5. april 2020
 
idrettKvikne IL
This text is replaced by the Flash movie.

  Minimer

           

  
  Minimer


CORONAINFO

All organisert aktivitet i regi  av Kvikne IL er stanset inntil videre. Dette gjelder også ogrganisert trening. Hall og treningssenter vil være helt stengt i denne perioden. Tren ute, helst individuelt, ihvertfall med god avstand til andre. Følg ellers med på NIFs websider og lokale myndigheters råd. 
- ÅRSMØTE er berammet til tirsdag 31.mars kl 19.30 på Kvikne skole. Innkomne saker må være levert til leder Kjetil Frengstad innen 17.mars. Frasigelse av verv må være levert valgkomiteens leder Conrad Schärer innen 17.mars. Sakliste blir lagt ut 24.mars.
Fristen for å avholde årsmøtet er blitt forlenget til ut 15 juni på grunn av smittespredning av Coronavirus. En eventuell utsettelse vil bli vurdert av styret i KIL innen ei uke før årsmøtet.  

- Kvikne IL drifter sjekkpunkt Orkelbogen under Femundløpet. 

 

- Alvdal Tynset sport er ny samarbeidspartner fra 1.januar 2020. Innholdet i samarbeidsavtalen finner du her.

 

- Alle som er med på aktiviteter i regi av Kvikne IL skal være medlemmer i klubben. Medlemskontingent vil bli sendt ut i løpet av februar/mars.

 

- NIF har pålagt alle klubber tilsluttet forbundet å følge en felles lovnorm. Det medfører at våre tidligere vedtekter er ersattet med ny lov fra 1.1.2020. 

  
Leder :Kjetil Frengstad, 410 21496, epost: kjetil.frengstad@gmail.com
Nestleder: Marit Mjøen Solem, 924 65861
Sekretær:Stig Rune Stai, 419 31199
Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen 419 33108
Styremedlem: Anne Mette Grøtli
Styremedlem: Anne Kari Frengstad
Styremedlelm: Anne Grete Hansæl
Styremedlem: Eystein Bekken


Bankkonto: 1895 22 19878

 


 

 

 

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no