24. januar 2019
 
AnnetFjellveier på Kvikne
This text is replaced by the Flash movie.

 Fjellveier på Kvikne Minimer

PLASSETERVEIEN
Veien er åpnet for trafikk idag 25.05.18. Dette gjelder alle strekninger, dvs inntil nasjonalparkgrensa mot Grøntjønnan, statsallmenningen langs Russu, inn til Falningsjøen og inn til dammen ved Sverjesjøen.
Veien opp langs Russu er det en del skader etter snøsmelting, så her bør det kjøres ekstra forsiktig.
Vis hensyn til både folk og dyr i fjellet og ha en nydelig sommer på fjellet!

ODDEN/GRØTLIVEIEN
Åpen!

ULMOVEIEN
Åpen

BROTTVEIEN
Åpen

STORINNSJØVEIEN
Apen

LITLINNSJØVEIEN
Åpen

KVIKNEBRONAVEIEN
Åpner lørdag 26.mai. Noen få bløte partier, men ellers greit. Rekordtidlig åpning!

      
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no