21. januar 2018
 
BeitelageneVegetasjon/beite Kvikne Vestfjell

Vegetasjon og beite i Kvikne Vestfjell

Ku-beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utførte sommeren 2015 vegetasjonskartlegging av et areal på 137 km2 i Kvikne Vestfjell. Det er nå laget rapport, vegetasjonskart og to temakart for beite for sau og storfe.


Les mer...
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no