16. november 2018
 
ForeningerKvikne Menighestråd
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne Menighetsråd

Styret består av:

Egil Guttorm Ween, Jorid Knudsen Stai, Heira Schärer Stai, Jan Haugan, Ingeborg Schärer Nymoen, Solveig Estensgård

 

Varamedlemmer:

Anne Gerd Bobakk Skogstad, Geir Atle Bobakk, Ingrid Anita Olsbakk, Randi Moan

 

 www.tynsetkirke.no Salmekveld Minimer

  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no