19. april 2019
 
Beitelagene
This text is replaced by the Flash movie. Beitelagene på Kvikne Minimer

På Kvikne slippes hver sommer ca. 10 000 sau og lam på utmarksbeite. Dette fordeler seg noenlunde likt på vestsiden og østsiden av Kviknedalsføret. Det drives bl.a. organisert tilsyn og sanking gjennom beitelagene Kvikne østfjell beitelag og Kvikne vestfjell beitelag. Medlemmene i Kvikne østfjell beitelag slipper i tillegg til småfeet ca. 300 storfe på utmarksbeite.

Det oppfordres til medlemmene og tilsynet å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten som finnes i undersider til  venstre. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

Styreledere i beitelagene er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no
Kvikne Vestfjell beitelag: Endre Roald Stai , tlf. 993 50 980, e-post: roald.stai@bbnett.no


Skulle du se noe unormalt med beitedyrene så ta kontakt med eier evt. beitelagsleder. Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!

 

  
 Beitelagene i media Minimer
  
  Minimer
  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no