18. juli 2019
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Østfjell
This text is replaced by the Flash movie.

 Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Østfjell Minimer

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.
 

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!


Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

 

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no

 

  
 Beiterapport 2019 Minimer
 
17. juli 2019
Kari & Favru
Gikk en runde fra jaktbua vår i Svartsjølia, gamle Grøntjønnanveien til Kåsbua, ned til Ya langs Slipstensbekken, Plasseterhølen. Så sauer i skogen ovenfor Svartsjøen og noen oppi Svartsjølikletten. Alt var rolig og fredelig, men mye mygg!
13. juli 2019
Anne Gerd
12. juli. Ringo, Birk, Magni, Hildegunn og jeg kjørte til Svartsjøli- bua og gikk til Hestfjellet. Ca 10 sauer mellom Kletten og Tre- punkten og 3 stk når vi starta på Hestfjellet. Kjempevær!!
11. juli 2019
KUR Ingebrigt
Fra Koielibekken - Svergjesjølia - nordom Svergjesjøhøa - Litj-Hiasjøen - Kippbua - Sandfjellporten - Hammerhøa - nordenden på Nappsjøen - Storlia. Mye Grue sau nord for Svergjesjøhøa og utover langs Gåsengbekken til LitjHiasjøen. Sprett med Soknedals sau - Grue sau i området Kippbua til Sandfjellsporten. En blanding av Innset sau - Midt-Botnan sau og Grue sau i området fra Sandfjellporten - Hammerhøa til nordom Nappsjøen. Sprett med Midt-Botnan sau i sørhellinga på Storlihøa - Enga. Ser veldig rolig og fint ut.
11. juli 2019
KUR-Kristin
Gikk innover Trolltjønndalen idag. Mye sau til T Hansen å se fra Grytdalssetra og innover. Alt OK.
10. juli 2019
Kari & Favru
Fant to døde lam i Svartsjølia i dag. Eier og Ingebrigt er varslet.
10. juli 2019
KUR-Kristin
Gikk fra Grøntjønnan via Tjuvholet til Sør-Ytjønna og retur via Storya og Bratthøa. Mye sau til C Scharer innover vegen til Grøntjønnan og ved Grøntjønnan. Så sau til Skogstad ved Storylægeret og ellers ved vegen ved Veibua, der var også sau til J Olsbakk. Mye sau i Tverrfjellet og Bratthøa. Et lam med hovent øye, ellers OK.
8. juli 2019
Solfrid og Ingebrigt
Lørdags eftan 6.7. Området Storlia - Børlienga - Nappsjøen - Storlisetra. Sprett med sau til Midt-Botnan og Grue.Ok. Søndag 7.7. Storlisetra - Falkberga - Gammelseterkrokan - Finnndalen. Midt-Botnan sau og Innset sau.Ok.
8. juli 2019
Conrad
2 juli. Emilie og jeg gikk fra Åsen og mot Storløenget og om Stormyra tilbake. Borti flere tilhørende her som beitet rolig. 7 juli. Grøntjønnan. Borti flere sauer tilhørende Skogstad og her. Øverst oppi Grønhøa kom borti Bratthø- og Gjærasau. Ellers noen sauer på saltplassan innpå der, så greit ut.
7. juli 2019
Thor
Gruva,Gråhøa,Vinterveidalen. En god del med sau ved Storfloen, Berstjønna og Gruva. Orange merker. En sau med 2 lam med røde merker og klave, rødt slips. Et lam med grønne merker gikk sammen med en av våre.
7. juli 2019
Kari & Favru
Fikk tips om at det har dødd en sau i nærheten av Grytkroken, så Favru og jeg tok en tur dit for å trene. Favru fant kadaveret. Alt vel med alle de levende sauene vi så på turen. Tar gjerne imot flere tips om noen vet om omkomne sauer, eller hvis noen har observert mye korp/ørn.
1 2 3 4

Legg til en hilsen       

      
 Besøksteller Minimer
  
 Meldingsinfo: Minimer

Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no