29. februar 2020
 
ForeningerSamfunnshuset
This text is replaced by the Flash movie.

Velkommen til Kvikne Samfunnshus sine sider under kvikne.no
 

Ønsker du å leie huset, til bryllup, bursdager eller andre formål, ta kontakt med
Magnus Normann. Tlf 90 66 79 70

Vi kan også tilby mat og servering på ditt arrangement ved leie av huset.
Vi kan lage alt fra smørbrød til middag!

 

 Styret består av: Minimer

Leder: Bjørn Bekken. Tlf 91 60 80 89

Nestleder: Haakon Stai

Styremedlem: Magnus Normann

Styremedlem: Jurgita Frengstad

Styremedlem: Bente Fossen

Varamedlem: Lene Granberg

Varamedlem: Morten Buseth

  
  Årsmøte 8. mars 2020
Minimer

Årsmøte Kvikne Samfunnshus

Avholdes søndag 8.mars 2020 kl. 19:30 i samfunnshuset

Til behandling er saksliste ihht. vedtekter.

1. Godkjenning innkalling og sakliste

2. Årsmelding

3. Revidert regnskap

4. Saker som styret legger frem, herunder støttekontingent

5. Innkomne saker

6. Framlegge budsjett

7. Valg

8. Fastsette godtgjørelse

Endelig sakliste blir publisert etter frist for innkomne saker.

 

Innkomne saker må være styreleder i hende senest 23.februar på epost bjorn.bekken at gmail.com

 

Frasigelse av verv må være valgkomiteens leder Henning Brevad i hende seneste 23.februar på epost til hennbrevad at gmail.com

 

Styret

  
 Nye toaletter, mai 2018 Minimer

Nye toaletter
Nå er toalettene i kjelleren renovert og klare for bruk. Dette er et stort løft for Samfunnshuset, og nødvendig for at huset skal være presentabelt i fremtiden.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no