20. oktober 2020
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Østfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Østfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.
 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no

 

  
 Beiterapport 2020 Minimer
 
3. september 2020
KUR-Kristin
Gikk fra parkeringa ved Koielibekken i Sverjesjølia til Sandfjellporten og Sandfjelltjønna. Alt OK. Mye sau til Jorulf Grue hele turen.
1. september 2020
Simen
Storlihøa, Storlisætra, Håmmårhøgda, Sverjesjøen. Litt spredt med sau, mest åt Buseth og Grue.
25. august 2020
Kur-Kristin
Gikk fra Russu og inn til Russubotn og Hestfjellia tilbake. Lite sau å se inni Russubotn, det aller meate så ut for å være lengre fram. Så bare sau til Nergaard, stort sett rett ifht merking.
23. august 2020
John med flere
I løpet av de tre-fire siste ukene har flere i familien hatt mange turer i området rundt Falningsjøen (mot Hælfjellet, Sverjesjøhøa, Falningsjøhøa og Sæterfjellet, samt Kjølen (mest øvre del av denne) og omådene øst for Sverja, samt et par turer vest for Sverja (etter gaupevarsel 28. juli). Har vært veldig rolig og fint hele tiden. Ikke alltid man får antall lam til å stemme, men det kan like godt være at mor eller lam har gjemt seg bak en haug eller busk:-) Sett sau til Orkeng, Rækkertstuggu, Utgård, Sverja og Ween Søndre, samt noe fremmedsau i Falningsjøhølia.
21. august 2020
Thor
Storfloen-Grytdalen. Sau mellom Storfloen og Grytdalsætra, orange og gule klaver pluss to fremmensau, lammetall ok. Sau i området ved Grytdalsætra, orange kalver, lammetall ok. To som skulle hatt 2 lam hver på Eidsfjellsia hadde bare 1 lam hver.
19. august 2020
Simen
Hølbekklia te Enmolægeret, om toppen på Hestfjellet, framste saltstenen, og fram at langs Russu. Lite sau å sjå fram te enmolægeret, noe Budals-sau atmed bua. Noe sau åt oss i Hestfjellet, lammeantall stort sett ok. En del rein i Hestfjell området, også en fin kvit en.
19. august 2020
Anne Grete
Svartsjølikletten Endel sau å sjå i sida og oppover Klettbekken,alle tilhørende Nergaard. Ser greit ut.
19. august 2020
Conrad
18/8 Grøntjønnan-Tjuvholet- Enmoen. Kjell Olav og e tok turen opp fra setra og nordover til Storya, passerte flere sauer herifra. Mot tjuvholet og Enmoen passerte oss budalsau. Traff på ungdomsskola som hadde utflukt ved Enmoen. Sør for Ya mot setran oppi Grønhøa flere små flokker tilhørende her, Kåsen og ei Tobro tekse. I strålende vær først på dagen kom det skybrudd på ettermiddagen. Så rolig og fint ut.
18. august 2020
Kur Ingebrigt
Fra parkeringa inn med Russu, nordover Hestfjellia til nord om saltplassen, over Hestfjellet nord om Hestfjellvarden og til Enmolægret. Sprett med sau til Leif Olav på flere plasser, ser ok ut. Noe Budalssau og noe sau til Skogstad på myrene ned mot Nord-Ya. Ok. Retur fra Enmolægret framover om Hølbekktangen - Dellokan og parkeringa inn med Russu. Skogstad sau vest for Hølbekktangen, sau til Leif Olav ved Dellokan. Ok.
15. august 2020
Anne Gerd og Odd Jarle
Parkerte ved Villan ved Tjønnan; målet var Y- tjønnan. Sau til Utgård og oss i Grønnhøa. Gikk stien opp mot Tverrfjell- lia. Mye Os- sau der Stenbekken flate ut og i det andre kvølvet mot bekken. Først nedi Tverrfjell- lia var det noen til oss og Utgård. Nr 80160 til Utgård ville gjerne være med oss på tur. Ovenfor fossen ved Stor- Ya var det bare Os- Sau; noen med rødt merke på rumpa og noen med grønt. Et enslig lam ved bua på Y- tjønnan, fikk ikke sett farge på klip. Retur. Ved Stor- Ya ved Tjohollet var det mye Utgård- Sau og helt fram til Vangene. Ved bua til Utgård var det et enslig lam fra Os; gule kliper og spæl. I grønnhøa frem igjen Utgård- sau og noen tikker med blå klave.
1 2 3 4 5 6

Legg til en hilsen       

  
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no