1. oktober 2020
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne VestfjellArkiv for beiterapporter
This text is replaced by the Flash movie.

 Beiterapport 2019 Minimer
 
3. september 2019
KUR-Kristin
Gikk nonshaugen-Fuglåstjønna- Stillbekklia i dag. Så sau til R. Stoli, E.R. Stai, Hylen/Balstad, Rønning i området Nonshaugen. Sau til M. og A.G. Rønning i området Fuglåstjønna, Stillbekklia. Mye sau nede i skogliene nå.
1. september 2019
Kari & Fávru
Fávru og jeg gikk opp til kadaverhund-prøve på Oppdal i dag, og prøven gikk bra. Vi er nå godkjent kadaverhund ekvipasje. 👍 Hvis det er behov for kadaversøk er det bare å ta kontakt.
30. august 2019
M R
Fra 19-29 AUG Mye turer i området Gjia, børsjøen, burrufjellet ,dølvad,flomhøgda, lille orkelsjøtangen Orkelkroken, kongsbekklægret. Mest utabygdsau å sjå, men å en del kviknesau Mye fine lam, lammetall stemmer stort sett bra. Sett Både hav og kongeørn
27. august 2019
OAJ
Gått Saulia over Flomhøgda, ned til Stor-Elsåtjørna og lia i retur. En god del sau har trukket opp i vestlia på Flomhøgda og fra saltsteinen sør ved S-Elsåtjørna (er tom) på vei mot Saulia. Tydelig på vei hjem. Alt rolig, lammetall stemte godt.
18. august 2019
Kari Aase og Stein Arnt
Gikk idag fra Øvre Dølvad mot Stasvollen rundet av mot Fjellægret, videre nordover mot saltstenen. Spredt med sau. Et lam gikk og "bræka" i skogsnarrene mellom Midtlægerbekken og Fjellægret. Så to hjorter. Ellers rolig og stille.
17. august 2019
M R
Vakkerlifjellet , stillbekklia Bivånet rypejegerene til Vollan utmarkslag som bedrev taksering! Ikke noe tull, selv om det var mye sau noen steder. Hundene bryr seg ikke om sauen og sauen blir bare stående å se på hundene. Såg noe korp på tovmoen, men ingen kadaver Lammetall stemte bra Sau til vold, Storeng, ljosheim, semming, kleva og Rønning
16. august 2019
Rune S
15.08 Vollmarka, Litjinnsjøen, Storinnsjøen Gikk en kvelds tur , mangler noen lam etter merkinga, såg sau til M. Rønning, Storeng, Ljosheim, Roald og fra egen besetning.
15. august 2019
M R
Dølvadfjellet , elsjåkroken, storinnsjølia Mye sau over dølvadfjellet og ved saltsteinplassen ved elsjåa. Sæter Sylen, Stig Rune, Støa, storenga, ljosheim, Bård og Roald Lammetall stemte, såg ei ung kongeørn og mye korp et sted i storinnsjølia, men fant ingen kadaver Lammetall stemte bra og mye fine lam å sjå
14. august 2019
KUR Ingebrigt
Fra Litjfossen (Gammelgården) opp på nordsida av Galåa til demninga i Galåa. Sau til Marit og Arnstein - Sæter - Ljosheim beitet ovenfor skogbandet på nordsida av Galåa. Lammetallet stemte.
12. august 2019
M R
Stillbekklia, brendfjellet , fuglåslia Mye sau til meg og søster, noen til semming og ei tikke til sløbekkdalens perle med to fine lam❤️ Lammetall stemmer bra
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Legg til en hilsen       

