8. august 2020
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Vestfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Vestfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

 

 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Vestfjell beitelag: Marit Mjøen Solem tlf: 924 65 861, e-post: marit@storeng.no

  
 Beiterapport 2020 Minimer
 
7. august 2020
Rune S.
06.08.20 Tok en kveldstur rundt Litjinnsjøen-Klevan, mye sau å sjå ,alt virket ok.
6. august 2020
Stein Arnt Stai
Kar Aase, Julie og Stein Arnt gikk over Dølvadfjellet og ned Tverrlia til Innbrua. Lite sau over skoggrensa. En god del nede i bjørkeskogen. Alt så greit ut.
5. august 2020
Magne Rønning
Øvre dølvad, høgfloen, øyabekkfjellet, nedre dølvad og langs Orkla opp til øvre igjen. Sau til Ivar, Stig Rune og dagens bursdagsbarn Eli Olsen❤️🥳 + to folldalstikker med rosa kalve. Tikka til Stig Rune skulle ha 3lam, men hadde 5. Ellers såg jeg ei kongeørn ved øyabekken, 4 flyvedyktige rypekull og en elgokse🦌🐥
5. august 2020
Magne Rønning for Ivar Hylen
I går Dølvadfjellet, sylranden, øvre og nedre midtlægret, Orkla ned til øvre dølvad Sau til Ivar, Haakon,Stig Rune og Ljosheim. Mangla et lam til Stig Rune og var med et ekstra lam til Haakon ut fra merking. Ellers bare bra, mye fine lam
4. august 2020
Ine og Stein Arnt
Gikk Orkelbogen-Burudalen-Burufjellet. Vi hadde en inaktiv gps på Burufjellet,så gikk for å se. Fant teksa død. Ellers stille og rolig. 3 gjeldtekser til Storeng og ei tekse til Eli, som manglet et lam, på Fætten. Ingen flere sau å se før Burufjellet. Ei tekse med to lam til oss, ei tekse til Eli og 2 tekser til Storeng. Lammetall stemte.
4. august 2020
Magne Rønning
Åsenga: sau til Sæter, Haakon,Storås, nerlia og meg sjøl. Voldsomt med sau i området stenbekken/hyllbekken. Noen lam i manko her å. Ellers bare bra. Fant en plass med masse ull, men fant ikke hverken merker eller beinrester.
4. august 2020
Magne R
Storinnsjølia- sau til Semming, Sæter , Stig Rune og Roald manglet et og annet lam, ellers bra
2. august 2020
Ole-Arthur
Gått Sæter setra, varden på Flomhøgda, ned til Bukkefallet (sprett med sau i lia ned) rundt Stor-Elsåtjørna. Fant død tekse med blå bjellereim. Ingen øremerker, sannsynlig Oppdal sau. Gikk Kviknelia nordover ( godt med sau i lia). Rundet rundt høyde 1036 (Ljosheim og Storengsau) og nord-østover opp mot myrpartiet på Flomhøgda. Spredt med sau i bekkedragene. Ned Saulia og bilveien i retur. En del sau i lia og langs veien. Stille og rolig hele tiden. Lamme tall stemte der hvor dette kunne kontrolleres, med 3 unntak. Eier varslet.
29. juli 2020
Kari og Rune S.
Ø Dølvad Støsetra Overaskende lite sau å se, Noen til Ivar og Mjøen/Solem ved Dammen og noen Folldals sau ved Storbekken. Virker rolig.
29. juli 2020
Kur Ingebrigt
Fra Bjønnlimyra, kryssa Galåa ved dammen, nordover skogbandet på Gardåtangen, retur opp på nordhellinga på Kletten, om Stortjønna på tur ned igjen. Sprett med sau til Storenga - Bård - Håkon/Elin og Sæter. Ok.
1 2 3 4 5 6

Legg til en hilsen       

  
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no