20. februar 2020
 
idrettKvikne IL
This text is replaced by the Flash movie.

  Minimer

           

  
  Minimer

- Årsmøte er berammet til tirsdag 31.mars. Mer info kommer senere. 

 

- Kvikne IL drifter sjekkpunkt Orkelbogen under Femundløpet. 

 

- Alvdal Tynset sport er ny samarbeidspartner fra 1.januar 2020. Innholdet i samarbeidsavtalen finner du her.

 

- Alle som er med på aktiviteter i regi av Kvikne IL skal være medlemmer i klubben. Medlemskontingent vil bli sendt ut i løpet av februar/mars.

 

- NIF har pålagt alle klubber tilsluttet forbundet å følge en felles lovnorm. Det medfører at våre tidligere vedtekter er ersattet med ny lov fra 1.1.2020. 

  
Leder :Kjetil Frengstad, 410 21496, epost: kjetil.frengstad@gmail.com
Nestleder: Marit Mjøen Solem, 924 65861
Sekretær:Stig Rune Stai, 419 31199
Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen 419 33108
Styremedlem: Anne Mette Grøtli
Styremedlem: Anne Kari Frengstad
Styremedlelm: Anne Grete Hansæl
Styremedlem: Eystein Bekken


Bankkonto: 1895 22 19878

 


 

 

 

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no