Modus
 
21. januar 2018
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne ØstfjellArkiv for beiterapporter

  Beiterapport Kvikne Østfjell 2016
Minimer
 
4. september 2016
Thor
Gruva-Hanshusvangen-Vinterveidalen. Endel sau vwd Prestlisætra (orange merker) Noen tre voksne og noen lam ved Hanshusvangen (gule og grønne merker). Endel ravn i området.
29. august 2016
Jon T /Balder/Ella
28.august. Falningsjølia - Rødhammeren Mye sau mellom saltsteinene i høa og rødhammeren .mange nordfra. Ser rolig ut,
26. august 2016
Thor
25 aug: Gruva-Gråhøa-Trolltjønndalen. Endel sau i området Storfloen-Koian-Gruva. Storfe vest for Gråhøa. Noen sau ovenfor tregrensa på østsia av Trolltjønndalen (blå klaver). 1 sau med tre lam på nordsia av Gråhøa (orange klave). Så 8 ravn høyt oppe over samme området som forflyttet seg vestover.
25. august 2016
Anne Grete
Russubotn. 4-5 flokker langs Russu inn til bekken fra Vehundbolhøa, to sett nord for Langvatnet ellers fullstendig tomt for sau. Ei trillingtøkse manglet to lam ellers så det bra ut.
24. august 2016
Jon T /Balder
23.august.Seterfjelllia-stenbruddet- Over Engmyra. En del sau spredt utover. Av 10 tikker som jeg så manglet det 7 lam. Har sett at det utover hele sommeren hat blitt borte lit etter litt.
23. august 2016
Ida, Emilie, Brynhild og Per
19/8. Grøntjønnan- Tjuvholet. Så sau tilhørende her og Kåsen nordover fra setra. Borti Tjuvholet var det ukjente merker, Budalssau. Så greit ut.
23. august 2016
Conrad
21/8. Ettermiddagstur innpå setra, lite sau å sjå. Gimre med 3 lam åt Olsbakk ved Veibua. Inna Russuinntaket sau radiobjøllesau ått Dalsegg. Med den gikk det sau mæ grønt i Øran og grønn rem og bjølle. Ellers framma Russu sau åt Olsbakk, Kåsen og her. 23/8. Grøntjønnan oppi lia åt Stenbekken. Noen sauer her og der som beitet rolig, fint vær. Ellers lite sau framover, mye jegere som jaktet borti Tangen.
23. august 2016
Anne Grete
Russu- Gruvhullet. Bare Orkengsau å sjå i dag. Mange ved Gruvhullet og nord og opp for Gruvhullet. Her gikk ei som manglet begge lamma og ei manglet ene trillingen. En del sau til oss ved Russuinntaket og ved parkeringsplassen, her manglet et enkeltlam. Ei søye til Dalsegg.
22. august 2016
Harald
Storfloen-Grytdalen-Trolltjønndalen-Trolltjønna. Ser rolig og greit ut. Hørte en korp sørøst for Trolltjønna, men virket å være en på "flyttefot"! Storfeet ved Gråhøbukrysset (skiløypekrysset) nå.
22. august 2016
Inger Helene og Jorulf
Tok en oppsynsrunde først på dagen. Gikk rundt Lille og Stor Nappsjøen og opp til Setra. Mye sau og sjå i dette området. Mye sau som ikke er tilhørende i Kvikne mellom store og lille Nappsjøen. Sauene beitet rolig i dette området. Med hilsen Jorulf
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Legg til en hilsen       

      
  Beiterapport Kvikne Østfjell 2012-2015
Minimer
 
14. september 2015
Mari Finess

Tre søyer og fire lam går i innmarka på Skåret gård på Kvikneskogen, gul klave.

13. september 2015
Rainer
Lam kadaver funnet. Ingen merke eller klave i nærheten. Kongeørnfjær rett att med kadaveret. Gps posisjon foreligger. Ingebrigt er varslet
6. september 2015
SNO Ingebrigt.
Lammet til Nils Asbj, som Harald fant  i går i nordhellinga på Gråhøa var jerv drept.  Ingebrigt.
3. september 2015
Leif Vidar Gullstad
4 kviger, ei med bjølle - grønne øremerker uten navn/tlf. nr  nede hos meg i dag. Noen som savner?? Også noe Soknedals sau her........
3. september 2015
Conrad

31/8 - Grøntjønnan. Mye sau i området fra Veibua, Eventjønnbekken, Grønhøa og rundt innmæ setran. Flere flokker på 8-10 dyr beitet innover hele Grønhøa. Flokk på 50-60 sau uta Villan. Ittnå skadd / kadaver ble fønne. Budalssau ved bommen tilhørende G. Forodden.

2/9 - Grøntjønnan . Fra bommen og innover igjen mye sau tilhørende Gjera, Bratthøa, Schärer, Skogstad, Nergaard og Olsbakk. Fant ikke noe etter jervens runde.

