6. juni 2020
 
ForeningerKvikne Menighestråd
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne Menighetsråd

 Styret i Kvikne Menighestsråd: Minimer

Leder: Egil Ween
Nestleder: Anne Gerd Skogstad
Kasserer: Ingeborg Schârer Nymoen

I tillegg til de valgte medlemmene sitter også soknepresten som medlem i menighetsrådet.


www.tynsetkirke.no

 


 

    
 Informasjon fra Kvikne Menighetsråd- vår/sommer 2020: Minimer
Viruspandemien medfører  som kjent at også kirkelige aktiviteter  er utsatt og lagt på is, bortsett fra hva angår begravelser og dåp, hvor det er laget tilpassete rutiner. Dette medfører at både 17.mai-Kristi himmelfart og pinsen utgår. Konfirmasjon er utsatt til 26.09, forberedes digitalt i eget opplegg.Konfirmantene skal prøve kapper 23.09 i Kjerkstuggu (14-15).
Menighetsrådet har godkjent utkastet til gudstjenester høst -20, men siden det fortsatt er uvisst hvordan viruset ter seg til høsten, offentliggjøres ikke den foreløpig.
Det blir ingen felles kirkegårdsdugnad, vi oppfordrer alle til å stelle sine graver, plante og rydde sin del av kirkegården så snart våren tillater det. Kirketjener vil sørge for vann/redskap/søppelfjerning.
 
Menigheten har ikke avholdt sitt årsmøte, og det er uvisst når det kan arrangeres  på normalt vis. Jeg legger derfor ved Årsmeldingen for 2019, og ber om tilbakemelding på den til meg innen 15.juni- andre innspill mottas også med takk. Ber derssuten om tilbakemelding i forhold til revisjon av literurgi/gudstjenesteordning- menighetsrådet ønsker å beholde dette slik vi nå har det, dvs  stort sett bare lett endret fra 1977!
 
Tilbakemeldinger og innspilll : eween@online.no/91850825. Vi kommer med mer informasjon etter hvert.
For Kvikne Menighetsråd- Egil Ween
 
  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no