20. august 2018
 
BeitelageneBeiterapport Kvikne Østfjell
This text is replaced by the Flash movie.

  Velkommen til beiterapportsidene til Kvikne Østfjell
Minimer

Ønsker du å legge inn en melding?
Legg inn tekst og eventuelt bilde ved å trykke på linken "Legg til en hilsen" nederst på siden. Dato settes automatisk til dagens dato. Under "navn" fyller du inn det som blir vist med fet tekst. Fyll ellers inn nødvendige data i tekstboksen om hvor du har gått og hva som er observert. Avslutt med å trykke oppdater.

  
  Beiterapport 2018
Minimer
 
19. august 2018
Jon Tore /Balder
18.08 Sandbekkdalen - Russutrøa Noen hadde sett korp og havørn i området gikk flere drag i området men ikke noe å se utenom mye ren av valgfri størrelse.Tror det er ganske mye i området da jeg så mye på Dalhøe tidligere i uka. Oppserverte også at veien innover mot Russu var skrapet.
18. august 2018
KUR Ingebrigt
Fra Falningsjøen på vestsida - Gåsengtjønnan - LitjHiasjøen. Sprett med sau. Svergja - Grue. Gikk fra LitjHiasjøen - Sandfjelltjønna - nord om Hammerhøa - nord om Nappsjøen - Storlihøa - Storlia. Sau til Grue - Innsetsau - Soknedalssau - MidtBotnansau litt på alle plasser framover. Ok. Kjøttfeet til Jon Scherer sør om Nappsjøen. Småe sprette reinsdyrbukk flokkker å se i området også.
17. august 2018
KUR Ingebrigt
Såg 5 - 6 korper og 2 havørner i lufta sør om Ya i området Bua til Granvold. Gikk i skogområdet fra Glæfshaugen tur retur Haanshusvangen. Var innom flere "gamle jervplassser" Registrerte sau til Skogstad - Conrad og Tor Hansen i området. Ok. Såg mye rein på Ruv.
16. august 2018
Emilie og Conrad
12/8. Grøntjønnan, Grønhøa, Eventjønna ned te Steinbekken mot Villan. Lite sau i Grønhøa og Eventjønna. Kom på flere sau inna Steinbekken og framover hele veien. Mest tilhørende her. Skifta mellom sol og regn, fin tur. Så rolig ut.
16. august 2018
Conrad
31/7. Grøntjønnan mæ saltstein. Mye sau fra Veibua og innover, tilhørende her og Kåsen. Ser rolig ut. 3/8. Grøntjønnan og oppi Lia. En runde nord på lia, bare sau herifra, ellers flere flokker fremma Bratthøbekken. Så rolig ut.
16. august 2018
Ida, Emilie og Kristin
23-25/7. Tilbrakte dagene på setra. Tok turer rundt i nærområdet. Mye sau i flere flokker. Så bra ut.
13. august 2018
KUR-Kristin
Gikk fra svergjesjøene, over sandfjellporten, lillefjell, ålbyggrabben, litjhiåsjøen og retur på sørsida av sjøen. Sau å se hele turen, men mesr langs vegene og i nærheten av saltplassene. Fint vær og rolig i fjellet. Spredt med rein i området lillefjell, stiftsvardshøa.
13. august 2018
KUR Ingebrigt
Det har hvert mye folk ute i fjellet i helga iforbinnelse med ryptaksering i mye av området. Jeg har truffet og snakket med flere av dem, og det er ikke funnet / observert noe unormalt på beitedyr. Ingebrigt.
7. august 2018
KUR Ingebrigt
Hullbekklia. Nordover på østsida av Hullbekktangen ned mot NordYdalen, retur øst for Hestfjellvarden - Trepunkten. Sprett med sau til Skogstad. 3 tekser med lam ved Trepunkten til Leif Olav. Ok. Mangler en del lam til Skogstad etter merkinga.
6. august 2018
Jon Tore /Balder
Flata mellom Sandbekkdalen - Veien inn til Russu. En del sau i stripene som fortsatt er grønn. Det ser rolig ut.
1 2 3 4 5 6 7

Legg til en hilsen       

      
  Besøksteller
Minimer
  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no