      
 Beiterapport 2018 Minimer
 
2. september 2018
Kari Aase og Stein Arnt
Gikk Falkberget høgt opp og sørover Englia. Bra med sau i skogbannet. I skogen og ned mot magasinet lite sau og sjå. Ser ut som det er en del sau på trekk over fjellet.
2. september 2018
Ø. Dølvad -Rødsten - Bergedalstjønna - Storbekken
Endel sau å sjå mellom bergedalstjønna og storbekken. Flere eiere. Virket rolig. Andreas
1. september 2018
Magne
Siste dager: Nonshaugen-stillbekklia: sau til Stig Rune, Storås(mangla et lam) semming. Rønning kleva, ljosheim og Sæter (bota) Dølvad. Øyabekkfjellet,burrufjellet, låggjia, støsetra: mye utabygds sau ellers sau til Sæter. Stig Rune,Mjøen og ljosheim+ mye Ivarsau rundt dølvad. Ser mye både hav og kongeørn i området.
26. august 2018
Magne
Siste dager: Dølvad, midtlægret, sylranden, elsjåkroken, orkelsjøtangen Mye sau å sjå. Stai, ljosheim, Storeng, Roald,,Bjørsagård N.dølvad,Høgfloen, bergdalstjønna, låggjia Sau til Støa, Ivar,stai,ljosheim og mye Oppdal/folldalssau. 4kongeørner i låggjia Nonshaugen-blåhåmmårn Mest egen sau, ellers sau t semming, kleva og ei tikke m to lam til Elin og Håkon+ Noen til Sæter Mye fine lam. Manglet ett å annet lam
21. august 2018
KUR Ingebrigt.
Forbindelse med reinsoppsyn 20.08.2018. Fra ØvreDølvad - Høgflobekken - Burrufjellet - Bergedalstjønna - sørvest for Støsetra. Retur, stien langs orkla fra Støsetra.Sprett med sau på hele runden. Ok. Sprett med rein også.,
17. august 2018
KUR-Kristin
Bjørndalen, Bjørndalshøa. Sau til H. Stai og Hylen/Balstad i østhellinga på Bjørndalshøa, ellers lite sau å se i området. Stille og rolig i fjellet idag :)
15. august 2018
Magne
Siste dager: Rådløsmyra, Brendtfjellet, åsfjellet Fryktelig mye sau mellom hyllbekktjønna og Åsfjellet(mest til meg) noen til Sæter, ljosheim og Semming Fuglåslia-stillbekklia Sau til Mjøen, ljosheim, kleva, semming og meg sjøl. Nonshaugen, litjinnsjøen, rensbekkdalen Sau til Storås,Rønning, Stig Rune, ljosheim og mye voldsau Mangler ett og annet lam.
14. august 2018
Anne Grete Rønning
Litt bekymret når jeg kom hjem i dag, tull med søyer å lam rundt meg her, noe har nok skremt dem. Gikk en runde rundt her, men kunne ikke se noe galt annet enn uorden i rekkene. Har vært bræking i ettermiddag/kveld, men nå er det rolig igjen.
14. august 2018
KUR-Kristin
Gikk fra Halvorstjønna, storinnsjølia, nedre dølvad, sløbekkdalen og tilbake til halvorstjønna via storinnsjølia En god del sau å se, mest litt ned i skogslia. Så sau til m og a g rønning, r stai, storli og balstad/hylen. Stort sett så lammetallet ut til å stemme med merkinga, men et par manglet et lam.
13. august 2018
Marit og Arnstein m/flere
Torsdag 9/8-18 Storengssætra-Larslia-Stortjønna-Flyvraket (fløy over Galådalen med drona) En del sau spredt opp igjennom lia. En del sau går høgt. Ser bra ut. To tomgimrer fra oss, var veldig skyssen og sprang på mange hundre meter. Eller virket alt ok. Over fjellet, nord for "Ølet" var det korp som var på vingene, men klarte ikke å finne noe.
1 2 3 4 5 6 7 8

Legg til en hilsen       

      
 Beiterapport Kvikne Vestfjell 2017 Minimer
 
28. oktober 2017
Endre Roald Stai
Burudalen i dag fant en søye med lam som nå er sanket inn.
27. oktober 2017
KUR Ingebrigt
Fra Øvre Dølvad - Stien inn til sør om Støsetra - over Orkla og til Staivollen - Skoglia nordover til Midtlægret. Ingen sau å se. Elgku med kalv ved Midtlægret.
25. oktober 2017
KUR Ingebrigt
Oppdals søye med to lam tatt inn ved Elsåbrua og kjørt ned til bygds i dag.
24. oktober 2017
KUR Ingebrigt
Mandag 23.10.2017. Opp Saulia fra gammle Frengstadsetra. Over Flommen til Kviknebekken - Elsåtjønna - ned langs Elsåa - Styggdalen. Ingen sau å se. Ingebrigt.
23. oktober 2017
Arnstein og Marit
Fikk i dag tak i sauene som var observert og forsøkt sanket i helga ved demningen i Innerdalen. Det var ei tomsøye til oss, samt ei til Folldal og ved steinbruddet fant vi ei søye med to lam til Sæter som alle ble med hjem. Gått en runde ved Brevadslia, hvor vi fikk med oss ei søye med to lam.
20. oktober 2017
Kari og Torgeir
19.oktober. Tur for å plukke ned Fysakpost på Burrufjellet. På tur hjem hørte vi 2 bjeller nedi Burrudalen. Såg ikke sauen. Mulig eier med sau i dette området er varslet.
20. oktober 2017
KUR Ingebrigt
Fredag 20.10.2017. Over Orkla ved Koienget - Burrudalen - Store Børssjøen på nordsida, skoglia mot Litj Børssjøen. Retur om Bergedalstjønna og ned Høgflobekken - Nedre Dølvad. Ingen sau å se. Ei Elgku ved Bergedalsjønna. God helg.
20. oktober 2017
KUR-Kristin
Gikk fra Ø.Dølvad til Storbekken og retur langs Orkla. Ingen sau å se, men 2 rein :)
4. september 2017
Rune S.
Storinnsjøen -Reinsbekken-Englia-Innhaugen Sau til flere eiere alt virket OK . En del sau på tur fremover. Kulden om natta har gjort så beitet forfallet siste uka.
3. september 2017
Magne R
2.sept Håggålia,Nonshaugen Sau til semming, Mjøen,kleva og meg sjøl Alt ok 19-23aug- Flere turer i området Dølvad, vetle orkelsjø,låggjia,høgfloen og øyabekkfjellet Sau til Mjøen,SAS,josheim,bjørsagård,sæter,Hylen,støa + mye utabygds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Legg til en hilsen       

