21. januar 2018
 
ForeningerPensjonistforeningen

  Velkommen til Kvikne Pensjonistforening
Minimer


Kvikne pensjonistforening ble stiftet i 1993. Formålet er først og fremt å skape et forum for pensjonister tilknyttet bygda. Som det går frem av
vedtektene (klikk her) er medlemmene tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Dermed bidrar den enkelte medlem med å bygge en slagkraftig interesseorganisasjon, som ivaretar de eldes ønske og rettigheter.

 


Vår lokale forening arbeider primært med saker som angår de eldre i bygda, men også saker som har allmenn interesse. Enan eldresenter, bibliotek og samferdsel er eksempler på dette.


Sammen med Kvikne sanitetsforening arrangeres det årlige bussturer og deltakelse i regional tilstelninger.


Foreningen arbeider nå med
GAMLE FOTO, (klikk her) noe som interesserer de fleste av oss. 

Medlemskapet per dato er kr. 250


VELKOMMEN SOM MEDLEM!

 

  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no