29. mai 2020
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Vestfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Vestfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

 

 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Vestfjell beitelag: Marit Mjøen Solem tlf: 924 65 861, e-post: marit@findmysheep.com

  
 Beiterapport 2019 Minimer
 
3. september 2019
KUR-Kristin
Gikk nonshaugen-Fuglåstjønna- Stillbekklia i dag. Så sau til R. Stoli, E.R. Stai, Hylen/Balstad, Rønning i området Nonshaugen. Sau til M. og A.G. Rønning i området Fuglåstjønna, Stillbekklia. Mye sau nede i skogliene nå.
1. september 2019
Kari & Fávru
Fávru og jeg gikk opp til kadaverhund-prøve på Oppdal i dag, og prøven gikk bra. Vi er nå godkjent kadaverhund ekvipasje. 👍 Hvis det er behov for kadaversøk er det bare å ta kontakt.
30. august 2019
M R
Fra 19-29 AUG Mye turer i området Gjia, børsjøen, burrufjellet ,dølvad,flomhøgda, lille orkelsjøtangen Orkelkroken, kongsbekklægret. Mest utabygdsau å sjå, men å en del kviknesau Mye fine lam, lammetall stemmer stort sett bra. Sett Både hav og kongeørn
27. august 2019
OAJ
Gått Saulia over Flomhøgda, ned til Stor-Elsåtjørna og lia i retur. En god del sau har trukket opp i vestlia på Flomhøgda og fra saltsteinen sør ved S-Elsåtjørna (er tom) på vei mot Saulia. Tydelig på vei hjem. Alt rolig, lammetall stemte godt.
18. august 2019
Kari Aase og Stein Arnt
Gikk idag fra Øvre Dølvad mot Stasvollen rundet av mot Fjellægret, videre nordover mot saltstenen. Spredt med sau. Et lam gikk og "bræka" i skogsnarrene mellom Midtlægerbekken og Fjellægret. Så to hjorter. Ellers rolig og stille.
17. august 2019
M R
Vakkerlifjellet , stillbekklia Bivånet rypejegerene til Vollan utmarkslag som bedrev taksering! Ikke noe tull, selv om det var mye sau noen steder. Hundene bryr seg ikke om sauen og sauen blir bare stående å se på hundene. Såg noe korp på tovmoen, men ingen kadaver Lammetall stemte bra Sau til vold, Storeng, ljosheim, semming, kleva og Rønning
16. august 2019
Rune S
15.08 Vollmarka, Litjinnsjøen, Storinnsjøen Gikk en kvelds tur , mangler noen lam etter merkinga, såg sau til M. Rønning, Storeng, Ljosheim, Roald og fra egen besetning.
15. august 2019
M R
Dølvadfjellet , elsjåkroken, storinnsjølia Mye sau over dølvadfjellet og ved saltsteinplassen ved elsjåa. Sæter Sylen, Stig Rune, Støa, storenga, ljosheim, Bård og Roald Lammetall stemte, såg ei ung kongeørn og mye korp et sted i storinnsjølia, men fant ingen kadaver Lammetall stemte bra og mye fine lam å sjå
14. august 2019
KUR Ingebrigt
Fra Litjfossen (Gammelgården) opp på nordsida av Galåa til demninga i Galåa. Sau til Marit og Arnstein - Sæter - Ljosheim beitet ovenfor skogbandet på nordsida av Galåa. Lammetallet stemte.
12. august 2019
M R
Stillbekklia, brendfjellet , fuglåslia Mye sau til meg og søster, noen til semming og ei tikke til sløbekkdalens perle med to fine lam❤️ Lammetall stemmer bra
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Legg til en hilsen       

      
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no