20. oktober 2017
 
idrettKvikne IL, hovedlag

Kvikne IL, hovedlaget

kil.kvikne.no

Bankkonto: 1895 22 19878


Undergruppene
Klubbdrakter

Hovedsamarbeidspartnere:
Tid for å betale årets medlemskontingent:-) Prisene er følgende: Kr. 500,- for familie (foresatte og barn under 18 år), 200,- for voksen og 100,- for barn (under 18 år per 1.1.). Vær vennlig å betal snarest mulig. Kontonummeret er 1895 22 19878.

NB! Alle som deltar i aktiviteter i regi av Kvikne Idrettslag skal være medlem i KIL. Dette gjelder også foresatte som har deltakende unger. 


Femundløpet 2016
Sjekkpunkt Orkelbogen prøver igjen! Lørdag 6. og søndag 7. februar passerer den gjeveste klassen sjekkpunktet, og det trengs mye hjelp. 
Idrettslaget og alle undergrupper skal sammen med Orkelbogen Friluftssenter drifte sjekkpunktet.
På nyåret åpnes det for påmelding av frivillige. Vi håper at mange melder seg, slik at vi kan unngå å sette opp medlemmer utover dette.
Oppsummering: Vi mener og tror at det gikk rimelig bra med driftingen av Sjekkpunkt Orkelbogen, FL 2016. TAKK til alle som har bidratt, og spesielt til Kristoffer og Stein Ove i sine roller som sjekkpunktansvarlige. D

Femundløpet 2016
Sjekkpunkt Orkelbogen prøver igjen! Lørdag 6. og søndag 7. februar passerer den gjeveste klassen sjekkpunktet, og det trengs mye hjelp. 
Idrettslaget og alle undergrupper skal sammen med Orkelbogen Friluftssenter drifte sjekkpunktet.
På nyåret åpnes det for påmelding av frivillige. Vi håper at mange melder seg, slik at vi kan unngå å sette opp medlemmer utover dette.
Oppsummering: Vi mener og tror at det gikk rimelig bra med driftingen av Sjekkpunkt Orkelbogen, FL 2016. TAKK til alle som har bidratt, og spesielt til Kristoffer og Stein Ove i sine roller som sjekkpunktansvarlige. Det ligger også an til et pent økonomiske resultatet, som kommer hele idrettslaget tilgode.

Idrettens tematurne stopper på Tynset, og har innlegg om Foreldrerollen på Nord-Østerdal vgs. 2.nov. klokka 19.00 

Bruk våre hovedsamarbeidspartnere: 

 

Opphavsrett (c) 2017 Kvikne.no