26. september 2020
 
idrettKvikne IL
This text is replaced by the Flash movie.

  Minimer

           

  
  Minimer


CORONAINFO

Det er åpnet for trening i grupper utendørs. Følg med på undergruppenes inforrmasjon. Treningssenter vil fortsatt være stengt så lenge myndighetene ikke tillater åpning. 


Kvikne IL Årsmøte
Kvikne Fjellhotell torsdag 11.juni kl 19.30

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent og protokollfører.
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
5 Behandle idrettslagets årsberetning.
6. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
7. Innkomne saker:
- Nord-Østerdal Armbrytarlag søker opptak som undergruppe i Kvikne IL.
8. Fastsette medlemskontingent og eventuelle treningsavgifter.
9. Vedta idrettslagets budsjett.
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
11. Valg

Velkommen

  

- Kvikne IL drifter sjekkpunkt Orkelbogen under Femundløpet. 

 

- Alvdal Tynset sport er ny samarbeidspartner fra 1.januar 2020. Innholdet i samarbeidsavtalen finner du her.

 

- Alle som er med på aktiviteter i regi av Kvikne IL skal være medlemmer i klubben. Medlemskontingent vil bli sendt ut i løpet av februar/mars.

 

- NIF har pålagt alle klubber tilsluttet forbundet å følge en felles lovnorm. Det medfører at våre tidligere vedtekter er ersattet med ny lov fra 1.1.2020. 

  
Leder :Anne Mette Grøtli, mob 970 75 344, epost: amgrotli@hotmail.com
Nestleder: Eystein Bekken
Sekretær:Stig Rune Stai, 419 31199
Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen 419 33108
Styremedlem: Anne Mette Grøtli
Styremedlem: Anne Kari Frengstad
Styremedlelm: Anne Grete Hansæl
Styremedlem: Marit Mjøen Solem


Bankkonto: 1895 22 19878

 


 

 

 

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no