27. mars 2017
 
idrettKvikne IL, orientering

Kvikne IL, orientering

orientering.kvikne.no
E-post: orientering@kvikne.no

Styret:
Leder: John Svergja (97 97 38 88)
Kasserer: Anne Grete Hansæl
Sekretær: Monika Flaa Sørensen
Bankkonto: 1895 40 26597

Velkommen til Kvikne IL orientering sin nettside på kvikne.no

(Ja, fra 2017 er vi tilbake på kvikne.no, etter å ha vært på en annen plattform i 2014-2016 :-) )

Informasjon om kommende sesong vil snart legges ut herunder.

Opphavsrett (c) 2017 Kvikne.no