20. september 2017
 
ForeningerPensjonistforeningen

  Velkommen til Kvikne Pensjonistforening
Minimer


Kvikne pensjonistforening ble stiftet i 1993. Formålet er først og fremt å skape et forum for pensjonister tilknyttet bygda. Som det går frem av
vedtektene (klikk her) er medlemmene tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Dermed bidrar den enkelte medlem med å bygge en slagkraftig interesseorganisasjon, som ivaretar de eldes ønske og rettigheter.

 


Vår lokale forening arbeider primært med saker som angår de eldre i bygda, men også saker som har allmenn interesse. Enan eldresenter, bibliotek og samferdsel er eksempler på dette.


Sammen med Kvikne sanitetsforening arrangeres det årlige bussturer og deltakelse i regional tilstelninger.


Foreningen arbeider nå med
GAMLE FOTO, (klikk her) noe som interesserer de fleste av oss. 

Medlemskapet per dato er kr. 250


VELKOMMEN SOM MEDLEM!

 

  
  Program for eldredagen
Minimer

Programmet for eldredagen  på Kvikne.

Eldredagen i Tynset er i år tirsdag 3.oktober.


På Enan:
Arrangementet her er for beboere på Enan og eldre hjemmeboende i Kviknebygda.
Vi starter kl 12.00 med underholdning ved Iverstuens orkester, videre blir det servert varm mat
med dessert og kaffe. Det blir videre en ny runde med underholdning ved Iverstuens orkester
før vi runder av dagen.


Frist for påmelding er mandag 25.sept. til Olav Moen som tar imot disse på tlf nr 907 91 031.
Gi samtidig også beskjed om du trenger skyss.
  
  Pensjonistfest på Fåset, 22. september 2017
Minimer

INVITASJON TIL PENSJONISTFEST

Vi har den glede å invitere Kvikne Pensjonistforening til festmøte i

GIMLE FÅSET, FREDAG DEN 22.SEPT. KL 1800

Vi skal kose oss med god mat, div. underholdning og hyggelig selskap.

For å gjøre jobben til kjøkkenkomiteen enklere så vil vi gjerne vite hvor mange som kommer.

Hilsen

Tynset pensjonistforening

v/ Magni Grue

NB; Påmelding innen 16.sept. til Olav Moen. Tlf:  90791031

  
  Kaffetreff og skitur
Minimer

Kvikne pensjonistforening har kaffetreff på Enan hver onsdag kl. 16.00.
De som ønkser å delta her kontakter Solveig Estensgård på tlf: 408 52 996  
Opphavsrett (c) 2017 Kvikne.no