21. januar 2018
 
K. Brevad Transport

UTFØRER TRANSPORT AV:
Transport med bil eller bil og henger
Stykkgodskran
Alle typer massetransport
Grusing av veger
Høvling av grusveger
Mindre kranjobber
Kan ordne andre transportoppdrag

Ring for en prat, så kan vi løse transportoppdraget.
Her kan du se noen bilder fra diverse arbeidsoppdrag

Tlf: 90920294        Mailadr: knbrev@online.no

Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no