23. oktober 2019
 
Startsiden
This text is replaced by the Flash movie.

 

 Vei og føreforhold Minimer


Kvikneskogen Rv.3

Litjfossen Rv.3

Ulsberg Rv.3/E6

Trafikkmeldinger

fra Hedmark og Sør-Trøndelag.

 
  

 

     
Hendelsen starterTittel 
26.10, 11.00 Strikkekafe på Håndlaget
27.10, 03.00 Sommertid slutter
29.10, 10.00 Veikonferansen 2019
2.11, 19.00 KONSERT PÅ VOLLAN
3.11, 11.00 Gudstjeneste
3.11, 12.00 Basar
6.11, 06.00 Restavfall
7.11, 17.00 Reiselivsplan, åpent møte
9.11, 10.00 «Språk i bruk» Nordøsterdalsseminaret 2019
13.11, 06.00 Papir + plast
20.11, 06.00 Restavfall
4.12, 06.00 Restavfall

Klikk "Hva skjer?" øverst på siden for å se ukentlige hendelser.

 

 

 Diverse informasjon Minimer
Søknad om sponsormidler

TrøndelagKraft inviterer lokale klubber, velforeninger, lag og organisasjoner i Kvikne og Rennebu til å søke om støtte hos oss. Søknadsfrist er 31.oktober.

 Les mer ...

Treningsenter/Idrettshall

Tilbudene til treningsenteret og klatreveggen starter opp igjen etter høstferien. Sjekk Kviktrim´s egen side for å se når din favoritt-trening starter.

 Les mer ...


Slekters gang

Siden er oppdatert.

 Les mer ...


Basar

Kvikne Samfunnshus arrangerer årets Basar søndag 3.november og ønsker seg gaver til premier.

 Les mer ...


FIAS

I løpet av høsten 2020 skal FIAS innføre kildesortering og innsamling av matavfall fra husholdningene i Fjellregionen. I den forbindelse vil det også bli innført henteordning for glass- og metallemballasje, og alle abonnenter vil få fire dunker til avfallet, i stedet for dagens restavfall- og papirsekker.

 Les mer ...

  
Opphavsrett (c) 2019 Kvikne.no