20. oktober 2020
 
ForeningerBygdeboknemnda
This text is replaced by the Flash movie.

  Kvikne Bygdeboknemnd
Minimer
 


--- "Kvikne Bygdeboknemnd har som formålet å administrere utgivelse av bygdebok for Kvikne sogn. Med bygdebok forstås i denne sammenheng utgivelser i trykt form eller også på elektronisk format........"

 
 
   
 

 

Kvikne Bygdeboknemnd ga i 2001 ut "Gårds- og Slektshistorie for Kvikne", basert på den gamle bygdeboka fra mellomkrigsåra. Boka er helt omarbeidet og er oppdatert med innhold fram til årtusenskiftet.
Boka tar for seg bosettinger i Kvikne sogn fra rundt 1600 til 2000, og presenterer disse med bilde, historikk og slektsoversikt.
Det er også flere oversiktsbilder i farger, og slektsoppsettene har kryss-referanser både internt i boka og til bygdebøker i nabobygdene. 

 


Bygdeboka er å få kjøpt hos:

Håndlaget  (Kvikne)
Tynset Bokhandel


  ----------------------------------------------------

Rettelser og andre henvendelser kan du sende på e-post.

   


 
   
     

Ønsker du å bestille boka?

Send kr. 680,- til bankgirokonto
1895 08 36322.
Send så en epost til bygdebok@kvikne.no.
Husk fullstendig navn og adresse, så sender vi deg boka i posten.

Giroen adresseres:
Kvikne Bygdeboknemnd
v/Torgeir Svergja
2512 Kvikne

 
         
    

Historier

fra

Kvikne:

Vollan
Vollan-kapellet, et underlig byggverk og en underlig byggherre. Av Per Hvamstad Les mer ...
Om desse steinene tala
Historien bak tre klebersteiner på kirkegården. Av Nils Asbjørn Ween Les mer ...
Grøntvedt
Historie om eiendommen Grøntvedt. Av Arne Bekken Les mer ...
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no