3. desember 2020
 
Startsiden
This text is replaced by the Flash movie.

 

 Vei og føreforhold Minimer


Kvikneskogen Rv.3

Litjfossen Rv.3

Ulsberg Rv.3/E6

Trafikkmeldinger

fra Hedmark og Sør-Trøndelag.

 
  

 

 

 

Klikk "Hva skjer?" øverst på siden for å se ukentlige hendelser.

 

 Diverse informasjon Minimer
Detaljregulering for Rv.3, Ya bru

Formannskapet vedtok den 26.11.2020, i sak 129/20, å legge Detaljreguleringsplan for Rv.3 – Ya bru, ut til høring og å sende den til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har i medhold av plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 lagt ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn.

 Les mer ...

Kvikne Utvikling

Referat fra styremøte 23.november er lagt ut.

 Les mer ...


Dunjakker Kvikne IL

Vi har fått jakker til prøving. Første mulighet for prøving er torsdag 26.11.20 klokka 19.00 i varmebua.

 Les mer ...


Lysløypa

Det vil fra nå av (22.11.2020) være lys i lysløypa hver dag, frem til klokka 22.

 

  
Opphavsrett (c) 2020 Kvikne.no