21. mars 2019
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Østfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Østfjell Minimer

Ønsker du å legge inn en melding?
Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
 Beiterapport 2018 Minimer
 
27. august 2018
Conrad
22/8. Stormyra, Åsen, Nessa. Endel sau til flere eiere. Så rolig ut. Grøntjønnan- småflokker på Storbekkhaugsia tilhørende her og Kåsen, ellers flere flokker innover Bratthødalen, mindre sau utmæ elva no. Så greit ut. 25/8 Grøntjønnan sau tilhørende Kåsen og Olsbakk ved bommen, 15 sauer tilhørende her ved Eventjønnbekken og flere småflokker hele flata oppi Bratthøa, så rolig ut.
24. august 2018
Jon Tore /Balder
Ser ut som at det er bare jeg og Balder som er i fjellet. Satser på at det er flere. har gått litt i Seterfjellet i dag. Så i går at det er flere lam som går for seg selv. Det stemmer at tre lamsett går og roter for seg selv. To fremene og ett fra egen besettning. Finnes ingen tegn på korp eller andre tegn på at det ligger noe. Nå skal jeg ikke skrive mere før neste uke...
23. august 2018
Jon Tore /Balder
Falningsjohøa, en del ren og ett oppsyn. Brukte kikkert innover Russubotnen og foten på vedhundbolhøa .fortsatt en del sau i gråvia ved fremste saltsteinen ved Russu. 5 sauer langt opp i vedhb. nordover til gamlegrensemerke og fram over til Falningsjøli. lite sau og dårlig beite. Sauen er på tur framover.
21. august 2018
Jon Tore /Balder
Oppover langs Russu opp på Langvasskneppen brukte kikkert godt nordover Langvatnet og foten av Vedhundbolhøa- små dotter med sau over hele flata mot Russubotenen. gikk tilbake langs Langvassbekken til Parkeringa ved Russu. Fortsatt små dotter med sau hele turen .lammetall stemmer bra.
20. august 2018
Thor
19. aug. Storfloen - Grytdalen - Tverrfjellet. Lite sau å se øverst i Grytdalen. Endel sauer å se mellom Storfloen og Grytdalsætra. Lammetall stemmer. Storfe i overgangen mellom Trolltjønndalen og Grytdalen.
19. august 2018
Jon Tore /Balder
18.08 Sandbekkdalen - Russutrøa Noen hadde sett korp og havørn i området gikk flere drag i området men ikke noe å se utenom mye ren av valgfri størrelse.Tror det er ganske mye i området da jeg så mye på Dalhøe tidligere i uka. Oppserverte også at veien innover mot Russu var skrapet.
18. august 2018
KUR Ingebrigt
Fra Falningsjøen på vestsida - Gåsengtjønnan - LitjHiasjøen. Sprett med sau. Svergja - Grue. Gikk fra LitjHiasjøen - Sandfjelltjønna - nord om Hammerhøa - nord om Nappsjøen - Storlihøa - Storlia. Sau til Grue - Innsetsau - Soknedalssau - MidtBotnansau litt på alle plasser framover. Ok. Kjøttfeet til Jon Scherer sør om Nappsjøen. Småe sprette reinsdyrbukk flokkker å se i området også.
17. august 2018
KUR Ingebrigt
Såg 5 - 6 korper og 2 havørner i lufta sør om Ya i området Bua til Granvold. Gikk i skogområdet fra Glæfshaugen tur retur Haanshusvangen. Var innom flere "gamle jervplassser" Registrerte sau til Skogstad - Conrad og Tor Hansen i området. Ok. Såg mye rein på Ruv.
16. august 2018
Emilie og Conrad
12/8. Grøntjønnan, Grønhøa, Eventjønna ned te Steinbekken mot Villan. Lite sau i Grønhøa og Eventjønna. Kom på flere sau inna Steinbekken og framover hele veien. Mest tilhørende her. Skifta mellom sol og regn, fin tur. Så rolig ut.
16. august 2018
Conrad
31/7. Grøntjønnan mæ saltstein. Mye sau fra Veibua og innover, tilhørende her og Kåsen. Ser rolig ut. 3/8. Grøntjønnan og oppi Lia. En runde nord på lia, bare sau herifra, ellers flere flokker fremma Bratthøbekken. Så rolig ut.
1 2 3 4 5 6 7 8

Legg til en hilsen       

      
 Besøksteller Minimer
  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no