16. juli 2018
 
Annet
This text is replaced by the Flash movie.

  Kvikne på sosiale medier
Minimer
 

  

Markedsplassen kan privatpersoner legge ut ting som de vil ha solgt.
Denne siden skal ikke brukes til kommersiell annonsering, det vil si annonsering som har langsiktig profittformål.
Ønskes en slik annonse, vennligt ta kontakt med post@kvikne.no

 

 
Minimer

"Landsbylegen" underretter med dette at to nye hjertestartere er på plass.

Den ene skal være på Kvikne skole ved skytebane- treningssenter og er finansiert av skolen, lag og foreninger.


Den andre har  jeg kjøpt, den var  opprinnelig  tiltenkt å plasseres på Enan .

 I påvente av avklaring der er den hos meg på Asplund.

 I tillegg har jeg kjøpt en treningsstarter, som skal brukes  i forbindelse med nye hjerte-lunge kurs, slik at alle kan lære å bruke disse maskinene.


Vi forsøker å komme i gang med kursing så snart som mulig, men  det blir neppe før om noen uker. 

Informasjon følger når vi er klar. 

Egil


NB: Det er også en hjertestarter i gangen hos Visbook og en på Orkelbogen

 

  
Opphavsrett (c) 2018 Kvikne.no