12. november 2019
 
ForeningerKvikne Menighestråd
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne Menighetsråd

 Styret i Kvikne Menighestsråd: Minimer

Leder: Egil Ween
Nestleder: Jan Haugan
Kasserer: Ingeborg Schârer Nymoen

I tillegg til de valgte medlemmene sitter også soknepresten som medlem i menighetsrådet.www.tynsetkirke.no

 


 

    
 Gudstjenesteliste, høsten 2019 Minimer

7/7 FRI
14/7 Tynset 12.00 Museumsparken
21/7 FRI (gudstj. i Rendalen).
28/7 Tynset 19.00
29/7 Tylldalen 19.00 Olsok OBS mandag!


28/7 Setermesse Innset kl. 1200
-----------------------------------

August
TS    4/8 Kvikne 1100
TS    11/8 Tynset 1100
SS    18/8 Brydalen setermesse 12.00
TS    25/8 Tynset jazz 1100 (konf pres)

 

September
TS    1/9 Kvikne 1100 (høsttakkefest, konf pres)
TS    8/9 Tynset 1100 (høsttakkefest)
SS    15/9 Tylldalen 11.00 (konf.pres. høsttakkefest)
Vikar    22/9 Brydalen 1100 (høsttakkefest) / Tynset 1900
Vikar    29/9 Tynset 1100 utgår

 

Oktober
Vikar    6/10 Tynset 11.00 / Brydalen 19.00 Folketonemesse
Vikar    13/10 Tylldalen 11.00 (50-års konf.) / Kvikne 1900
Vikar    20/10 Tynset 1100 50-års konf. Folketonemesse
    27/10 FRI

 

November
Vikar    3/11 Kvikne 11.00 / Brydalen 1900
SS    3/11 Tynset 11.00 / Tylldalen 1400
FRI    10/11  
SS    17/11 Tynset 1900
FRI    24/11

 

Desember
TS/SS    1/12 Kvikne 1100 Lysvåken / Tynset 1100 familiemesse
TS    8/12 Tylldalen 1100  
FRI    15/12
23/12 Tjønnmo
24/12 Furumoen 1200 / Tylldalen 1400 / Tynset 1600
24/12 ENAN 1000 / Kvikne 1200 / Tynset 1400
25/12 Brydalen 0900 / Tynset 11.00
27/12 Litun
31/12 Tynset kl 1600

 

Januar

5/1 ENAN kl. 11.00

Fungerende prost og vikar fra 21.09-21.10 2019

    
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no