21. januar 2018
 
ForeningerKvikne Menighestråd

Kvikne Menighetsråd

Styret består av:

Egil Guttorm Ween, Jorid Knudsen Stai, Heira Schärer Stai, Jan Haugan, Ingeborg Schärer Nymoen, Solveig Estensgård

 

Varamedlemmer:

Anne Gerd Bobakk Skogstad, Geir Atle Bobakk, Ingrid Anita Olsbakk, Randi Moan

 

 www.tynsetkirke.no  Høsten 2017, gudstjenester og øvrige arr.
Minimer

1.oktober: messe med tema reformasjonssjubileet ved prost Simen Simensen.

5. november: Alle helgens dag

10.desember: lysmesse med høytidskor og deltagelse av konfirmantene.

24.desember: Vi følger tradisjonen med gudstjeneste på Enan kl 10, og i kirka kl 12.

Øvrige arrangement:

10.september fremføres Paus & Paus’ rekviem i Tynset kirke.

20.september salmekveld Kl 1900.

24.september besøk av "Nordan" en duo med fele og harpe som vil presentere lysbilder fra Kvikne kirke ledsaget av sin musikk kl 1900. De har tidligere hatt vellykkede konserter på Samfunnshuset og Vollan.

19.desember innsynging av jula med Kvikne songlag, Kvikne hornmusikk og event. Kulturskolen.

22.desember skolegudstjeneste.

  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no