22. oktober 2020
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Vestfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Vestfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

 

 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Vestfjell beitelag: Marit Mjøen Solem tlf: 924 65 861, e-post: marit@storeng.no

  
 Beiterapport 2020 Minimer
 
2. september 2020
Magne Rønning
Stilbekklia, floen, mattislia. Mye sau, mye beite og mye fine lam. Sau til mange eiere, alt såg veldig bra ut, men manglet ett og annet lam. Sanketrøer fra riksveien til inna,(Storinnsjøveien) har fått ei lita ansiktsløfting og skal være klar for bruk🐑🐑
1. september 2020
Hege og Torkjel Brendryen
Eidesetra (Staesvollen) Vore roleg sommar. Sau frå Mjøen kom først, med påfyll frå Ljosheim, Rønning med fleire etter kvart. Nå har vi med oss nokre huskyer til seters. Desse gir mye lyd ved oppspenning før tur. Så dersom dere får varsel om hunder i området Støsetra/Eidesetra er det nok sannsynligvis våre. Ellers har vi strømgjerde, så dersom det på nokon måte kan være nyttig i sankinga, gje lyd. Det er fort gjort å sette opp ei trø på vangen.
30. august 2020
Kari og Rune S.
Har vært på reinsjakt siste dagene i området Ø Dølvad -Midtlægret-Fjellægret-Litjorkelsjøtangen-Støsetra Alt virker ok, har begynt å komme en del Oppdal sau over.
29. august 2020
Ann Kristin og Ine
Gikk Grønnlia. Regn og hagl,så vi hverken så eller hørte noe sau. Så sau til Sæter, Haakon og Storengs langs Innerdalsveien. Lammetall stemte.
23. august 2020
Stein Arnt Stai
Kari Aase og Stein Arnt gikk Taraldshøa i går. Noe sau ved foten av høa. Stemte bra. I dag gikk vi Saulia. En del sau der. Stemte bra.
23. august 2020
Stig Rune
14.aug. Larslia til dammen, Så 3 sett som stemte.
22. august 2020
Magne
18-21sug Området Øvre Dølvad, Høgfloen, gråfloen, storfloen, låggjisætra, børsjøen, burru, nedre dølvad. Ikke sett kviknesau på innsiden, bare langs elva og ved nedre dølvad. Ellers mye Ivar sau rundt damkrona ,Ellers sau til Storeng, Bjørsagård, Sæter, Stig Rune og Roald. + utabygdssau da. Mye fine lam og fortsatt veldig bra beite🐑🐑
14. august 2020
Ole-Arthur
Gått Taraldshøa, saltstein Englia, tilbake Reinsbekken. Stille og rolig. Ikke mye sau å se. Lammetall stemte.
12. august 2020
KUR-Kristin
Gikk Dølvadfjellet på nordsida av vegen til "endes" og retur i Grønnlia. Så sau til Hylen, Ljosheim og Mjøen på turen og ei tekse med to lam til SRS på sørsida av vegen. Lammetall så ut for stort sett å stemme.
12. august 2020
Magne Og Olve R
Fra storinnsjøen, langs rensbekken over vola til klevbekkdalen, tilbake langs Inna og vakkerlia. Gikk sammen med rypetaksørene. Sau til vold, semming, Stig Rune og Rønning. Alt såg bra ut, mye sau i området🐑
1 2 3 4 5 6 7 8

Legg til en hilsen       

  
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no