20. november 2017
 
ForeningerPensjonistforeningen

  Velkommen til Kvikne Pensjonistforening
Minimer


Kvikne pensjonistforening ble stiftet i 1993. Formålet er først og fremt å skape et forum for pensjonister tilknyttet bygda. Som det går frem av
vedtektene (klikk her) er medlemmene tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Dermed bidrar den enkelte medlem med å bygge en slagkraftig interesseorganisasjon, som ivaretar de eldes ønske og rettigheter.

 


Vår lokale forening arbeider primært med saker som angår de eldre i bygda, men også saker som har allmenn interesse. Enan eldresenter, bibliotek og samferdsel er eksempler på dette.


Sammen med Kvikne sanitetsforening arrangeres det årlige bussturer og deltakelse i regional tilstelninger.


Foreningen arbeider nå med
GAMLE FOTO, (klikk her) noe som interesserer de fleste av oss. 

Medlemskapet per dato er kr. 250


VELKOMMEN SOM MEDLEM!

 

  
  Kaffetreff
Minimer

Kvikne pensjonistforening har kaffetreff på Enan hver onsdag kl. 16.00.
De som ønkser å delta her kontakter Solveig Estensgård på tlf: 408 52 996

  
Opphavsrett (c) 2017 Kvikne.no