21. januar 2018
 
ForeningerHusflidslaget

  Styret består av:
Minimer

Husflidslaget er uten leder, Eva Sellgren Pharo tar imot post og henvendelser.
Kirsten H Lund er kasserer/studieleder, Frøydis Magnusson er sekretær,  Lilli Ann Granvold og Kari Nystuen er styremedlemmer og Anne Toril Skogli er varamedlem.
  
  Innkalling til årsmøte
Minimer

Årsmøte

Onsdag 24.januar kl. 19.00, på Kvikne Skole


Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær

Sak 3. Årsberetning

Sak 4. Regnskap

Sak 5. Valg

Sak 6. Eventuellt


Frasigelse av verv til Annemette Bekken innen 15.januar.


Styret


(Vi vil diskutere interesse for kurs og bunadjakke)

    
  Vårplan
Minimer
Vårplan 2018


Strikkekafe 13.januar
Strikkekafe 24.februar
Strikkekafe 24.mars
Srikkekafe 28.april

  

 Vevstua i samfunnshuset

(Bildene er fra november 2017)

Vevstua er i gang igjen og vi ønsker besøk. Ta med et håndarbeid, eller stikk innom oss for å se hvordan vi har det og hva vi driver med på vevstua. Det er ledige vever for de som vil prøve det og det er hjelp å få for den som vil lære. Vi har åpent hver mandag fra kl. 19.

Hilsen husflidslagetBilder fra Husflidens dag 9.september 2017

Husflidens dag hadde i år strikking og norsk ull som tema, og i den forbindelse var det utstilling av nye og gamle kofter på Håndlaget.
Det kom mange fine kofter til utstillingen, og under er det bilder fra dagen som er tatt av Lilli Ann Granvold.


Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no