21. januar 2018
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Østfjell

  Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Østfjell
Minimer

Ønsker du å legge inn en melding?
Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
  Beiterapport Kvikne Østfjell 2017
Minimer
 
9. oktober 2017
KUR-Kristin
Gikk en runde i Russubotn idag, ingen sau å se eller høre. Mye spor etter rein, men ingen sauspor.
20. september 2017
Leif V Gullstad
6 - 9 sauer mellom hektosetra og bommen i dag 20.09
29. august 2017
Jon T/Balder
28/8 Tok en tur i "jervtrekket" langs Garåa og inn til Rødhammeren. Rolig- med mye sau så langt norover Gåsengan jeg så. Flere plasser høyt i Vehundbolhøa var det også sau.Er det våre trekker de ned til saltsteinen- er det negårdssau går det i full fart til Russu.Lite sau oppover bak Falningsjøhøa.
25. august 2017
Leif V Gullstad
Kadaverfunn - ei bengrind på ei myr innafor svartsjøen, høyre side av veien ved en liten bekk som krysser veien. fant ikke noe merke. (andre kadaverfunn i dette området i sommer) Mye ull hengende i busker like ved parkeringsplass Bjørklund, like ovenfor der hvor gamle veien til falningsjøen starter. fant ikke noen øremerker her heller.........
23. august 2017
Kur. Ingebrigt.
23.08.2017. Rester etter 1 lam nord for Magnhildsjøan. " Jerv anntatt" Ingebrigt, SNO.
22. august 2017
Jon T./Balder
Langtur nordover Gåsengan. Rolig en del sau nordover- mesteparten "Gruesau" med innslag av Innsetsau fra Haugan nr.049 på bjølla til en gammei kjenning fra Halseth på saltsteinen ved Rødammeren. Automaten var tom- det samme i Falningsjøhøa.Når det kuttes ut saltplasser lengre nord må antallet stein økes.Ellers ser det rolig ut . Den eneste fuglen vi så var falken ved Hiasjøen som mente jeg og Balder skulle gå sørover igjen. La inn de siste steinene i automaten ved Rødhammeren
21. august 2017
Conrad
20 august. Nessa, Åsen, Stormyra. Endel sau i området, så Ok ut.
19. august 2017
Thor
18/8. Magnilsjøen-Tverrfjellet-Grytdalen-Storfloen. Lammekadaver på myra nordvest for Nordre Magnilsjøen. Eier informert. Alvdalsauer i lia opp mot Eidsfjellet sør for Tverrfjellet. 14 "blåslips" i Tverrfjellet (våre). Spredt med sau i Grytdalen. Ikke noe rovfuglaktivitet.
18. august 2017
Thor
16.08. Grytdalen-Flatfjellet. Spredt med sau. En søye med et ekstra lam på flatfjellet. 17.08 Grytdalen begge sider av dalen. En søye med 2 lam og 4 blåslips innerst i dalen opp i lia mot Eidsfjellet, flere litt lengre ned i dalen. Rapport om at det ble observert en jerv i Eidsfjellet ved Tverrfjellet. Noen sauer ved saltsteinen ved Grytdalsætra, manglet ett lam. Alle sauene som ble observert er våre.
17. august 2017
KUR-Kristin
Storfloen-Grytdalsætra-Gryta-Trolltjønndalen. Så en del sau tilhørende T. Hansen. Ei tekse med 1 lam og rødt slips ikke langt fra Grytdalsætra, ellers så merkinga ut for å stemme.
1 2 3 4 5 6 7 8

Legg til en hilsen       

  
  Besøksteller
Minimer
  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no