23. juli 2017
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Østfjell

  Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Østfjell
Minimer

Ønsker du å legge inn en melding?
Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
  Beiterapport Kvikne Østfjell 2017
Minimer
 
22. juli 2017
Emilie og Solveig
19-20 Juli Overnattingstur på Grøntjønnan. Det var mye sau rundt sætran og på saltplassen, og det så greit ut. Den 20 Juli gikk vi opp lia til Stenbekken og fram att Bratthøbekken. Vi så mange store flokker med sau og alt så greit ut.
21. juli 2017
Fam Grue
Gått i området Nappsjøen, Håmmårhøgda m.m. Fint og rolig i fjellet. Marie Grue og Sivert Bekken tok en langtur i fjellet vedr en treningsøkt. Løp fra Falningsjøen og nordover og fram til bygda i nord. Det var ingenting unormalt å melde på denne turen.
20. juli 2017
KUR Ingebrigt
Russu - Russubotn - Såg sprett med sau i gråvia i Kletten og Hestfjellsida. Mye sau til Anne Grete og Leif Olav rundt og nord om innerste saltplassen. Retur om Russutangen - Nord-Ytjønna - sørover Hestfjellet og ned Delbekken. 16 stk Pelssau ved Nord-Ytjønna. 8 tekser med lam til Anne Grete og Leif Olav rett nord for varden på Hestfjellet. Ok. 2 store flokker med rein på snøfonnene i Russutangen. Fint vær ja.
19. juli 2017
Jon T /Balder
Falningsjølia - Rødhammeren - bak Høa. Sauen går rolig i lia og innover ved Garåa.Noe sau ved Rødhammeren lite lengre innover Gåsengene.En del sau i halla ned mellom Sverjesjøhøa og Sandfjellet. Ei halt tikke ved Garåa eier varslet. Egen tikke i lia har hatt jurbet.ok nå.
19. juli 2017
Conrad
18/7- Grøntjønnan. Mye sau i flere flokker på Grønhøsia, rolig, sau åt Kåsen og her oppover ved Eventjønnbekken. Gimrer med lam herifra ved Storbekken. Så greit ut.
18. juli 2017
Simen, Kristine
17. juli. Svartsjølikletten, Hestfjellet, Russutangen. Virket rolig. lammetall stort sett ok.
18. juli 2017
Simen og Anne Grete
15. juli Sandbekkdalen, saltsteinsplassen. Rolig, lammetall ok.
16. juli 2017
Thor
Storfloen-Grytdalen-Tverrfjellet-Flatfjellet. En sau med lam på Eidsfjellsia av Grytdalen litt ovenfor sætra. Noen sauer øverst i Grytdalen ovenfor tregrensa. Fredelig. Storfloen-Kirkeskarhøa-Brandeggen (Geir) Spredt med sau. Fredelig. Alle observasjoner er Brandeggsau.
16. juli 2017
Anne Gerd og Odd Jarle
16.juli Anne Gerd og Odd Jarle kjørte til Svartsjølia og gikk rundt bua for å finne et lam med skadet bakfot. Fikk beskjed i går kveld, men fant dessverre ikke lammet.
15. juli 2017
KUR Ingebrigt
Opp langs Eventjønnbekken, 3 tekser med lam til Skogstad - østsida av Grønnhøa ned mot Eventjønna, mye sau her fra Vingelen og Bratthødrifta, 8 tekser med lam til Conrad mellom Grønnhøa og Eventjønnhøa. Kjøttfeet til Kjell sør om Eventjønnnloken. Ned Sletthøbekken - Trøombua - Bratthødalen nord til setran. Sprett med sau til Bratthødrifta, Conrad og Skogstad ned langs Bratthøbekken. Det mangler noen lam her og der etter merkinga.., Møtte Anne Gerd og Magni i Bratthødalen, var med å såg på ei søye der som ble funnet død i dag. Årsak: Ukjent-usikker. IS.
1 2 3 4

Legg til en hilsen       

  
  Besøksteller
Minimer
  
Opphavsrett (c) 2017 Kvikne.no