30. april 2017
 
idrettKvikne IL, orientering

Kvikne IL, orientering

orientering.kvikne.no
E-post: orientering@kvikne.no

Styret:
Leder: John Svergja (97 97 38 88)
Kasserer: Anne Grete Hansæl
Sekretær: Monika Flaa Sørensen
Bankkonto: 1895 40 26597

Velkommen til Kvikne IL orientering sin nettside på kvikne.no

(Ja, fra 2017 er vi tilbake på kvikne.no, etter å ha vært på en annen plattform i 2014-2016 :-) )


Løypeleggerkurs 3. april 2017
Mandag 3. april, kl. 18-21 avholdes løypeleggerkurs her på Kvikne. Se mer på nooreg.no. Noen er forespurt om å være med, men er det andre som har lyst, ikke nøl med å hive deg med. Ta kontakt med John på 97 97 38 88 innen fredag 1. april. Kurset er gratis:-)

9. mars 2017
Årsmøte avholdt i varmebua. Vanlige årsmøtesaker. Monika Flaa Sørensen ble valgt inn som nytt styremedlem, velkommen til deg. Ellers ingen endringer mhp andre verv.

I menyen til venstre finner du hva som lå på sidene våre tidligere år.


Opphavsrett (c) 2017 Kvikne.no