      
 Beiterapport Kvikne Vestfjell 2016 Minimer
 
8. august 2017
Jon Erling Arntzen
0808. Var en tur til Saulia, veldig lite sau opp lia og over fjellet. Ei singeltekse til Helge opp for Brynildskjønna, ei tvillingtekse og ei tomtekse til Bård ved Elsåa, trillingtekse til SAS i Tverrlia. Alt vel. Snakket med de som var på rypetellinger nord på Brona i dag. Mye sau i lia ned mot for kraftstasjonen. De fant ei radiobjelle, men ellers var alt normalt. Veldig lite rype og se i dag på Brona. Hilsen Jon Erling.
30. august 2016
Erlen Arntzen
Saulia-Nonsstein. Så en del sau på flommen. Hørte en god del bjeller nord for Saulia. Alt så bra ut.
28. august 2016
Kari Aase og Stein Arnt
På bakgrunn av observasjon av ørn og korp i Grønnlia, gikk vi den i dag. Lite sau. 1 tikke til Storeng manglet ett lam. Ellers virket det ok.
26. august 2016
Magne Rønning
Har gjort klart alle sanketrøene i storinnsjøveien inn til og med vakkerlitrøa! Nonshaugtrøa er nok den mest slitene trøa, men no holder ho sikkert ett år eller tre til! Ligger salt i alle disse trøene no! Veldig mye sau rundt dem da jeg restaurerte, kommet mye utabyggssau der lammetall ikke stemmer, men anntar dem har annen merking enn oss! Er en del penglam å sjå,så no blir vi liggende med bratt nakke i vinter!
25. august 2016
Anne Grete Rønning
En runde rundt Kleva så mange egne en del til brutter'n 1V 2L til Nerlia. 1V 2L til Semming 1V 1L ukjent ,men med samme merking som meg dala.
23. august 2016
Gerhard
21.aug Kviknebrona. To tikker til Bård og to tikker fra sæter. Lammetall stemte bra. Såg en del sau nordpå Brona og.
23. august 2016
Rune Storli
20-21.16 Ø-Dølvad - Midtlægret-Fjellægret-Vesle Orkelsjøtangen var på reinsjakt i dette området den 20.mye sau å se, virket rolig. 21. var jeg på sørsiden av Orkla i området Rødstein/Støsetra var en del sau på sørsiden no til Ivar, Eli og Mjøen/Solem.
21. august 2016
Magne R
Reinsjakt siste dagene Ø-dølvad,støsetra ,låggjia,låggjiriset,børsjøene,bergdalstjønna,øyabekkfjellet, N-dølvad Kommet mye folldal/oppdals sau nedover mot dølvadene siste uka, ellers bare sett sau til Storeng og min kjære frk Olsen på innsiden av Orkla. Tikke nr 40 fra støa var veldig tam! Sett to ørner! Mye store lam
19. august 2016
Camilla & Stein Ove
19.08.16 Tippen - Grønlia - Englia Tre søyer t Roald ved tunnelåpningen, manglet 1 lam. Ellers traff vi på et ungdyr (elg) i Grønlia, og noen dotter her og der. Stemte bra.
19. august 2016
Camilla & Stein Ove
15.08.16 Elsåbrua - Elsåkroken - saltplassen - elsådraget - styggdalen Mye sau på tur innover. Stemte forholdsvis bra m settene.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Legg til en hilsen       

      
 Beiterapport Kvikne Vestfjell 2012-2015 Minimer
 
24. oktober 2015
E R Stai

Gikk i dag fra Dølvad , Midtlægeret , Staesvollen , Støsetra og til Dølvad ingen sau å se.

3. september 2015
Magne R
Det er blitt observert jerv i børsjøhøa i dag. Så vi får være litt ekstra obs på sankinga framover!
30. august 2015
Magne R

28aug

litjinnsjøen,rensbekkdalen.

mye sau til vold og ljosheim. Alt bare bra

dølvafjellet,grønlia

sau til Ivar,SAS,Mjøen og ljosheim.alt bare bra

29 aug. Ø-dølvad,støsetra,låggjiriset,bergdalstj,øyabekkfjellet,børsjøen+retur

sau til Ivar,ljosheim,støa,SAS,og en del utabygds. 