2. september 2015
Rainer

Koielibekken - Lille Sverjesjøen - Sandfjellbekken - Sandfjelltjørna - og tilbake i lia på Sverjesjøhøa

 

Mye sau i område. alt virket rolig. Stort Grue og Skogstad sau. 2 lam med munnskurv til Grue att med Sandfjelltjørna og 1 lam til Odd Jarle med det samme rundt Sandfjellbekken. 

Lammeantall stemte bra

2. september 2015
Thor

01.sep.

Storfloen-Grytdalen-Tverrfjellet-Trolltjønndalen.

Sau oppover i Grytdalen (orange klave). Sau i vestsia av tverrfjellet (blå klave). Kjøttfe øverst i Trolltjønndalen. Fant noe ull i tregransa på vestsia av Grytdalen litt ovenfor Grytdalssætra. Kom også over 2 gamle kadaverplasser (ikke fra i år) ved Tverrfjellet opp mot Eidsfjellet.

31. august 2015
SNO Ingebrigt.
Var å såg på kadaveret og grave hølet som Thor fant i Vinterveidalen. Jerv detta her..  Ingebrigt.
31. august 2015
Thor

29. aug

Gruva-Vinterveidalen-stykke opp i Sætertangen.

Ravn i området rundt vinterveidalen og nord for Sætertangen. Fant kadaver (beingrinda og vom/tarmer, manglet hode) vest for vinterveidalen. Grop 6/7 meter unna.

29. august 2015
SNO Ingebrigt.
Det ble avlivet et lam til Skogstad med "jerv skader" ved Veibua i dag. (Ferskt) Ingebrigt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

Legg til en hilsen       

    
  Beiterapport Kvikne Østfjell beitelag 2011
Minimer
 
5. september 2011
Leif V Gullstad

03/04 - 09

Svergjesjøhøa. Veldig lite sau å se i svergjesjøhøa/gåsengan/sandfjellet traktene, og de få jeg har sett går spredt!

4. september 2011
Johnny Gullstad.

Gikk oppsynsrunde. Fra Kojebekken til gammel saltplass nord for Sverjesjøhøa. Videre over høa og ned på sørsiden. En god del sau mellom Totlund-setrene. Ikke noe sau å se over høa og på sørsiden. Spredt med sau ute på Gåsengan. Sauen gikk rolig og beitet.

4. september 2011
Jon T Ella Bonzo

Seterfjellet-Falningsjøen-Gåsengan  Mye sau en del har trekt fram fra innsda av Langvatnet. Tror at nå vil dyra hjem. Beitet har blitt dårligere enn det var på mandag.

30. august 2011
Jon T.- Bonzo

29.aug. Falningsjølia- Gåsengan- Hiasjøen. Mye sau spredt utover Gåsengan og nordover  langs Hiåa til store Hiasjø. Det ser rolig ut, men så spredt sauen går bilr det mye å gå over i neste uke. På tur innover så jeg en ren som lå og så på meg.da vi kom tilbake nesten 6 timer senere lå den på samme plass. Det var ikke noe galt med den så det måtte være en "latrank".

29. august 2011
Harald Svergja

Ny fellingstillatelse innvilget på jerv, men Fylkesmannen aksepterer ikke så mange navn på listen over jegere, så det blir vel ikke noen felling! Les mer her

28. august 2011
Johnny Gullstad.

28.08.2011. Kojebekken til bak Sverjesjøhøa. Rusket vær og lite sau å se på turen. Spredt med sau til Grue. Matet opp saltautomaten på høa med de siste steiner som var der. Ellers ikke noe spesielt å bemerke.

26. august 2011
Anne Grete

Ruv-Kletten. Mye sau og mye rein. Sauen beiter rolig, men lammetallet stemmer ikke helt.

23. august 2011
23.08 Ida, Emilie og Conrad

Grøntjønnan. Var innover til setra, flere flokker med sau borti Storbekkhaugene, Grønhøa og ved saltsteinen ved vangen. Snakket med jegere som hadde vært borti Sætertangen, men ikke noe mer kadaverfunn, både rein og sau borti der.

Svartsjølikletten. Endel sau ved saltstein ova Kåsbua og mer oppå Litjkletten. Så ok ut.                

23. august 2011
21.08 Conrad

Grøntjønnan. Var oppover langs Eventjønnbekken, videre langs Ya innover mot Bratthøbekken. Deretter oppi Lia ova setra. Flere dynter med sau oppi Grønhøa og Lia. Så ikke noe unormalt.

23. august 2011
Ny jervejakt og ny jerv skutt.

21. august ble det innvilget fellingstillatelse på ny jerv. Mandag morgen 22. ble den fellt! Antagelig jerv nr. 2 av ett ungekull på 4!(?) Finnes flere ferske sauekadavre så er det nok muligheter for uttak av flere! /Harald

1 2 3 4 5 6 7 8

Legg til en hilsen       

    
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no