29. mai 2020
 
ForeningerSau&Geit
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne Sau&Geit

 

Sider under NSG:
Norsk sau&geit
Hedmark sau&geit
Kvikne sau&geit

Velkommen til sidene for Kvikne Sau&Geit

Generell info

 

Leder: Thor Hansen. Mobil 47645836.

Nestleder: Leif Olav Nergaard. Mobil 91174046.

Kasserer: Odd Jarle Skogstad. Mobil 99248160.

Kontaktperson for ullevering og scanning: Leif Olav Nergaard. Mobil 91174046

 

NB: Vi har også egen side under NSG, se lenke i menyen til venstre.


 Gjeterhundtrening Minimer

Leder gjeterhundnemda: Morten Buseth

 

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no