18. juli 2019
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Vestfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Vestfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

 

 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Vestfjell beitelag: Endre Roald Stai, tlf. 993 50 980, e-post: roald.stai@bbnett.no
 

 

  
 Beiterapport 2019 Minimer
 
18. juli 2019
Gerhard
Grønlia og Englia Mest sau i Grønlia. Alt virket rolig og greit.
18. juli 2019
KUR-Kristin
Gikk Litjinnsjøvegen og Reinsbekken og retur ned Storkleiva. Så sau til M Rønning, H Stai, R Storli. Merkingen stemte OK. Fant et dødt lam, eier varslet.
17. juli 2019
KUR - Kristin
Gikk fra Ø. Dølvad til Midtlægeret langs Orkla og retur etter stien og delvis Orkla. Så sau til H. Stai ved Midtlægeret og ellers mye sau til Hylen hele turen. Alt OK.
15. juli 2019
Rune
Litjinnsjøveien-Klevan-Saltplassen ved Litjinnsjøen-Klevbekken-Reinsbekken retur langs Litjinna. Fylte opp att salt i automaten ved saudalen, mye sau og se på hele turen, sau til Ljosheim, Stig Rune, Roald, Sæter, Magne og Voll. Mangler noen lam etter merkinga, ellers ok.
14. juli 2019
Ingebrigt (SNO.)
Melding fra en fisker seint i går kveld, om et lam som låg i vannnet i sørenden på den sørligste tjønna øst for Lågisetra. Fant ingen skader på det. (Alvdalslam) Gikk stien om Støsetra innover, retur om Bergedalstjønna og ned langs Høgflobekken. Sau til Ivar og Eli ved parkeringa/dammen ved Øvre-Dølvad. Ellers var det lite sau på sørsiden av Orkla. Ei Folldals tekse med to lam ved Støsetra.Såg noe sau i kikkerten i skoglia rett nord for Lågisetra. Ingebrigt.
12. juli 2019
O.R og M R
O.R: Brendtfjellet - åsfjellet-rokkrøstet-kleva Sau til Rønning og Sæter. Alt ok M R: nonshaugen, stilbekklia, mattislia, parken+ fuglåslia Sau til Sæter,semming, kleva, Storenga , ljosheim , vold og Rønning Lammetall ok ellers bare bra
11. juli 2019
OAJ
Gått Sæterlia, Steinbekktjørna, Stor Gardsjøen, Stortjørna. Retur over Brona. BB og Sæter sau i lia, Ljosheim i lia mot Gardsjøen, Storeng sau ved saltstein Stortjørna. Alle lammetall så riktig ut, og alt stille
10. juli 2019
M R
Dølvadfjellet,elsjåkroken, flomhøgda, elsåtjønna, retur +Grønlia Veldig mye sau å sjå, traff på sau nesten på toppen av flomhøgda. Sau til Ljosheim,Sæter,Storenga, Roald, Bård ,Hylen+ noe utabygds Lammetall stemte bra og veldig mye bra beite. Mye fine lam I går: Stilbekklia/syllia Sau til Rønning, semming og storenga Fryktelig mye sau utover stilbekkfloen og til dels storinnsjøfloen. Lammetall stemte bra. Såg ei havørn i syllia Kua til Fortuna holdt til ved tunneluttaket +ei ku med kalv ved svarttjønntrøa, Alt virket bra
10. juli 2019
Litjinnsjøen-Vollmarka
Fikk melding fra en fisker som hadde funnet ett dødt lam til oss i nordenden på Litjinnsjøen. Var utspist. Satt en kongørn der når han fant det. Tok en runde der i dag, så ikke noe uvanlig, mye sau rundt sjøen. Har registrert det hos SNO. Har ellers gått noen smårunder i Vollmarka/ Litjinnsjøveien sIste uka, virker rolig. Kari gikk Englia i dag lite sau å se. Rune
9. juli 2019
KUR Ingebrigt
Fra Elsåbrua - saltplassen ved Elså - sørover skoglia til Midtlægret - Staivollen. Retur nordover om Fjellægret - tjønnan nordom Fjellægret - Bukkfallet - Råbekken. Mye sau, spesielt fra Elsåbrua til saltplassen ved Elsåkroken og til Midtlægret. Flere eiere., Mjøen/Solem - ERStai - Bård - Sæter - StigRune - Håkon/Elin - Ljosheim. Folldals sau ved Staivollen. Mjøen/Solem og Stig Rune sau nord for Fjellægret. Rolig.Ok.
1 2 3 4 5 6

Legg til en hilsen       

      
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no