26. august 2019
 
ForeningerPensjonistforeningen
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til Kvikne Pensjonistforening Minimer

 

Kvikne pensjonistforening ble stiftet i 1993. Formålet er først og fremt å skape et forum for pensjonsister. Som det går frem av vedtektene (klikk her) er medlemmene tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Dermed bidrar den enkelte medlem med å bygge en slagkraftig interesseorganisasjon, som ivaretar de eldes ønske og rettigheter.
 


Vår lokale forening arbeider primært med saker som angår de eldre i bygda. Saker som sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige interesser. Enan eldresenter, bibliotek og samferdsel er eksempler på dette.

 

Det arrangeres årlige  bussturer og deltakelse i regionale og lokale tilstelninger.


 

VELKOMMEN SOM MEDLEM!

  
 Medlemsmøte Minimer

Medlemsmøte på Enan onsdag 28.aug. kl. 16.oo.
Vi starter møtet med kaffe og kaker sammen med beboerne på Enan.
Ordfører Merete Myhre Moen kommer på besøk, og her får vi benytte anledningen til å stille spørsmål.
Forslag til kandidater til Fylkesstyret for Innlandets pensjonistforbund (Hedmark og Opplands pensjonistforbund)
Orientering fra eldrerådet v/Olav.
Spørsmålsrunde.


Velkommen!

 


Kvikne pensjonistforening

  
 Tur til Budal og Storbekkøya Minimer

Nå er det på tide med en tur igjen ...
Mandag den 2. sept. drar vi til Budal og Storbekkøya.
Det blir omvisning i Budal Y-kirke og Sætermuseet.
Middag på Storbekkøya. Rømmegrøt m/spekemat og kaffe.
Oppmøte på Enan kl. 9.30.
Bindende påmelding til Solveig Tlf. 40852996 innen 26.aug.
Pris pr. person: Kr. 400.

 

Kvikne pensjonistforening

  
 Kurs Minimer

  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no