28. oktober 2020
 
Annet
This text is replaced by the Flash movie.

Markedsplassen kan privatpersoner legge ut ting som de vil ha solgt.
Denne siden skal ikke brukes til kommersiell annonsering, det vil si annonsering som har langsiktig profittformål.
Ønskes en slik annonse, vennligt ta kontakt med post@kvikne.no

 

 Utlån av sport-og fritidstustyr Minimer

BUA, Tynset

BUA Tynset er et utstyrsbibliotek hvor alle kan låne sport- og fritidsutstyr helt gratis.
Tilbudet er et ledd i kommunens satsing på folkehelse og bærekraft. Les mer...
  
 Hjertestartere på Kvikne Minimer

Her er en oversikt over hjertestartere som vi kjenner til på Kvikne.
Gi oss beskjed på e-post hvis det er feil eller mangler på oversikten, eller hvis det finnes flere hjertestartere i bygda som ikke er med nedenfor.

Sted:
 

Beskrivelse:

Kontakt:

Kvikne Camping/Findmy

Hjertestarteren er i det tidligere servicebygget på campingen.
 

Marit Mjøen Solem
 tlf 924 65 861

VisBook

Hjertestarteren er i 1.etg hos VisBook.
 

VisBook tlf 905 22 990

Kjerkstuggu

Hjertestarteren er i gangen/garderoben i Kjerkstuggu (ved Kirka).
 

Sondre Frengstad
tlf 905 74 741
Egil Ween tlf 918 50 825

Asplund

Hjertestarteren er hjemme hos Kirsten og Egil på Asplund.
 

Kirsten H Lund
tlf 974 33 655
Egil Ween tlf 918 50 825

Skola

Hjertestarteren er i kjelleren på skola, ved skytterbanen.

Stein Grue
tlf 909 20 299
Torgeir Svergja
tlf 996 35 638
 

Orkelbogen

Hjertestarteren er i hovedbygningen på gården.
 

Orkelbogen Gård
tlf 950 82 220


Det finnes også et nasjonalt hjertestart-register, www.113.no, og fint hvis de ansvarlige for hjertestarterne kan registrere sin hjertestarter der.
Se hvordan du registrerer din hjertestarter i registeret her.

Video som viser bruk av hjertestarter

  
 Kvikne på sosiale medier Minimer
 

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no