19. oktober 2018
 
ForeningerPensjonistforeningen
This text is replaced by the Flash movie.

  Velkommen til Kvikne Pensjonistforening
Minimer

 

Kvikne pensjonistforening ble stiftet i 1993. Formålet er først og fremt å skape et forum for pensjonsister. Som det går frem av vedtektene (klikk her) er medlemmene tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Dermed bidrar den enkelte medlem med å bygge en slagkraftig interesseorganisasjon, som ivaretar de eldes ønske og rettigheter.
 


Vår lokale forening arbeider primært med saker som angår de eldre i bygda. Saker som sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige interesser. Enan eldresenter, bibliotek og samferdsel er eksempler på dette.

 

Det arrangeres årlige  bussturer og deltakelse i regionale og lokale tilstelninger.


 

VELKOMMEN SOM MEDLEM!

  
  Medlemsmøte
Minimer

MEDLEMSMØTE

KVIKNE PENSJONISTFORENING

ENAN - ONSDAG 31. oktober  KL 16.00

 

  • Servering

 

  • Svalbard – vårt nordligste Norge.  Jan Haugan kåserer.

 

  • Orienteringssaker

 

  • Ønsker for neste års program

 

                                      VEL MØTT

                                                      Styret

  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no