25. juni 2019
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Vestfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Vestfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

 

 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Vestfjell beitelag: Endre Roald Stai, tlf. 993 50 980, e-post: roald.stai@bbnett.no
 

 

  
 Beiterapport 2019 Minimer
 
24. juni 2019
OAJ
Gått nedre del av lia mellom Sæter og Ljosheim. Fant 1 dødt lam, eier varslet. Lammetallet stemte ikke på flere av dyrene som ble observert. Eiere varslet.
24. juni 2019
M R
Stillbekklia, vakkerlia, mattislia Sau til Rønning og kleva Lammetall stemte bra,
23. juni 2019
OAJ
OAJ Gikk Saulia opp, Flomhøgda, rundt og ned til Stor-Elsåtjørna. Rundt toppen, retur til Saulia. Noe sau i Saulia på vei innover, En del sau i Kviknelia. Stort sett Sæter sau, lammetall stemte. Ikke sau ved saltstein.
23. juni 2019
M R
fuglåslia hyllbekklia åsfjellet, retur om rokkrøstet Sau til Nerlia, kleva, Sæter, semming og Rønning Segla ei ung kongeørn lenge over sau som beita i skogbandet. lammetall stemte bra. Mye sau spredt over nordsiden av åsfjellet
22. juni 2019
Stein Arnt
Gikk fra Renstjønna sørover Rensbekken rundet og kom tilbake ved Taraldstjønna og videre ned til Frengstadsætra. Ikke noe sau i fjellet. En del sør og nord for Storengsætera. Såg grei ut.
22. juni 2019
Rune
Gikk tur-retur Ø Dølvad- Rødsteinen, ikke noe sau å se på sørsiden av Orkla enda. Bare sau til Ivar rundt Dølvad. Manglet 2 lam til ei trilling tekse ellers virket det rolig. Mye sau rundt setran på Storinnsjøen, Englia og Reinsbekken, flere eiere.
20. juni 2019
KUR-Kristin
Gikk Vollmarka-Litjinnsjøen-Kleivbekken. Sau til Stig Rune ved Litjinnsjøen, Kleivbekken, sau til R Storli ved Litjinnsjøen og i Vollmarka. Storfe til Svein Tore langs Litjinnsjøvegen.
20. juni 2019
Stein og Kari Aase
15 -16/6 Gikk Klevan. Observerte havørn ved Urda. Gikk fra Stenbekktjønna til Store Gardsjø og til Frengstadsætera. Mye sau på tur innover mot Innerdalen. En del Ljosheim og Sætersau sør for Frengstadsætera. Storinnsjøen til Litjinnsjøen og ned til Løkkja. Ørn i Vakkerlia. En del Runesau på veg opp Litjinnsjøveien.
19. juni 2019
M R
Nonshaugen, fuglåslia, brendtfjellet,åsfjellet, retur om stillbekklia Sau til Sæter(to spæltikker m lam) semming, kleva, Nerlia og Rønning Sauen beiter rolig og spredt ova fjellbandet nå. Lammetall stemmer bra ut fra merking
19. juni 2019
KUR Ingebrigt
Innerdalen i dag. Gikk skoglia fra sørom Falkberga, ned mot magasinet til Innbrua.Sprett med sau til flere eiere.Ok. Deler av Englia tur retur. Sprett med sau til flere eiere. Ok. Kjørte veien inn til Saulia. Mye sau til flere eiere, etter veien på trekk innover. Ok.
1 2 3

Legg til en hilsen       

      
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no