19. april 2019
 
ForeningerKvikne Menighestråd
This text is replaced by the Flash movie.

Kvikne Menighetsråd

Styret består av:

Egil Guttorm Ween, Jorid Knudsen Stai, Heira Schärer Stai, Jan Haugan, Ingeborg Schärer Nymoen, Solveig Estensgård

 

Varamedlemmer:

Anne Gerd Bobakk Skogstad, Geir Atle Bobakk, Ingrid Anita Olsbakk, Randi Moan

 

 www.tynsetkirke.no Årsmøte og årsmelding Minimer

Vi kommer til å holde årsmøte i menigheten  etter gudstjenesten palmesøndag den 14. april,  i tilslutning til kirkekaffen.
Legger ved årsmeldingen vår, slik at menigheten kan forberede eventuelle kommentarer – mvh Egil Ween

 

 
  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no