8. august 2020
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Østfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Østfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.
 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no

 

  
 Beiterapport 2020 Minimer
 
6. august 2020
Simen
Kletten, Hestfjellet, Ruv, Svartsjølia. Mye sø åt oss i Kletten, og i Hestfjellsida ned mot Russu. Lammeantall såg bra ut. En del sø åt Skogdtad og Olsbakk i Svartsjølia. Ett lam åt Olsbakk uten mor ved Karibu, og ei tekse uten lam åt Olsbakk ved veien nemme gamma.
5. august 2020
Simen
Gjeterbua, Hansdalen, sandfjellstjønna, koielibekken. Mye sø i Hansdalen, og i lia opp mot Sandfjellet. Mest frammedsø, men også åt Grue. Et stelle med mye ull, men ikke noe anna. To frammedlam som såg ut te å vør uten mor. Mye rein i området.
5. august 2020
Simen
4. August Sverjesjøen, Sverjesjølia, Sandfjellet, gjeterbua på Nørdre Sandfjellet. Spredt med sø, mye åt Grue og Sondre i området rundt Sverjesjøan. Lammeantall såg ut te å stemme bra. Var mest frammedsø videre fra Sandfjellet.
5. august 2020
KUR-Kristin
Gikk fra Storfloen og Trolltjønndalen sørover i skoglia på Eidsfjellet, retur langs Gryta. Fant ei GPS-bjelle lengst inni dalen som trolig hadde falt av. Eier fikk denne tilbake. Ellers ingenting spesielt. Så en del sau til T Hansen hele vegen, og ei tekse med to lam til en Olav Storli ved saltplassen ved Grytdalsetra. Lammetall så ut for å stemme bra.
3. august 2020
Jorulf
Gjennom sommeren så langt har vi vært flere turer innover fjellet. Turene har vært i området Falningsjøen, Sverjesjøen, Sandfjellet, Håmmårhøa, Nappsjøhøa osv. Ninni og Jostein har vært flere turer både innpå Nappsjøen og Falningsjøen osv. Sett på saltplasser og aktiviteter ellers i fjellet. Nils og Knut Harsjøen har vært i samme område, ingenting å rapportere fra dem. Ellers så har øvrige familiemedlemmer vært i området Nappsjøen, Håmmårhøgda og omegn flere turer, også her er ingenting mistenkelig å rapportere. Marie har gått i området Nappsjøen og omegn i Juli mnd, ingenting av unormale aktiviteter å rapportere fra henne. Inger Helene og Gunn Kristin Harborg skal være i fjellet et par tre dager fra onsdag og utover. De vil være i området Sandfjellet, Sverjesjøen, Håmmårhøgda osv. Føler så langt at det har gått stille og rolig for seg inne på fjellet. Eneste urovekkende er observasjon av Gaupe i området fra Morten Buseth og sørover oppå Åsan mot Yset, der Gaupa er observert på viltkamera av Andreas.
30. juli 2020
Simen
Derekshesthåggåen, Myran, området rundt bjørklund. Sø stort sett åt oss sjølv. Lammeantall, stort sett ok.
29. juli 2020
Simen og Kristine
Brandvoldsbua, Storbekkhaugan, Glefshaugan. Lite sau å sjå, fant et dødt lam uta Brandvoldsbua, eier er varslet.
28. juli 2020
John Kasper og John
27. juli: Sæterfjellia, ova Plassetran. Kom over totalt 5-6 Rikardstuensau. Så ok og rolig ut.
28. juli 2020
Kur Ingebrigt
Ekstra tilsyn etter funn av gaupetatt lam.(26.07) Fra Storlia - Enga - Børlienga - Kluggu - Ulsetmarka - oppp til Frengstadsetra, retur i skogbandet. Lite med sau å se, noe Midt-Botnan sau og Grue sau. Ser bra ut etter merkinga.
28. juli 2020
Kur Ingebrigt
Mandag 27.07. Ekstra tilsyn etter funn av gaupetatt lam. Ettermiddag/kvelds tur fra Storlia nordover skoglia til Nåvdalen, retur over nordpå Botnsæteråsen, skoglia langs Ulvatnet på østsida, sørover Vedbekkdalen, skoglia uta Langmyra - Storlia. Sprett med sau til Midt-Botnan litt på alle steder. Ser ok. Sau til Nord-Botnan i Nåvdalen og i skoglia øst for Ulvatnet og i Vedbekkdalen. Ser ok.
1 2 3 4 5

Legg til en hilsen       

  
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no