Mye bra beite og mye fine lam.


29. august 2015
Rune S

27.08.2015

Fugelåstjønna-Nonshaugen-.Klevan.-Vollmarka

Alt virket rolig. Rune

28. august 2015
27.aug
Klevan og Rensbekkdalen. En del sau å sjå frampå og nedover Klevan. Alt rolig og greit.
26. august 2015
Magne R

Litjinnsjøen,litjinnsjøhøa,klevan,rensbekken,vola,inna ned til storinnsjøen.

mye sau til vold og ljosheim. Alt såg greit ut.

såg to ørner.

24. august 2015
KUR Ingebrigt.

Øvre Dølvad - Midtlægret - Fjellægret - over Litj - Orkelsjøtangen mot Orkelkroken, om Støsetra fram igjen.

Sau til Mjøen - Solem ved Fjellægret, sau til forskjellige eiere langs veien over Litj - Orkelsjøtangen, Kvikne sau - Folldals sau og Oppdals sau. Mye sau å se som gikk sprett utover mot Orkla - Orkelkroken.  3 Folldalstekser med lam ved Støsetra, møtte ei tekse med 2 lam til Endre Roald ved Rødsteinen. Det begynner å bli en god del store lam å sjå.  

21. august 2015
Camilla & Stein Ove

17.08.15

Elsåbrua-Elsåkroken via saltplass-fysakpost v/midtlægerbekken

lite sau og sjå,noen få individer opp mot dølvadfjellet i finværet

21. august 2015
Rype-takserere, for Helge Stai

15./16.08.15 Tverrlia - Flommen - Elsåa m.m.

ingen spesielle hendelser, rolig og fint.

16. august 2015
Magne R

Stillbekkfloen,stilbekklia,åsfjellet,parken,nittigraderen,retur om syllia.

mye sau å sjå,men bare til meg og frk.Olsen

alt såg bra ut!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Legg til en hilsen       

    
 Beiterapport Kvikne vestfjell beitelag 2011 Minimer
 
13. juni 2016
Jon Erling

Var innover til saulia med slodden på torsdag, så mye spor men ikke en eneste sau. Sporene gikk inn til Englia og Saulia! Var innover i dag også, fortsatt mye spor. Noe må nok ha dratt oppover Elsåa. Endel sau i mellom Storengsætra og Falkbeget! Endel i Englia mot Englibua. Mye sau i lia ved veien. Mye Tronshaug og SAS. Ikke noe unormalt å se.

30. oktober 2011
Rainer

29.10.2011

Tverlia - Sæter Seter - Flomhøgda - Saltplassen - Sæter Seter - Tverlia

Ingen sau å se....

1. september 2011
R. Storli

 31.08.2011  Litjinnsjøen, Fant død søye tilhørende oss sør for Litjinnsjøveien etter observsjon av mye korp. Muligens ryggvelt.

1. september 2011
Magne og Eivor

stillbekklia-hyllbekklian-åsfjellet (nord og vest)-Rønningen

Mye egen sau i området. En del ballstad sau i stillbekklia,4voksen+lam området kleva til s.m.s. og nr 6053+2lam ved nytrøa til r.s. sammen med ett enslig lam til mjøen

en del korp ved åsfjellet,men ellers alt bra

30. august 2011
Ingeborg,Caspar,Camilla & Stein Ove

28.08.11    Øvre Dølvad - Midtlægerbekken, tur/retur

Forholdsvis stille og rolig. Lammetall stemte nogenlunde m et par unntak.

28. august 2011
Rune S.

Storinnsjølia tur\retur, lite sau å sjå men fant ett kadaver rett inn for Halvortjønna fant ikke noe merke. Ingebrigt er varslet.

28. august 2011
Kari

Gikk Vakkerlia og Stillbekklia. Mye sau i "saudalen" og i området. Beitet rolig. Så ei trillingtekse som manglet et lam, ellers stemte det bra.

28. august 2011
Mali og Morten

Lørdag 27.august

Gikk fra gamle granengbrua, Fortuna og Nonshaugtrøa, fra trøa og bakover i Nonshuagen. Lite sau helt nederst, mer rundt nonshaugen og Litjinnsjøveien tilhørende Semming, Rønning og Voll.

28. august 2011
Magne R

27 aug Fuglåslia-Nonshaugen-håggålia

Alt virker veldig bra. mye egen sau og semming-sau i hele området.

28aug Rønningen-Brendtfjellet.

lite sau å sjå. veldig bløtt.

21. august 2011
Ingeborg,Caspar,Camilla og Stein Ove

Tverrlia-Dølvadfjellet

Alt stemte. Spredt med dyr innover det hele. Men mye dyr på tur frem over Brona.

1 2 3 4 5 6 7 8

Legg til en hilsen       

    
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no