12. juli 2020
 
ForeningerUlset Vel
This text is replaced by the Flash movie.

 Ulset vel informerer Minimer
Ulset Vel tar opp til behandling aktuelle saker som er til gode for lokalmiljøet, og vi vil gjerne ha innspill til styret om nyttige ting i denne sammenheng. Økonomisk støtte til arbeidet i Ulset Vel er kjærkomne midler. Slik støtte kan settes til kr. 200, - pr. husstand.

 

Ulset Vel sitt kontonummer er 1822 08 21281.

 

 

Med hilsen

Ulset Vel,

Jostein Grue

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no