21. januar 2018
 
Beitelagene  Beitelagene på Kvikne
Minimer

På Kvikne slippes hver sommer ca. 10 000 sau og lam på utmarksbeite. Dette fordeler seg noenlunde likt på vestsiden og østsiden av Kviknedalsføret. Det drives bl.a. organisert tilsyn og sanking gjennom beitelagene Kvikne østfjell beitelag og Kvikne vestfjell beitelag. Medlemmene i Kvikne østfjell beitelag slipper i tillegg til småfeet ca. 300 storfe på utmarksbeite.

Det oppfordres til medlemmene og tilsynet å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten som finnes i undersider til  venstre. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

Styreledere i beitelagene er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 90555765, e-post: con-scha@online.no
Kvikne Vestfjell beitelag: Jon Egil Arntzen tlf. 91323319, epost: jonerli@online.no


Skulle du se noe unormalt med beitedyrene så ta kontakt med eier evt. beitelagsleder. Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!

 

  
 
Minimer
  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no