne avslo denne søknaden sist høst og oppnevnte samtidig en komité for å utrede mulighetene til å skape nye arbeidsplasser på Kvikne. Les om dette i

 http://tynset.kommune.no/47433.Formannskapet-2016.html - saker til formannskapet 8.12.16 – sak 149/16. Selve søknaden ligger under vedlegg sak 149/16.

Kvikne Utvikling og Levende Bygder har senere hatt kontakt med ordfører og komité, og funnet det hensiktsmessig å invitere til bygdemøte slik at komiteen og bygda kan bli kjent med hverandre. Vi ønsker at alle som kan møter opp - ingen aldersbegrensning - og inviterer spesielt alle ledere i lag, organisasjoner og interesseforeninger til å delta. Mandatet til komiteen er vesentlig snevrere enn vår søknad omfattet, men likevel av eksistensiell betydning for bygda vår, og vi tror at kvaliteten på komitéarbeidet avhenger av en solid lokal forankring.

Vi tenker oss følgende agenda:

  • presentasjon av komiteen og komitémedlemmene
  • kort gjennomgang av det som tidligere har vært utført, og hva mener bygdefolket disse utredningene og planene har ført til? (Vi har funnet frem til planer i forbindelse med kraftutbyggingen, småsamfunn - Kvikne 2030, i tillegg til kommunens næringsplaner. FINNES DET MER?)
  • hva slags utvikling ønsker vi nå på Kvikne?
  • hvordan kan vi påvirke/ bestemme denne utviklingen?

Det vil bli salg av kaffe og kaker.

For Kvikne Utvikling/ Levende bygder

Egil Ween

Created by Torgeir Svergja

 Tilbake         

 Single     
      
  Ukentlige hendelser
Minimer
Mandag:      

KvikTrim
Step
Skola Ts

Skolemusikken 
Hornmusikk
Øving 
Øving
Skola
Skola
19.00 Bridgeklubben Bridge Samf.huset
19.00
Husflidslaget Veving

Samf.huset

19.30-20.30 KvikTrim SpinnMix Skola, Ts
Tirsdag:      
 11.00-14.00  Biblioteket    Skola
14.10-15.10
Oppstart 7/11
KvikTrim  Styrke, ungdom  Skola, Ts
17,30-19,00 KvikTrim Klatring Skola, hall
18.00

Skytterlaget Miniatyrskyting Skola
19.00  Kvikne Fotoklubb
 Fotomøte 2.tirsdag i hver måned
 VisBook
11.00
FYSAK Fellesturer
Stasjon
19.30-22.00 Songlaget Øving Samf.huset
Onsdag:      
16.00-19.00
Biblioteket

Skola
18.30 Ski Serierenn  Lysl., Yset
17.30-18.30  Håndball Trening 1.-3. kl. Skola, hall
18.00-19.00
Torsdag:      
10.00-11.00 
Oppstart 2/11
KvikTrim  Seniorspinn  Skola, Ts
18.00-19.00 Skiskyting Trening, 4.-6. kl. Lysl., Yset
19.00  Skiskyting  Trening, 7. kl.->  Lysl., Yset
 19,30  KvikTrim  SpinnMix  Skola, Ts
Lørdag:      
 12-15 Ulset vel  Skileik  (kuldegrense - 15)  Ulset
Søndag:      


'Skola, ts' = Skola, treningssenter (kjelleren)
'Lysl., Yset' = Lysløypa, Yset
      
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no