1. desember 2020
 
BeitelageneVegetasjon/beite Kvikne Vestfjell
This text is replaced by the Flash movie.

Vegetasjon og beite i Kvikne Vestfjell

Ku-beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utførte sommeren 2015 vegetasjonskartlegging av et areal på 137 km2 i Kvikne Vestfjell. Det er nå laget rapport, vegetasjonskart og to temakart for beite for sau og storfe.


Les mer...
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no