6. juni 2020
 
ForeningerPensjonistforbundet Kvikne
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til Pensjonistforbundet Kvikne Minimer

Pensjonistforbundet Kvikne

(Endret navn fra Kvikne Pensjonistforening, årsmøtet 2020)

Pensjonistforbundet Kvikne ble stiftet i 1993. Formålet er først og fremt å skape et forum for pensjonsister. Som det går frem av vedtektene (klikk her) er medlemmene tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Dermed bidrar den enkelte medlem med å bygge en slagkraftig interesseorganisasjon, som ivaretar de eldes ønske og rettigheter.
 


Vår lokale forening arbeider primært med saker som angår de eldre i bygda. Saker som sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige interesser. Enan eldresenter, bibliotek og samferdsel er eksempler på dette.

 

Det arrangeres årlige  bussturer og deltakelse i regionale og lokale tilstelninger.


 

VELKOMMEN SOM MEDLEM!

  
 Gratis strøsand Minimer

STRØSAND.

Er dere interessert i gratis strøsand?
Kontakt Jan, tlf. 90 76 35 08

 

Pensjonistforbundet Kvikne

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no