19. januar 2020
 
idrettKvikne IL, hovedlag
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne IL, hovedlaget

Leder :Kjetil Frengstad, 410 21496
epost: kjetil.frengstad@gmail.com
Sekretær:Stig Rune Stai, 419 31199
Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen


Bankkonto: 1895 22 19878

 


Undergruppene
Klubbdrakter


 

 

 


Bruk våre hovedsamarbeidspartnere:


 

Årsmøte Kvikne Idrettslag 2018

 

Årsmøte for Kvikne Idrettslag avholdes på Kvikne skole 26.mars 2019 kl 19.30.

 

Sakliste

Sak1. Godkjenne innkalling. Valg av ordstyrer og referent.

Sak2. Årsmeldinger (kan leses her).

Sak3. Regnskap.

Sak4. Medlemskontingent.

Sak5. Vedtektsendringer.(kan leses her)

Sak6. Budsjett.

Sak7. Overflytting av o-gruppas aktivitet fra Hedmark til Sør-Trøndelag o-krets.

Sak8. Innkomne saker.

Sak9. Valg.

Enkel servering. Velkommen!


Medlemskontingent 2019
Medlemskontingent for 2019 vil bli sendt ut rett i etterkant av årsmøtet.  Alle som deltar i aktiviteter i regi av Kvikne Idrettslag skal være medlem i KIL. Dette gjelder også foresatte som har deltakende unger.  Med aktiviteter menes konkurranse/kamper, trim og trening.  Det inkluderer også lysløyperenn og aktiviteter i Treningssenteret, Vær vennlig å betal snarest mulig. 

Det er svært viktig for idrettslaget å få registrert flest mulig som medlemmer. Medlemstallet er et viktig kriterie ved tildeling av midler fra Idrettsforbundet. Derfor har vi også en rimelig medlemsavgift som skal være overkommelig for alle. 

Medlemskap betales enten via MinIdrett for dem som har det, eller i nettbank. Betaler du i nettbank, så bruk kontonr og KID som er oppgitt i epost som de aller fleste skal ha fått tilsendt. Dersom du ikke har fått tilsendt epost om medlemskap, elller at medlemstype er feil, så ta kontakt med Ingeborg Schärer Nymoen (mob 41933108).

Prisene er følgende: Kr. 500,- for familie (foresatte og barn ), 200,- for voksen og 100,- for barn (under 13 år). Et barn kan i utgangspunkt være registrert i familie fram til fylte18år, men vi tøyer det litt lenger med at skolelever/studenter/vernepliktige kan inkluderes i familiekontingent fram til de er etablert sjølstendig.


 

Ren utøver

Kvikne IL har som intensjon å være et "rent idrettslag". I den forbindelse pålegger vi alle utøver over 15 år, som representerer Kvikne IL i konkurransesammenheng, til å gjennomføre e-læringskurset "ren utøver". Dette kurset finner dere her: https://www.renutover.no/
Etter endt kurs får dere et diplom (i pdf-format), som dere sender Kjetil Frengstad per epost (kjetil.frengstad@gmail.com).

 


 

 

   
 
Femundløpet 2016
Sjekkpunkt Orkelbogen prøver igjen! Lørdag 6. og søndag 7. februar passerer den gjeveste klassen sjekkpunktet, og det trengs mye hjelp. 
Idrettslaget og alle undergrupper skal sammen med Orkelbogen Friluftssenter drifte sjekkpunktet.
På nyåret åpnes det for påmelding av frivillige. Vi håper at mange melder seg, slik at vi kan unngå å sette opp medlemmer utover dette.
Oppsummering: Vi mener og tror at det gikk rimelig bra med driftingen av Sjekkpunkt Orkelbogen, FL 2016. TAKK til alle som har bidratt, og spesielt til Kristoffer og Stein Ove i sine roller som sjekkpunktansvarlige. D

Femundløpet 2016
Sjekkpunkt Orkelbogen prøver igjen! Lørdag 6. og søndag 7. februar passerer den gjeveste klassen sjekkpunktet, og det trengs mye hjelp. 
Idrettslaget og alle undergrupper skal sammen med Orkelbogen Friluftssenter drifte sjekkpunktet.
På nyåret åpnes det for påmelding av frivillige. Vi håper at mange melder seg, slik at vi kan unngå å sette opp medlemmer utover dette.
Oppsummering: Vi mener og tror at det gikk rimelig bra med driftingen av Sjekkpunkt Orkelbogen, FL 2016. TAKK til alle som har bidratt, og spesielt til Kristoffer og Stein Ove i sine roller som sjekkpunktansvarlige. Det ligger også an til et pent økonomiske resultatet, som kommer hele idrettslaget tilgode.

Idrettens tematurne stopper på Tynset, og har innlegg om Foreldrerollen på Nord-Østerdal vgs. 2.nov. klokka 19.00 

 

Tid for å betale årets medlemskontingent:-) Prisene er følgende: Kr. 500,- for familie (foresatte og barn under 18 år), 200,- for voksen og 100,- for barn (under 18 år per 1.1.). Vær vennlig å betal snarest mulig. Kontonummeret er 1895 22 19878.
 
NB! Alle som deltar i aktiviteter i regi av Kvikne Idrettslag skal være medlem i KIL. Dette gjelder også foresatte som har deltakende unger. 

Tid for å betale årets medlemskontingent:-) Prisene er følgende: Kr. 500,- for familie (foresatte og barn under 18 år), 200,- for voksen og 100,- for barn (under 18 år per 1.1.). Vær vennlig å betal snarest mulig. Kontonummeret er 1895 22 19878.
 
NB! Alle som deltar i aktiviteter i regi av Kvikne Idrettslag skal være medlem i KIL. Dette gjelder også foresatte som har deltakende unger. 
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no