8. august 2020
 
ForeningerKvikne FotoklubbBilder til Nasjonalparksenteret
This text is replaced by the Flash movie.

Prosjekt Felles billedspill / bildesløyfe presentasjon av Forollhogna nasjonalpark
med LVO, reservater og randsoner, bygdene rundt

 

  1. Biologisk mangfold (dyreliv, fugleliv, planteliv)
  2. Årstider
  3. Storbukkens rike Kvikneaktuelt
  4. Landskapstyper
  5. Tradisjoner/seterliv / bruk av området, jakt, fiske, beiting, setring
  6. Opplevelser
  7. Høgdepunkter i randsona, liv og virksomhet, dagligliv, severdigheter inspirasjon til alternative aktiviteter

5 utgaver med lokal tilpassing

  • - Det skal være noen generelle, halvparten
  • - Resten lokale bilder, 5 varianter: Kvikne Budalen, Haltålen, Dalsbygda Vingelen.

Trenger 100-150 bilder til utvalg, 50 til visning, 25 felles / 25 lokale
Første runde klar til visning St. Hans
Liggende motiv, ca.1920 pixler på langsiden, men i første omgang kan du sende en mindre kopi.
Femundsmarka: 10-20 MB bruk på touch skjerm, bildesløyfe som skal rulle og gå, mindre skjerm, hd-kvalitet. Alternativ til fjernsyn er projector og vising på hvit vegg. Finne et enkelt, driftssikkert system



Hvert motiv skal ha en liten tekst pluss fotograf
Legges inn i et powerpoint system, felles utforming, med grunninfo om Forollhogna. Eks fra Femundsmarka, touchskjerm, dyr, PP lett å redigere, skifte ut, forbedre

Betingelser / oppgjør: Samarbeid med lokale fotografer, fotoklubber, profesjonelle og amatører
Leverte bilder bare til bruk i billedspillet
Oppdrag til fotoklubb til enkeltpersoner
Like avtaler rundt hele Forollhogna
Pris pr bilde ????

 

Per Hvamstad Kvikne nasjonalparksenter
 

Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no