3. desember 2020
 
idrettKvikne IL, orientering
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne IL, orientering

orientering.kvikne.no
E-post: orientering@kvikne.no
 

Styret:
Leder: Anne Grete Hansæl (41 69 18 22)
Styremedlemmer: Monika Flaa Sørensen
og Ole-Arthur Juveli
Bankkonto: 1895 40 26597
Vipps: 523688

Velkommen til Kvikne IL orientering sin nettside på kvikne.no

Bruk idrettslagets hovedsamarbeidspartnere:            

 


Midt-Norsk Mesterskap, 21.-23. august 2020 --> August 2021

Kvikne IL er blitt tildelt MNM 2020, men pga koronapandemien er dette nå avlyst. Imidlertid;- vi er tildelt mesterskapet neste år, og håper virkelig å kunne ta i mot dere alle da istedet.
Mvh Kvikne IL, orientering.


 Se også våre sider under Facebook. Her vil mye av informasjon bli lagt ut.


Årsmøte i Kvikne IL orientering, ONSDAG 10. JUNI 2020, kl. 19.00 mandag 16. mars 2020, kl. 19.00 i varmebua i lysløypa. Blir muligens gjennomført som tlf.møte. 

 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og sekretær.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

5. Innkomne saker, sendes til Anne Grete Hansæl innen 9. mars.

6. Valg. Frasigelse av verv (fra de som er på valg 2020) til Conrad Schärer innen 9. mars.
Valgt på årsmøte 28. januar 2019:

Verv

Varighet

Navn

På valg

 

Styremedlem

2 år

Monika Flaa Sørensen

2020

 

Styremedlem

2 år

Anne Grete Hansæl

2021

Gjenstår ett år

Styremedlem

2 år

Ole-Arthur Juveli

2021

Gjenstår ett år

Leder

1 år

Anne Grete Hansæl

2020

 

Varamedlem

1 år

Erika Haugen Strand

2020

 

Valgkomitè

1 år

Conrad Schärer

2020

 

Etter årsmøtet: Informasjon og diskusjon om aktiviteter kommende sesong, bl.a. MNM høsten 2020.

Enkel bevertning.

Vel møtt!

 


Årsmøte i Kvikne IL orientering, mandag 28. januar 2019, kl. 19.30 i varmebua i lysløypa.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og sekretær.

2. Årsmelding.

3. Regnskap.

4. Overgang fra Hedmark til Sør-Trøndelag o-krets.

5. Innkomne saker, sendes til John Svergja innen 20. januar. Ingen innkommet.

6. Valg. Frasigelse av verv (fra de som er på valg 2019) til Conrad Schärer innen 20. januar.
Valgt på årsmøte 26. februar 2018:

Verv

Varighet

Navn

På valg

 

Styremedlem

2 år

Monika Flaa Sørensen

2020

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

Anne Grete Hansæl

2019

Gjenstår ett år

Styremedlem

2 år

John Svergja

2019

Gjenstår ett år

Leder

1 år

John Svergja

2019

Gjenvalg

Varamedlem

1 år

Erika Haugen Strand

2019

Gjenvalg

Valgkomitè

1 år

Conrad Schärer

2019

Gjenvalg

Etter årsmøtet: Informasjon og diskusjon om aktiviteter kommende sesong.

Enkel bevertning.

Vel møtt!


Et bilde fra avslutningskvelden 14. september 2018, der vi etter å ha løpt Fredagskarusell på skolekartet, flyttet inn og fikk servert pizza og kake, og gjennomførte sammenlagtpremieutdeling. Takk for insatsen i sommer til alle, både deltagere og medhjelpere. 

Foto: Bente Fossen


Sesongen 2018
Vi kjører på med Fredagskarusell også i år;- seks løp i nære og kjente områder. Se eget menypunkt til venstre.
I forkant av karuselløpene (fom løp 2), fra kl. 17.30-18.00, vil det bli avholdt lekbetonte aktiviter, med mål om å bedre orienteringskunnskapene. Alder f.o.m. 9 år.
Treninger utover dette vil vi avtale fortløpende utover sommeren.
Vel møtt til årets o-sesong :-)


Årsmøte: 26. februar 2018 kl. 19.30 i varmebua i Øia. 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og sekretær.

2. Årsmelding.

3. Regnskap

4. Innkomne saker (til John Svergja innen 18. februar).

5. Valg (frasigelse av verv til Conrad Schärer innen 18. februar).

Etter årsmøtet: Informasjon og diskusjon om aktiviteter kommende sesong.

Enkel bevertning.
Vel møtt!
 
Disse 11 har deltatt på o-leir på Røros fredag 12 - lørdag 13. mai. Håper det har vært inspirerende :-)

Her er gjengen som deltok på årets første Fredagskarusell, 5. mai:


En fin blanding av ungt og gammelt:-)


Oppstart 2017
Vi trosser vinterlige forhold, og starter opp med Fredagskarusellen fredag 5. mai, ved Coop. Start mellom 18.00 og 18.30. John Kasper kommer og informerer om Team 2019, et prosjekt o-regionen har dratt i gang mhp å få med flest mulig deltagere på Hovedløpet 2019, som arrangeres på Tynset. Videre generell informasjon om sesongen, og selvfølgelig mange løyper og poster å finne. Se ellers eget menypunkt for Fredagskarusellen til venstre.
Vel møtt til ny sesong :-)

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er forespurt om å være med, men er det andre som har lyst, ikke nøl med å hive deg med. Ta kontakt med John på 97 97 38 88 innen fredag 1. april. Kurset er gratis:-)
9. mars 2017
Årsmøte avholdt i varmebua. Vanlige årsmøtesaker. Monika Flaa Sørensen ble valgt inn som nytt styremedlem, velkommen til deg. Ellers ingen endringer mhp andre verv.
I menyen til venstre finner du hva som lå på sidene våre tidligere år.

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er foresp

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er foresp

Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er forespurt om å være med, men er det andre som har lyst, ikke nøl med å hive deg med. Ta kontakt med John på 97 97 38 88 innen fredag 1. april. Kurset er gratis:-)
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no